Діяльність студентського наукового гуртка

          Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 20 років активно працює на кафедрі.  Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються актуальні питання реформування системи охорони здоров’я в контексті Євроінтеграції, перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

                    Куратор студентського наукового гуртка кафедри – доцент Романюк Ніна Євгенівна (2012 рік)

У цьому навчальному році (2022-2023 рр) старостою СНГ на кафедрі громадського здоров’я, так як і в попередньому році, була студентка 8 групи 3 курсу медичного факультету Хархаліс Юлія, яка навчається на «відмінно», до навчання ставиться сумлінно. Бере активну участь в громадському житті університету. За час навчання зарекомендувала себе з позитивної сторони: проявила себе відповідальною до поставлених завдань, дисциплінованою студенткою. Серед особистісних якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до самовдосконалення. Юлія цікавиться соціально-медичними проблемами сьогодення. Брала участь в україно-німецькому симпозіумі з проблем громадського здоров’я. Подала наукову роботу на тему "Безпека пацієнта як один із ключових індикаторів ефективності системи громадського здоров’я" під керівництвом доцента Панчишин Н.Я.

На сьогоднішній день у студентському науковому гуртку на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я займається 10 студентів. Троє із студентів-гуртківців займаються згідно програм «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, які проводяться у нашому вузі та в інших містах України, у міжкафедральних семінарах, а також систематично відвідують щомісячні студентські наукові засідання, які проводяться на нашій кафедрі онлайн або офлайн. 

Завдячуючи активній міжнароднй співпраці між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та Акконським гуманітарним університетом у Берліні (Akkon University of Human Sciences, https://www.akkon-hochschule.de/) та за підтримки Інституту досліджень міжнародної допомоги (Institute for Research in International Assistance - IRIA), представники ТНМУ – завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я професор Ганна Сатурська та студентка четвертого курсу медичного факультету Анастасія Бударна взяли участь у Всесвітньому саміті охорони здоров’я (World Health Summit – 2023), який відбувався у Берліні 15-17 жовтня 2023 року.

Представники ТНМУ, зокрема і нашої кафедри також отримали можливість взяти участь у сателітних міжнародних форумах у Берліні: 6-му симпозіумі охорони здоров’я Німеччини та Східної Європи (6th German-East European Healthcare Symposium) та у 5-му Міжнародному симпозіумі молодих науковців з питань Глобального здоров’я (5th International Young Researchers’ Symposium on Global Health 2023 ), які також відбувалися в Берліні 13-14 жовтня 2023 року.

Студентка 4 курсу 2 групи Бударна Анастасія Володимирівна працювала над темою роботи ”Вплив економічного розвитку країн на тягар захворювань серцево-судинної системи”. З результатами наукової роботи Анастасія відвідала Акконський гуманітарний університет в Берліні та взяла участь у Всесвітньому саміті охорони здоров’я – 2023, виступивши з доповіддю, що викликала жваву дискусію.

Студентка 4 курсу 2 групи Бударна Анастасія Володимирівна на Всесвітньому саміті охорони здоров’я – 2023  

(2023 рік)

Всесвітній саміт охорони здоров’я, який традиційно проходить у Берліні – один з провідних стратегічних форумів у галузі охорони здоров’я у світі. Цього року у рамках World Health Summit – 2023 (https://www.worldhealthsummit.org/summit.html) було проведено 63 сесії, в яких взяли участь представники 106 країн світу, 370 спікерів та 3500 учасників безпосередньо на місці проведення у Берліні, окрім того було зареєстровано більше 12 000 учасників, які долучилися до заходу онлайн.

Всесвітній саміт охорони здоров’я відбувся під патронатом канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера та генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреусуса. Цей унікальний міжнародний стратегічний форум глобальної охорони здоров'я щорічно об’єднує велику кількість зацікавлених сторін із галузей політики, науки, приватного сектору та громадянського суспільства з усього світу з метою створення умов для більш здорового майбутнього, для прийняття інноваційних рішеннь для покращення здоров’я та благополуччя для всіх.

Науковці ТНМУ мали нагоду брати участь у пленарних засіданнях, панельних дискусіях та воркшопах на різноманітні актуальні теми, які проводились у 9-ти тематичних залах. 

