Наукові публікації доц. Теренди Н.О.

1. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries / Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. // Georgian Medical News. – 2019. – Volume 1 (286) – P. 145 – 149. SCOPUS

2. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025 / Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. // Georgian Medical News. – 2018. – Volume 9 (282) – P. 79 – 82. SCOPUS

3. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С.4-7.

4. Гільдіна Є.М. Роль лікувально-профілактичних закладів всіх форм власності у профілактиці неепідемічних захворювань в Україні / Є.М. Гільдіна, Н.О. Теренда // Медсестринство. – 2017. – №1. – С. 44-46.

5. Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2025 року в Україні [Текст]: інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. Випуск 3 з проблеми «Соціальна медицина». Київ. № 102-2017. 2017. 4 с.

6. Шульгай А.Г., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу до 2025 року в Україні [Текст]: інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. Випуск 3 з проблеми «Соціальна медицина». Київ. № 101-2017. 2017. 4 с.

7. Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику / Н.О. Теренда, Н.О. Слободян, К.Є. Юріїв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – C. 159-164.

8. Теренда Н.О. Оптимізація зміни поведінки пацієнтів як один із елементів моделі профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим інфарктом міокарда / Н.О. Теренда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3. – C. 56-59.

9. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції / Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3(44). – С. 266-269.

10. Теренда Н.О. Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2(72). – С.15-20.

11. Теренда Н.О. Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги / Н.О. Теренда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – C. 60-63.

12. Теренда Н.А. Гипертоническая болезнь как фактор риска развития стенокардии и инфаркта міокарда / Н.А. Теренда // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2017. – Т. 16, Вып. 2. URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-54-html/TITL-54.htmhttp://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-54-html/cont.htm

13. Теренда Н.О. Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих інфарктом міокарда за даними Тернопільської області / Н.О. Теренда, Ю.М. Петрашик // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 1. – С. 91-95. DOI 10.11603/2414-4533.2017.1.7663

14. Теренда Н.О. Соціальний статус хворих інфарктом міокарда та його вплив на вибір методики лікування та шляхи госпіталізації / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С. 14-18. DOI: 10.11603/1681-2786.2017.1.7926

15. Теренда Н.О. Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 4(70). – С. 12-17.

16. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів післядипломної підготовки з організації охорони здоров’я / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта. – 2016. – №4. – С. 53-55.

17. Шульгай А.Г. Реваскуляризація міокарду – провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда / А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 4. – С. 84-87.

18. Теренда Н.О. Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу / Н.О. Теренда // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – C. 30-32.

19. Теренда Н.О. Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 3(69). – С. 31-35.

20. Теренда Н.О. Основні тенденції загальної та первинної захворюваності гіпертонічною хворобою в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 4(66). – С. 39-43.

21. Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 3(65). – С. 35-40.

22. Теренда Н.О. Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема / Н. О. Теренда // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 11-13.

23. Теренда Н.О. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 4(62). – С. 31-35.

24. Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І. Я. Горбачевського / Н.Є. Федчишин, Л.М. Романюк, Н.Г. Завіднюк, Н.О. Теренда // Інфекц. хвороби. – 2014. – № 1. – С. 21-26.

25. Norms of the population’s hospital bed requirement / O. M. Golyachenko, A. H. Shulgay , N. O. Terenda et al. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

26. Литвинова О.Н. Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 3(57). – С. 64-67.

27. Теренда Н.О. Рецензія на книгу Я. Ганіткевича «Український медичний календар на 2013 рік» / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2(56). – С. 54.

28. Теренда Н.О. Кардіохірургічна допомога в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2(56). – С. 12-15.

29. Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, В.С. Коломийчук // Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2(18). – С. 61-66.

30. Теренда Н.О. Вчення про інфаркт міокарда в історичному аспекті / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С. 56-61.

31. Вартість медичної допомоги / О.М. Голяченко. А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда [та ін.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – №2-3 (18-19). – С. 72-74.

32. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда [та ін.] // Східноєвропейський журнал – 2012. – №1. – С. 120-121.

33. Теренда Н.О. М.Д. Стражеско – видатний український кардіолог, дослідник, педагог / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 119-124.

34. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області /А.Г. Шульгай, С.С. Дністрян, Н.О. Теренда [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. –С. 19-23.

35. Теренда Н.О. Участь провідних кардіологів України у роботі з’їздів ХХ століття / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011, №2 – С. 70-72.

36. Теренда Н.О. Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні / Н.О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010, №4 – С. 94-98.

37. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

38. Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема ІІ / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

39. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения. / О.Н. Литвинова, А.Г. Шульгай, Н.А. Лисовская [и др.] // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

40. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Лісовська [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 3. – С. 151-155.

41. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Лісовська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

42. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я / А.Г. Шульгай, О.М. Голяченко, Н.О. Лісовська [та ін.] // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

43. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Лісовська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

44. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.О. Лісовська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

45. Гендерна проблематика в сфері охорони здоров’я / О.Н. Литвинова, М.С. Проскурня, Л.Ю. Лазарчук, Н.О. Лісовська // Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку – К., 2004, с. 331-341.

46. Методологічні особливості формування гуманістичних поглядів у студентів медиків / О.Н. Литвинова, Н.О. Лісовська, Т.І. Андрієвська [та ін.] // Медична освіта. – 2003. – №1. – С.19-21.

47. Лісовська Н.О. Теоретичні та практичні аспекти застосування магнітолазерного опромінення крові у хворих на системний червоний вовчак з HВs-антигенемією / Н.О. Лісовська // Вісник наукових досліджень. – 2000. – №4. – С.16-20.

48. Швед М.І. Особливості корекції порушень імунної реактивності у хворих на системний червоний вовчак з HВs-антигенемією / М.І. Швед, Н.О. Лісовська // Галицький лікарський вісник. – Івано-Франківськ. – 2000. – №4. – С.125-127.

49. Швед М.І. Терапевтична ефективність ізопринозину у хворих дифузними захворюваннями сполучної тканини при носійстві HВs-антигену / М.І. Швед, Н.О. Лісовська // Вісник наукових досліджень. – 2000. – №1. – С.30-32.

50. Приховані порушення ритму в генезі раптової серцевої смерті / М. Швед, М. Гребеник, Н. Лісовська [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 1994 – №4. – С.87.