Діяльність студентського наукового гуртка

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 20 років активно працює на кафедрі. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються актуальні питання реформування системи охорони здоров’я в контексті Євроінтеграції, перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

Куратор студентського наукового гуртка кафедри – доцент Романюк Ніна Євгенівна (2012 рік)

На сьогоднішній день у студентському науковому гуртку на кафедрі займається 11 студентів. Троє із студентів-гуртківців займаються згідно програм «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та “Студентська наука і профорієнтаційне навчання”. Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, які проводяться у нашому ВУЗі та в інших містах України, у міжкафедральних семінарах, а також систематично відвідують щомісячні студентські наукові засідання, які проводяться на нашій кафедрі.

Студенти-гуртківці активно працюють на кафедрі, отримуючи перші місця у відбірковому турі при підготовці до Всеукраїнської олімпіади по предмету, беруть участь у Міжнародному конгресі молодих вчених та студентів, публікують наукові роботи з питань соціальної медицини, економіки охорони здоров’я та організації медичної допомоги.

Студенти-гуртківці та викладачі кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я взяли активну участь у «24-ому Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених», який відбувся 13-15 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського .

Кращі роботи були опубліковані у збірнику ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених: Гогой Марія, Шинкарук Людмила, Ярицька Юлія – «Виявлення статистичного взаємозв’язку між особливостями зміни мікробіоценозу піхви у жінок до та після оперативного родорозрішення» (наук. кер. Смірнова В.Л.); Ковалюк Вікторія – «Проблеми впровадження страхової медицини в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.); Мостова Людмила – «Медичний туризм та перспективи його розвитку в Україні» (наук. кер. Запорожан Л.П.); Теренда Олександр, Боймиструк Вікторія – «Вплив соціального середовища на зміну поведінки пацієнтів з гіпертонічною хворобою» (наук. кер. Панчишин Н.Я.); Шульц Олександра, Костів Христина – «Захворюваність на цукровий діабет та інвалідність серед дітей за період 2013-2017 років» (наук. кер. Теренда Н.О.); Riabokon Mariia, Kosman Oleksandr – «The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region» (наук. кер. Романюк Н.Є.); Sunten Dennis, Saturskyi Ostap – «Vaccination awareness in medical students and role of vaccine in preventing infectious disease» (наук. кер. Сатурська Г.С.). За кращі усні доповіді студент 4 курсу Сунтен Деніс та студент 3 курсу Сатурський Остап отримали диплом І ступеня, та студенти 3 курсу Теренда Олександр і Боймиструк Вікторія отримали диплом ІІ ступеня.


У роботу студентського наукового гуртка кафедри також залучаються іноземні студенти.

Завідувач кафедри, проф. Сатурська Г.С. проводить семінар- практикум "Освіта для сталого розвитку у вищому навчальному закладі" (2020 рік)

У 2018 році кафедра та студенти-гуртківці брали активну участь у наукових конференціях. 12-13 квітня студенти п’ятого курсу медичного факультету Роман Боймиструк, Зоряна Вівчар та Ірина Гладка взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», яка відбулася на базі кафедри «Громадського здоров’я» медичного інституту Сумського державного університету. Роман Боймиструк виборов третє місце. Зоряна Вівчар отримала «Грамоту за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань». Ірина Гладка за результатами олімпіади посіла десяте місце.

Нагороди учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» (12-13 квітня 2018 року)

Троє студентів-гуртківців доповідали за темами своїх наукових робіт на XXІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених і зайняли наступні місця: Сатурська Уляна – диплом І ступеня, Сатурський Остап, Теренда Олександр – диплом ІІ ступеня.

Студентка 4 курсу 2 групи Сатурська Уляна Володимирівна нагороджена дипломом І ступеня за кращу наукову доповідь на XV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018» (18-20 квітня 2018 року, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова).

У квітні 2017 року студенти: 5 курсу 26 групи медичного факультету Тимчишин Наталія та Чушенко Юлія, та студентка 5 курсу 14 групи Ружицька Ірина брали участь у Всеукраїнській олімпіаді із соціальної медицини (у ІІ турі) у м.Суми в Сумському державному університеті. Тимчишин Наталя отримала диплом за високий рівень теоретичних знань та творчий підхід до вирішення завдань. Студенти показали хороший рівень підготовки та знань.

Студентка 6 курсу 24 групи Редько Олеся нагороджена дипломом І ступеня за кращу доповідь на науково-практичній конференції «Здобутки теоретичної медицини – в практичну охорону здоров’я – 2017» в Запорізькому ДМУ.

Запорізький державний медичний університет (23-24 березня 2017 року)

У 2017 році на Всеукраїнський конкурс наукових робіт було підготовлено одну студентську наукову роботу на тему «Предиктори виникнення раку підшлункової залози. Соціальна значущість даної патології» - керівник доц. Федчишин Н.Є.

Викладачами кафедри проведено розподіл завдань між членами студентського наукового гуртка на першому етапі здійснення кафедральної наукової роботи “Відтворення української людності”. На кафедрі гуртківці активно залучаються до підготовки матеріалів до Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених: узагальнення матеріалів досліджень, виклад матеріалів у тезах та забезпечення усних та стендових доповідей.

На засіданнях СНГ на кафедрі згідно плану розглянуті наступні питання:

1. Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я в контексті Євроінтеграції.

2. Перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

3. Центри первинної медико-санітарної допомоги: принципи їх діяльності. Штатно-організаційна структура.

У квітні 2016 року на базі кафедри організації охорони здоров'я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся 2-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я".

Учасниці олімпіади (2016 рік)

Максимчук Оксана – 6 курс, 2 група

Петрук Аліна – 5 курс, 6 група

У квітні 2015 року студенти 5 курсу 2 групи медичного факультету Максимчук Оксана та 4 курсу 1 групи медико-профілактична справа Ососкало Валентина брали участь у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" у м. Києві в НМУ імені О.О. Богомольця.

Учасниці олімпіади (2015 рік)

Максимчук Оксана – 5 курс, 2 група

Ососкало Валентина – 4 курс, 1 група