Професор Ганна Сатурська та студентка четвертого курсу медичного факультету Анастасія Бударна на Всесвітньому саміті охорони здоров’я (World Health Summit – 2023) (2023 рік)

З нового навчального року (2021-2022 рр) старостою СНГ на кафедрі стала студентка 8 групи 2 курсу медичного факультету Хархаліс Юлія, яка навчається на «відмінно», до навчання ставиться сумлінно. Бере активну участь в громадському житті університету. За час навчання зарекомендувала себе з позитивної сторони: проявила себе відповідальною, чесною, старанною та дисциплінованою студенткою. Серед особистих якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до самовдосконалення. Цікавиться соціально-медичними проблемами сьогодення. Брала участь в україно-німецькому симпозіумі з проблем громадського здоров’я.

Староста СНГ на кафедрі - Хархаліс Юлія (2022)

      На сьогоднішній день у студентському науковому гуртку на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я займається 7 студентів. Троє із студентів-гуртківців займаються згідно програм «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та “Студентська наука і профорієнтаційне навчання”. Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, які проводяться у нашому ВУЗі та в інших містах України, у міжкафедральних семінарах, а також систематично відвідують щомісячні студентські наукові засідання, які проводяться на нашій кафедрі.

Засідання студентського наукового гуртка на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я  (2022)

24 cічня 2022 року відбулось засідання студентського наукового гуртка на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. Організаторами засідання були доц. Романюк Ніна Євгенівна та завідувач кафедри проф. Сатурська Ганна Степанівна. На засіданні обговорювались актуальні теми громадського здоров’я та студентства, а саме: проф. Сатурська Г.С. розповіла студентам про міжнародну діяльність кафедри, а студент-гуртківець Кондратишин Андрій представив результати своєї наукової роботи про вакцинацію студентів-медиків (науковий керівник – доц. Романюк Н.Є.) для обговорення на засіданні. 

Виступ студента-гуртківця Кондратишина Андрія (2022)

      Прозвучало багато питань від студентів, від старости гуртка та від завідуючої кафедрою, так як тема досить актуальна та цікава, і викликала науковий інтерес.

      Ганна Степанівна повідомила про міжнародну діяльність кафедри, а саме про співпрацю з німецькими колегами Акконського університету, участь кафедри у міжнародному проекті ЕРАЗМУС+,  в якому ТНМУ представляє Україну серед інших країн-учасників (Німеччини, Норвегії, Грузії, Казахстану) «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)»  «Нарощування академічних можливостей у галузі глобального здоров’я в регіоні Східна Європа / Центральна Азія» (https://bace.tdmu.edu.ua/bace), а також про нові можливості публікування наукових робіт студентів-гуртківців та їх виступів на міжнародних конгресах.

      Підготовкою студентів до виступу на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених займається викладач кафедри, з яким студент співпрацює. Викладачі кафедри, які мають гуртківців, також допомагають підготувати виступи, презентації та стендові доповіді студентів. 

Засідання відбулось у дружелюбній атмосфері на високому науковому рівні. 

Засідання студентського наукового гуртка на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я  (2022)

     Старостою СНГ у 2020-2021 н.р. на кафедрі була студентка 30 групи 6 курсу медичного факультету Бандрівська Юлія. Навчалася на «відмінно», до навчання ставилася сумлінно. Брала активну участь в громадському житті університету. За час навчання зарекомендувала себе з позитивної сторони: проявила себе відповідальною, чесною, старанною, наполегливою та дисциплінованою студенткою. Серед особистих якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до розвитку та самовдосконалення. Працювала у СНГ на кафедрі з 2020 року, активно брала участь у засіданнях гуртка, має досить виражені лідерські здібності, цікавиться соціально-медичними проблемами сьогодення. Брала участь у підготовці до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, у Міжнародному конгресі молодих вчених та студентів. Бандрівська Юлія Борисівна нагороджена грамотою «Кращий студент року» 2020 рік.

Староста СНГ на кафедрі - Бандрівська Юлія (2020)

12 – 14 квітня 2021 року гуртківці взяли активну участь у ювілейному XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. Ангеляшко Анастасія отримала диплом ІІІ ступеня У секції «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика, медичне право» .

