Наукові публікації професора Н.О. Теренди

 • Теренда Н. О., Теренда О. А., Процик М. П., Литвинова О. Н., Ліштаба Л. В. Програма медичних гарантій від національної служби здоров’я України у 2019–2020 роках // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4. – С. 25–30.

 • Петрашик Ю. М., Сатурська Г. С., Теренда Н. О., Ліштаба Л. В., Слободян Н. О., Литвинова О. Н. Здоров’я місцевих громад: діагностика, визначення прогалин та потреб // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С. 4–8.

 • Шульгай А. Г., Сатурська Г. С., Сатурський О. В., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я., Петрашик Ю. М. Концепція та сучасні тенденції розвитку системи громадського здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С.31–35.

 • Saturska H, Shulhai A, Terenda N, Panchyshyn N. Public Health In Ukraine // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). – September 2021. – Рp. 12-18.

 • Гандзюк Н. М., Теренда Н. О. Основні тенденції і прогнозні оцінки смертності та захворюваності на онкогінекологічну патологію у жінок репродуктивного віку в Україні й Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 2(88). – С. 13–17.

 • Теренда Н. О., Фарійон Н. Я. Безсоння як фактор ризику розвитку мозкового інсульту // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 2(88). – С. 18–23.

 • Теренда Н. О., Павлів Т. Б., Теренда О. А. Професійне вигорання – одна з невирішених проблем системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 2(88). – С. 29–33.

 • Шульгай А. Г., Теренда Н. О., Сатурська Г. С., Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н., Слободян Н. О. Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 5–10.

 • Теренда Н. О., Гандзюк Н. М. Ретроспективне дослідження онкогінекологічної патології у 2015–2019 роках. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 11–14.

 • Теренда Н. О., Павлів Т. Б., Слободян Н. О. Професійне вигорання працівників екстреної медичної допомоги (на прикладі Львівської області). // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 29–32.

 • Теренда Н. О., Стецюк І. О., Тодуров М. Б., Стецюк Л. Р. Особливості якості життя кардіохірургічних пацієнтів, яким виконано міні-інвазивні доступи. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 50–54.

 • Теренда Н. О., Фарійон Н. Я., Теренда О. А. Медико-соціальне значення мозкових інсультів та фактори ризику їх розвитку. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 70–77.

 • Kateryna Peleshok, Olha Poliak, Nadiya Zarivna, Oleksandra Oleshchuk, Uliana Mudryk, Vitaliy Hlushok, Andriy Sverstiuk, Olga Svan, Nataliia Terenda, Andriy Makhnitskyy, Olha Yaremchuk, Liliya Logoyda Lc-MS/MS method development for the quantitative determination of valsartan from caco-2 cell monolayers: Application to permeability assay / PHARMAKEFTIKI A QUARTERLY EDITION ON PHARMACEUTICAL SCIENCES’ TOPICS, APRIL - JUNE 2021. – Volume 33 (II) – P. 107 – 115. SCOPUS

 • Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Yu.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 5. – Р. 850-856.

 • Денефіль О. В., Теренда О. А., Процик М. П., Теренда Н.О. Індивідуальне сприйняття часу – рання прогностична ознака розвитку захворювань // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 1. – С. 56-60.

 • Ружило Н.С., Теренда Н.О. Вивчення потреби в неформальній освіті серед молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області // Медсестринство. –2020. – № 2. –С. 38-40.

 • Ружило Н.С., Теренда Н.О. Післядипломна освіта медичних сестер: аналіз форм і методів навчання в Україні // Медсестринство. –2020. – № 1. – С. 12-14.

 • Теренда Н.О., Шульгай А.Г., Слободян Н.О., Романюк Л.М. Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 3. – С. 30-37.

 • Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries // Georgian Medical News. – 2019. – Vol. 1 (286) – P. 145 – 149.

 • Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025 // Georgian Medical News. – 2018. – Vol. 9 (282) – P. 79 – 82.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С.4-7.

 • Гільдіна Є.М., Теренда Н.О. Роль лікувально-профілактичних закладів всіх форм власності у профілактиці неепідемічних захворювань в Україні // Медсестринство. – 2017. – №1. – С. 44-46.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Прогностична оцінка поширеності інфаркту міокарда до 2025 року в Україні [Текст]: інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. Випуск 3 з проблеми «Соціальна медицина». Київ. № 102-2017. 2017. 4 с.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу до 2025 року в Україні [Текст]: інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. Випуск 3 з проблеми «Соціальна медицина». Київ. № 101-2017. 2017. 4 с.

 • Теренда Н.О., Слободян Н.О., Юріїв К.Є. Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – C. 159-164.

 • Теренда Н.О. Оптимізація зміни поведінки пацієнтів як один із елементів моделі профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим інфарктом міокарда // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3. – C. 56-59.

 • Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3(44). – С. 266-269.

 • Теренда Н.О. Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2(72). – С.15-20.

 • Теренда Н.О. Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – C. 60-63.

 • Теренда Н.А. Гипертоническая болезнь как фактор риска развития стенокардии и инфаркта міокарда // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2017. – Т. 16, Вып. 2. URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-54-html/TITL-54.htmhttp://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-54-html/cont.htm

 • Теренда Н.О., Петрашик Ю.М. Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих інфарктом міокарда за даними Тернопільської області // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 1. – С. 91-95.

 • Теренда Н.О. Соціальний статус хворих інфарктом міокарда та його вплив на вибір методики лікування та шляхи госпіталізації // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С. 14-18.

 • Теренда Н.О. Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 4(70). – С. 12-17.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів післядипломної підготовки з організації охорони здоров’я // Медична освіта. – 2016. – №4. – С. 53-55.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Реваскуляризація міокарду – провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда / А.Г. Шульгай, Н.О. Теренда // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 4. – С. 84-87.

 • Теренда Н.О. Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – C. 30-32.

 • Теренда Н.О. Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 3(69). – С. 31-35.

 • Теренда Н.О. Основні тенденції загальної та первинної захворюваності гіпертонічною хворобою в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 4(66). – С. 39-43.

 • Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 3(65). – С. 35-40.

 • Теренда Н.О. Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 11-13.

 • Теренда Н.О. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 4(62). – С. 31-35.

 • Федчишин Н.Є., Романюк Л.М., Завіднюк Н.Г., Теренда Н.О. Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І. Я. Горбачевського // Інфекц. хвороби. – 2014. – № 1. – С. 21-26.

 • Golyachenko O.M., Shulgay A.H., Panchyshyn N.Y., Romaniuk L.M., Smirnova V.L., Terenda N.O. Fedchyshyn N.Y., Petrashyk Y.M. Norms of the population’s hospital bed requirement // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

 • Литвинова О.Н, Теренда Н.О. Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 3(57). – С. 64-67.

 • Теренда Н.О. Рецензія на книгу Я. Ганіткевича «Український медичний календар на 2013 рік» // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2(56). – С. 54.

 • Теренда Н.О. Кардіохірургічна допомога в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2(56). – С. 12-15.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Коломийчук В.С. Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України // Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2(18). – С. 61-66.

 • Теренда Н.О. Вчення про інфаркт міокарда в історичному аспекті // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С. 56-61.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Вартість медичної допомоги // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – №2-3 (18-19). – С. 72-74.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Теренда Н.О. та ін. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє // Східноєвропейський журнал – 2012. – №1. – С. 120-121.

 • Теренда Н.О. М.Д. Стражеско – видатний український кардіолог, дослідник, педагог // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 119-124.

 • Шульгай А.Г., Дністрян С.С., Теренда Н.О. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. –С. 19-23.

 • Теренда Н.О. Участь провідних кардіологів України у роботі з’їздів ХХ століття // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011, №2 – С. 70-72.

 • Теренда Н.О. Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010, №4 – С. 94-98.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Теренда Н.О. та ін. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Теренда Н.О. та ін. Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема ІІ // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Лисовская Н.А. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Лісовська Н.О. та ін. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 3. – С. 151-155.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Лісовська Н.О. та ін. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 • Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Лісовська Н.О. та ін. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Лісовська Н.О. та ін. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Лісовська Н.О. та ін. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

 • Литвинова О.Н., Проскурня М.С., Лазарчук Л.Ю., Лісовська Н.О. Гендерна проблематика в сфері охорони здоров’я // Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку – К., 2004, с. 331-341.

 • Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Андрієвська Т.І. Методологічні особливості формування гуманістичних поглядів у студентів медиків // Медична освіта. – 2003. – №1. – С.19-21.

 • Лісовська Н.О. Теоретичні та практичні аспекти застосування магнітолазерного опромінення крові у хворих на системний червоний вовчак з HВs-антигенемією // Вісник наукових досліджень. – 2000. – №4. – С.16-20.

 • Швед М.І., Лісовська Н.О. Особливості корекції порушень імунної реактивності у хворих на системний червоний вовчак з HВs-антигенемією // Галицький лікарський вісник. – Івано-Франківськ. – 2000. – №4. – С.125-127.

 • Швед М.І., Лісовська Н.О. Терапевтична ефективність ізопринозину у хворих дифузними захворюваннями сполучної тканини при носійстві HВs-антигену // Вісник наукових досліджень. – 2000. – №1. – С.30-32.

 • Швед М.І., Гребеник М.В., Лісовська Н.О. Приховані порушення ритму в генезі раптової серцевої смерті // Український кардіологічний журнал. – 1994. – №4. – С.87.