Історія кафедри

        Кафедра організації охорони здоров’я, так тоді вона називалась, була створена 1 вересня 1958 року і розпочала навчання відразу зі студентами IV курсу. За домовленістю з облздороввідділом, тимчасово, на 1 рік, її розташували в приміщенні обласної санепідемстанції по вулиці Федьковича .

Перше приміщення кафедри на базі обласної санепідемстанції  (1958 рік)

  Перше обладнання кафедри – епідіаскоп (1959 рік)

        У 1960 р. кафедру перевели у фізіологічний (сьогодні адміністративний) корпус, де вона розміщувалась на 3 поверсі, а в 1966 р. кафедру перевели в біологічний корпус, де вона займала приміщення 4 поверху. У 1970 р. кафедру знову тимчасово перевели в приміщення на території віварію, де були 4 навчальні кімнати, асистентська, лаборантська, кабінет завідувача та кімната-музей історії медицини. До оснащення добавилися механічні та напівавтоматичні обчислювальні машини. З червня 1975 р. кафедру перевели у морфологічний корпус, де вона займала приміщення першого поверху. Були придбані кінопроектор «Русь», кінокамера «Лада», калькулятори МК 42, магнітофон «Електроніка М-327». У 1989 р. на кафедрі розгорнули перший в університеті комп’ютерний клас.

Приміщення, збудоване студентами, яке займала кафедра у 1970-1971 рр.

(тепер – на території віварію)

        У 1988 р. цикл медичної статистики, який був заснований у 1983 р., отримав додатково приміщення в складі оргметодвідділу обласної лікарні.

Асист. Л.М. Романюк та ст. викл. К.К.Васільєв з курсантами на сходах нового приміщення

кафедри на базі обласної лікарні (1984 рік)

         З 1998 р. кафедра знаходиться у біологічному корпусі, де займає 11 кімнат на першому поверсі, обладнана 11 комп’ютерами та 2 відеосистемами.

        Першим завідувачем кафедри була к. мед. наук, доцент Клавдія Гаврилівна Горшукова, яка в 1932 р. закінчила 2-й Московський медичний інститут (лікувально-профілактичний факультет). Після закінчення аспірантури на кафедрі інституту вдосконалення лікарів з організації охорони здоров’я (м. Москва) з 1953 року працювала асистентом кафедри організації охорони здоров’я Івановського державного медичного інституту. З січня 1955 р. по серпень 1958 р. – завідувала кафедрою охорони здоровʼя медичного інституту у м. Іваново, де і отримала вчене звання доцента. З дня заснування кафедри організації охорони здоров’я з 1958 р. по 1972 р. Горшукова К.Г. була її завідувачем, та до 1975 р. продовжувала працювати на посаді доцента кафедри. 

Перший завідувач кафедри к.мед.н, доцент Клавдія Гаврилівна Горшукова  (1958 - 1972 рр.)

          У 1972 р. завідувачем кафедри став Георгій Гаврилович Конопелько, к. мед. н., доцент. У 1954 р. він закінчив Вінницький медичний університет, де й проходив аспірантуру, а з 1958 р. працював асистентом на кафедрі організації охорони здоров’я Тернопільського медичного інституту. У 1962 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1964 р. йому було присвоєно вчене звання доцента. З 1967 р. працював на посаді заступника декана, потім декана лікувального факультету. Крім організації охорони здоров’я, доц. Конопелько Г.Г. блискуче викладав курс історії медицини. З 1980 р. очолив організацію музею історії інституту, який було відкрито до 25-річчя ВУЗу – 12 квітня 1982 р. У 1970 р. 

К. мед. н., доцент Георгій Гаврилович Конопелько – завідувач кафедри (1972-1983 рр.)