Виступ студентки  2 курсу медичного факультету Анастасії Ангеляшко (2021 рік)

     У 2019-2020 н.р. у студентському науковому гуртку працювало 11 студентів. Протягом року вони виконали 11 студентських наукових робіт, які заслуховувались на 4 останніх засіданнях студентського наукового гуртка. Роботи виконані на досить високому рівні, матеріали робіт включені в позааудиторну підготовку студентів. Кращі роботи були опубліковані у збірнику ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених: Сатурський Остап, Ванкевич Степан «Динаміка концентрації зв’язаного оксипроліну як маркера ініціації фіброзних змін у міокарді при дії адреналіну в умовах гіподинамії». Робота зайняла 1 місце на Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених у 2019 році.

     Грам’як Оксана – «Особливості організації медичної допомоги сільському населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я» (наук. кер. доц.Романюк Н.Є.);  (наук. кер. Романюк Н.Є.); Симко Катерина – «Забезпеченість нирковою замісною терапією в Тернопільській області» (наук. кер. Ліштаба Л.В.). У науковому гуртку працюють іноземні студенти також.  Dennis Sunten «Vaccination awareness in medical students and role of vaccine in preventing infectious disease».

     Студенти-гуртківці активно працюють на кафедрі, отримуючи перші місця у відбірковому турі при підготовці до Всеукраїнської олімпіади по предмету, беруть участь у Міжнародному конгресі молодих вчених та студентів онлайн, публікують наукові роботи з питань громадського здоров’я, економіки охорони здоров’я та організації медичної допомоги. У вересні 2020 року студенти-гуртківці прийняли активну участь у Другому міжнародному україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку».

     Кращі роботи студентів були опубліковані у збірнику ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених: Гогой Марія, Шинкарук Людмила, Ярицька Юлія – «Виявлення статистичного взаємозв’язку між особливостями зміни мікробіоценозу піхви у жінок до та після оперативного родорозрішення» (наук. кер. Смірнова В.Л.);

  Ковалюк Вікторія – «Проблеми впровадження страхової медицини в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.);

    Мостова Людмила – «Медичний туризм та перспективи його розвитку в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.);

   Теренда Олександр, Боймиструк Вікторія – «Вплив соціального середовища на зміну поведінки пацієнтів з гіпертонічною хворобою» (наук. кер. Панчишин Н.Я.);

  Шульц Олександра, Костів Христина – «Захворюваність на цукровий діабет та інвалідність серед дітей за період 2013-2017 років» (наук. кер. Теренда Н.О.);

   Riabokon Mariia, Kosman Oleksandr – «The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region» (наук. кер. Романюк Н.Є.);

   Sunten Dennis, Saturskyi Ostap – «Vaccination awareness in medical students and role of vaccine in preventing infectious disease» (наук. кер. Сатурська Г.С.).

За кращі усні доповіді студент 4 курсу Сунтен Деніс та студент 3 курсу Сатурський Остап отримали диплом І ступеня, та студенти 3 курсу Теренда Олександр і Боймиструк Вікторія отримали диплом ІІ ступеня.

Студенти-гуртківці та викладачі кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я взяли активну участь у «24-ому Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених», який відбувся 13-15 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського .

Кращі роботи були опубліковані у збірнику ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених: Гогой Марія, Шинкарук Людмила, Ярицька Юлія – «Виявлення статистичного взаємозв’язку між особливостями зміни мікробіоценозу піхви у жінок до та після оперативного родорозрішення» (наук. кер. Смірнова В.Л.); Ковалюк Вікторія – «Проблеми впровадження страхової медицини в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.); Мостова Людмила – «Медичний туризм та перспективи його розвитку в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.); Теренда Олександр, Боймиструк Вікторія – «Вплив соціального середовища на зміну поведінки пацієнтів з гіпертонічною хворобою» (наук. кер. Панчишин Н.Я.); Шульц Олександра, Костів Христина – «Захворюваність на цукровий діабет та інвалідність серед дітей за період 2013-2017 років» (наук. кер. Теренда Н.О.); Riabokon Mariia, Kosman Oleksandr – «The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region» (наук. кер. Романюк Н.Є.); Sunten Dennis, Saturskyi Ostap – «Vaccination awareness in medical students and role of vaccine in preventing infectious disease» (наук. кер. Сатурська Г.С.). За кращі усні доповіді студент 4 курсу Сунтен Деніс та студент 3 курсу Сатурський Остап отримали диплом І ступеня, та студенти 3 курсу Теренда Олександр і Боймиструк Вікторія отримали диплом ІІ ступеня.


