Вас вітає кафедра громадського здоров‘я та управління охороною здоров’я!

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. Литвинова О.Н., доц. Панчишин Н.Я., доц. Теренда Н.О., доц. Смірнова В.Л., стоять: доц. Ліштаба Л.В., доц. Слободян Н.О., проф. Сатурська Г.С., проф. Шульгай А.Г., доц. Романюк Л.М., доц. Романюк Н.Є., доц. Петрашик Ю.М.,ст. лаб. Микуліч І.М. (2017 рік)

Штат кафедри: 4 професори, 11 доцентів, 3 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Історія медицини";
 • "Біостатистика";
 • "Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини";
 • "Соціальна медицина, громадське здоров’я"
 • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я";
 • "Соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров'я";
 • "Основи доказової медицини";
 • "Основи економічних теорій";
 • "Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)";
 • "Економічна теорія";
 • "Економіка охорони здоров'я";
 • "Історія медицини та медсестринства";
 • "Економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг";
 • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві";
 • "Громадське здоров'я та громадське медсестринство";
 • "Соціальна медицина та основи медстатистики. Економіка та маркетинг медичних послуг";
 • "Соціальна медицина та медична статистика";
 • "Статистика для прийняття рішень";
 • "Лідерство в медсестринстві";
 • "Елементарна статистика";
 • "Актуальні проблеми медсестринства";
 • "Наукові дослідження в медсестринстві";
 • "Поглиблений курс вивчення кількісних методів дослідження та медичної статистики";
 • "Розуміння роботи організації охорони здоров'я";
 • "Клінічна епідемологія та доказова медицина".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс);
 • "лікувальна справа" (ІV курс, V курс, VI курс);
 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс);
 • "стоматологія" (І курс, ІІІ курс, V курс);
 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс, ІV курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна;
 • вечірня.