        З вересня 1983 р. по липень 2003 р. кафедру очолював д-р мед. наук проф. Олександр Макарович Голяченко. У 1963 р. він закінчив медичний факультет, а згодом і аспірантуру Вінницького медичного інституту. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, працював організатором охорони здоров’я Вінницької області. Створена проф. Голяченко О.М. в Калинівському районі модель організації медичної допомоги сільським мешканцям отримала міжнародне визнання, а результати запропонованого ним організаційного експерименту з впровадження у практику моделі суцільної диспансеризації були представлені на ВДНГ СРСР у 1985 році й відмічені бронзовою медаллю. У 1997 р. разом із тодішнім Міністром охорони здоров’я А. Сердюком та начальником управління охорони здоров’я О. Приходським Голяченко О.М. публікує перший український підручник із соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. З січня 1999 р. за активного сприяння Голяченка О.М. був заснований журнал «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України», де він є відповідальним редактором. З 2014 по 2016 рр. проф. Голяченко О.М. очолював навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем. Голяченко О.М. – автор понад 200 наукових праць, у тому числі 2 підручників, 21 монографії. Під його керівництвом виконано 12 кандидатських та одну докторську дисертацію.

Д.мед.н., професор Олександр Макарович Голяченко – завідувач кафедри (1983-2003 рр.)

           З липня 2003 р. до вересня 2014 р. кафедру очолював д-р мед. наук, проф. Аркадій Гаврилович Шульгай. Аркадій Гаврилович закінчив Кременецьке медичне училище у 1984 р., лікувальний факультет ТДМУ у 1992 р., здобувши диплом з відзнакою. Свою наукову діяльність розпочинав у ранзі старшого лаборанта, аспіранта, ще через рік – асистента кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії нашого ВНЗ. Водночас навчався в аспірантурі, працював над кандидатською дисертацією, яку успішно захистив у 1995 р. У 2006 р. Аркадій Гаврилович захистив докторську дисертацію, а в 2007 р. йому присвоєно вчене звання професора. Багато творчих і фізичних сил Шульгай Аркадій Гаврилович віддавав також громадським справам. З 1995 до 2008 року був незмінним головою профкому Тернопільської державної медичної академії, потім – університету. У 2006 р. Аркадій Гаврилович став деканом факультету післядипломної освіти нашого університету, виконуючи водночас й обов’язки завідувача кафедри соціальної медицини. Переведений на посаду декана медичного факультету у лютому 2007 р., трудився на цій посаді понад сім років. За значну наукову, організаторську та викладацьку діяльність у 2009 р. д-р мед. наук, проф. Шульгай А.Г. нагороджений Урядовою нагородою – Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та медаллю у 2009 р., а також Грамотою МОЗ України у 2008 р., Грамотою Тернопільської обласної Ради, Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації у 2011 р., отримав Подяку МОЗ України у 2012 р. З 5 червня 2014 року Аркадій Гаврилович є проректором з науково-педагогічної роботи ТДМУ та професором кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою. Після передчасної смерті ректора ТДМУ, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука з жовтня 2014 року і до лютого 2015 року професор А.Г. Шульгай виконував обов’язки ректора університету. Аркадій Гаврилович опублікував 208 наукових і науково-методичних праць, серед них 2 монографії, 1 підручник, 3 посібники, випустив 1 компакт-диск, отримав 23 патенти на винаходи та підготував 4 кандидатів медичних наук.

Д.мед.н, професор Аркадій Гаврилович Шульгай – завідувач кафедри (2003-2014 рр.)

           З вересня 2014 р. кафедру очолює д-р мед. наук, доцент Ганна Степанівна Сатурська. У 1997 р. Ганна Степанівна закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, де й працює з 2002 р. У 2009 р. Ганна Степанівна успішно захистила кандидатську дисертацію, у 2013 р. отримала вчене звання доцента, а в 2016 р. захистила докторську дисертацію. Автор понад 115 публікацій, 2 патентів України на корисні моделі та інформаційного листа про нововведення у сфері охорони здоров’я.

Д. мед. н., проф. Ганна Степанівна Сатурська – завідувач кафедри з 2014 р.

