Діяльність студентського наукового гуртка

Куратор студентського наукового гуртка кафедри – доцент Романюк Ніна Євгенівна.

На сьогоднішній день у студентському науковому гуртку на кафедрі займається 11 студентів. Троє із студентів-гуртківців займаються згідно програм «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та “Студентська наука і профорієнтаційне навчання”. Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, які проводяться у нашому ВУЗі та в інших містах України, у міжкафедральних семінарах, а також систематично відвідують щомісячні студентські наукові засідання, які проводяться на нашій кафедрі.

Студенти-гуртківці активно працюють на кафедрі, отримуючи перші місця у відбірковому турі при підготовці до Всеукраїнської олімпіади по предмету, беруть участь у Міжнародному конгресі молодих вчених та студентів, публікують наукові роботи з питань соціальної медицини, економіки охорони здоров’я та організації медичної допомоги.

У квітні 2017 року студенти: 5 курсу 26 групи медичного факультету Тимчишин Наталія та Чушенко Юлія, та студентка 5 курсу 14 групи Ружицька Ірина брали участь у Всеукраїнській олімпіаді із соціальної медицини (у ІІ турі) у м.Суми в Сумському державному університеті. Тимчишин Наталя отримала диплом за високий рівень теоретичних знань та творчий підхід до вирішення завдань. Студенти показали хороший рівень підготовки та знань.

Студентка 6 курсу 24 групи Редько Олеся нагороджена дипломом І ступеня за кращу доповідь на науково-практичній конференції «Здобутки теоретичної медицини – в практичну охорону здоров’я – 2017» в Запорізькому ДМУ.

23-24 березня 2017 року, Запорізький державний медичний університет

У 2017 році на Всеукраїнський конкурс наукових робіт було підготовлено одну студентську наукову роботу на тему «Предиктори виникнення раку підшлункової залози. Соціальна значущість даної патології» - керівник доц. Федчишин Н.Є.

Викладачами кафедри проведено розподіл завдань між членами студентського наукового гуртка на першому етапі здійснення кафедральної наукової роботи “Відтворення української людності”. На кафедрі гуртківці активно залучаються до підготовки матеріалів до Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених: узагальнення матеріалів досліджень, виклад матеріалів у тезах та забезпечення усних та стендових доповідей.

На засіданнях СНГ на кафедрі згідно плану розглянуті наступні питання:

1. Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я в контексті Євроінтеграції.

2. Перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

3. Центри первинної медико-санітарної допомоги: принципи їх діяльності. Штатно-організаційна структура.

У квітні 2016 року на базі кафедри організації охорони здоров'я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся 2-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я".

Учасниці олімпіади

Максимчук Оксана – 6 курс, 2 група

Петрук Аліна – 5 курс, 6 група

У квітні 2015 року студенти 5 курсу 2 групи медичного факультету Максимчук Оксана та 4 курсу 1 групи медико-профілактична справа Ососкало Валентина брали участь у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" у м. Києві в НМУ імені О.О. Богомольця.

Учасниці олімпіади

Максимчук Оксана – 5 курс, 2 група

Ососкало Валентина – 4 курс, 1 група