У роботу студентського наукового гуртка кафедри також залучаються іноземні студенти.  

Завідувач кафедри, проф. Сатурська Г.С. проводить семінар- практикум "Освіта для сталого розвитку у вищому навчальному закладі"  (2020 рік) 

 У 2018 році кафедра та студенти-гуртківці брали активну участь у наукових конференціях. 12-13 квітня студенти п’ятого курсу медичного факультету Роман Боймиструк, Зоряна Вівчар та Ірина Гладка взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», яка відбулася на базі кафедри «Громадського здоров’я» медичного інституту Сумського державного університету. Роман Боймиструк виборов третє місце. Зоряна Вівчар отримала «Грамоту за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань». Ірина Гладка за результатами олімпіади посіла десяте місце.

Нагороди учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» (12-13 квітня 2018 року)

       Троє студентів-гуртківців доповідали за темами своїх наукових робіт на XXІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених і зайняли наступні місця: Сатурська Уляна – диплом І ступеня, Сатурський Остап, Теренда Олександр – диплом ІІ ступеня.

 Студенти-гуртківці - учасники  XXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (2018 рік)

             Студентка 4 курсу 2 групи Сатурська Уляна Володимирівна нагороджена дипломом І ступеня за кращу наукову доповідь на XV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018» (18-20 квітня 2018 року, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова).

         У квітні 2017 року студенти: 5 курсу 26 групи медичного факультету Тимчишин Наталія та Чушенко Юлія, та студентка 5 курсу 14 групи Ружицька Ірина брали участь у Всеукраїнській олімпіаді із соціальної медицини (у ІІ турі) у м.Суми в Сумському державному університеті. Тимчишин Наталя отримала диплом за високий рівень теоретичних знань та творчий підхід до вирішення завдань. Студенти показали хороший рівень підготовки та знань.

         Студентка 6 курсу 24 групи Редько Олеся нагороджена дипломом І ступеня за кращу доповідь на науково-практичній конференції «Здобутки теоретичної медицини – в практичну охорону здоров’я – 2017» в Запорізькому ДМУ. 

 Запорізький державний медичний університет (23-24 березня 2017 року)

         У 2017 році на Всеукраїнський конкурс наукових робіт було підготовлено одну студентську наукову роботу на тему «Предиктори виникнення раку підшлункової залози. Соціальна значущість даної патології» - керівник доц. Федчишин Н.Є.

        Викладачами кафедри проведено розподіл завдань між членами студентського наукового гуртка на першому етапі здійснення кафедральної наукової роботи “Відтворення української людності”. На кафедрі гуртківці активно залучаються до підготовки матеріалів до Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених: узагальнення матеріалів досліджень, виклад матеріалів у тезах та забезпечення усних та стендових доповідей.

          На засіданнях СНГ на кафедрі згідно плану розглянуті наступні питання:

1. Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я в контексті Євроінтеграції.

2. Перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

3. Центри первинної медико-санітарної допомоги: принципи їх діяльності. Штатно-організаційна структура.

             У квітні 2016 року на базі кафедри організації охорони здоров'я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся 2-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я".

Учасниці олімпіади (2016 рік)

Максимчук Оксана – 6 курс, 2 група

Петрук Аліна – 5 курс, 6 група

            У квітні 2015 року студенти 5 курсу 2 групи медичного факультету Максимчук Оксана та 4 курсу 1 групи медико-профілактична справа Ососкало Валентина брали участь у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" у м. Києві в НМУ імені О.О. Богомольця.

Учасниці олімпіади (2015 рік)

Максимчук Оксана – 5 курс, 2 група

Ососкало Валентина – 4 курс, 1 група