Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Конопелько Г.Г.  «Матеріали до статистики причин трудової інвалідності робітників та службовців м. Вінниці (1953 – 1957) рр.» (1962)

2. Калагірєва Л.М. «Обсяг, зміст та організація праці лікарів з гігієни харчування міських санпідстанцій.» (1974)

3. Васильєв К.К. «Системний підхід до аналізу історичного розвитку наукових товариств в Одесі.» (1993)

4. Голяченко О.М. «Соціально-гігієнічні умови доступності лікарської допомоги для сільського населення» (1979)

5. Романюк Л.М. «Наукове обґрунтування диспансеризації населення на сільській лікарській дільниці» (1990)

6. Смірнова В.Л. «Здоров’я неповної сім’ї, яка проживає в сільській місцевості, і заходи із його покращення» (1991)

7. Панчишин Н.Я. «Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на вовчакову нефропатію та його корекція на етапі стаціонарного лікування» (2001)

8. Теренда Н.О. «Клініко-імунологічна гетерогенність у хворих на системний червоний вовчак з HBs-антигенемією та її корекція» (2001)

9. Литвинова О.Н. «Поєднаний вплив чинників зовнішнього середовища на здоров’я жителів великого міста (на прикладі міста Тернополя)» (2002)

10. Федчишин Н.Є. «Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда в сільській місцевості» (2005)

11. Шульгай А.Г. «Закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої і товстої кишки при механічній жовтяниці та різних способах її корекції» (11 квітня 2006 року)

12. Петрашик Ю.М. «Ергонімія Тернопільщини ХХ – ХХІ ст.» (2013)

13. Слободян Н.О. «Удосконалення управління соціогумананітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства» (2015)

14. Сатурська Г.С. «Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішемічно- некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії»  (2016) 

15. Ліштаба Л.В. «Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров’я» (2017)

16. Теренда Н.О. «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда» (2018)  

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Шульгая А.Г.

1. Кіцак Я.М. «Морфофункціональна характеристика клубового отвору в умовах обтураційного холестазу та його корекції» (2015)

2. Твердохліб Н.О. «Морфофункціональні основи ремоделювання слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці та за умов корегуючих впливів». (2015)

3. Мокра А.П. «Морфофункціональні особливості вікових змін підшлункової залози при гіпертензії в малому колі кровообігу» (2017)