               Сьогодні колектив кафедри складається із 4 професорів, 10 доцентів та старшого лаборанта. З кінця 60-х років на кафедрі працювала к. мед. н., доц. Калагирева Л.Г. (біля 40 років), яка раніше була головним лікарем обласної СЕС. На кафедрі працювали к. мед. н., асист. Іщенко М.П., к. мед. н., доц. Карпов Л.Н. та асист. Чмель А.Д. З 1983 по 1994 рр. на кафедрі працював к. мед. н., доц. К.К. Васільєв, основним науковим інтересом якого було поглиблене вивчення питань історії медицини. Біля двадцяти років на кафедрі працювала к. мед. н., ст. викл. Болярська В.А., а також к. мед. н., асист. Козак В.А., яка раніше була завідувачем міськздороввідділу. Першим лаборантом кафедри була Плющ Н.І. В подальшому на цій посаді 33 роки працювала Гаврилюк Н.М., яка була нагороджена медаллю «Ветеран праці» Верховною Радою України у 1989 р. Близько 10 років на курсі медичної статистики працював Баб'як З.Є., який раніше був заступником начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації та завідувачем оргметодвідділу обласної лікарні.

         Доц. Романюк Люба Миколаївна починала працювати на кафедрі на посаді ст. лаборанта з 1984 р., у 1991 р. захистила кандидатську дисертацію, з 1995 р. по теперішній час відповідає за організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації у лікарів із спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». З 1986 р. на кафедрі працює доц. Смірнова Валентина Леонідівна, за цей час 12 років була завучем кафедри, 21 рік відповідала за організацію навчання студентів ННІ медсестринства, довгий час – за роботу студентського наукового гуртка, а з 1995 року по теперішній час – відповідальний виконавець ініціативної НДР. З 1990 р., починаючи з ординатора кафедри, працює доц. Литвинова Ольга Несторівна, к. мед. н. з 2002 р. У 1992 р. з її ініціативи Українське лікарське товариство на розгляд Верховної Ради України представило альтернативний закон з охорони здоров'я населення України, який згодом переріс в "Основи законодавства України про охорону здоров'я". У 2000 р. Литвинова О.Н. закінчила навчання в Академії державного управління при Президентові України. З 2000 р. на кафедрі працює доц. Панчишин Наталя Ярославівна, яка останні 13 років виконує обов’язки завуча кафедри, к. мед. н. з 2001 р., заступник директора інституту медико-біологічних проблем з навчальної роботи. З 2003 р. на кафедрі працює доц. Теренда Наталя Олександрівна, к. мед. н. з 2001 р., яка виконує обов’язки відповідального секретаря журналу «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України» та була заступником директора інституту медико-біологічних проблем з наукової роботи. Працює над виконанням докторської дисертації. Доц. Федчишин Ніна Євгенівна працює на кафедрі з 2003 року після закінчення магістратури, к. мед. н. з 2006 р., відповідає за роботу студенського наукового гуртка. Асист. Слободян Наталія Олександрівна працює на кафедрі з 2003 р., починаючи з посади старшого лаборанта. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію, відповідає за web-сторінку кафедри. Доц. Петрашик Юрій Миколайович працює на кафедрі та перебуває на посаді заступника декана факультету іноземних студентів з 2006 р. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію. Відповідає за організацію дистанційного навчання студентів ННІ медсестринства та створення навчально-методичних матеріалів для англомовних студентів. З 2014 року на кафедрі працює асист. Ліштаба Людмила Вікторівна, секретар ЦМК ННІ медико-біологічних проблем та відповідальна за виховну роботу зі студентами. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2015 року старшим лаборантом кафедри працює Микуліч Ірина Михайлівна. 

        Основними здобутками кафедри є обґрунтування оптимальної системи медичної допомоги сільському населенню з урахуванням її соціальної і економічної ефективності; теоретичне обґрунтування та апробація оптимальної системи медичної допомоги хворим гіпертонічною хворобою у сільській місцевості з урахуванням її соціальних і економічних аспектів. Вперше дана порівняльна характеристика захворюваності та поширеності вірусних гепатитів В і С в Україні та Тернопільській області, встановлено причини і фактори ризику серед студентів, співробітників університету, практичних лікарів. Запропоновано моделі страхування медичної допомоги населенню, а також моделі системного аналізу; представлено моделі розрахунку вартості медичної допомоги на всіх її рівнях – первинному, вторинному, третинному, а також невідкладної медичної допомоги. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано понад 185 наукових праць, оформлено 38 актів впровадження, 4 нововведення, захищено 2 кандидатські та 1 докторська дисертації.