Науково-дослідні роботи

 1. 0 120 U 104 150 Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні (2020 – 2022, керівник проф. Голяченко О.М.)

 2. 0117U003022 Відтворення української людності (2017 – 2019, керівник проф. Голяченко О.М.)

 3. 0114U000397 Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я (2014 – 2016, керівник проф. Голяченко О.М.)

 4. 5436 Організаційні основи реформування системи охорони здоров’я (2011 – 2013, керівник проф. Шульгай А.Г.)

 5. 0110U001934 Артеріальна гіпертензія та гіпертонічна хвороба у сільського населення як соціально-медична проблема (2010 – 2012, керівник проф. Голяченко О.М.)

 6. 0104U004521 Організація медичної допомоги сільському населенню в умовах реформування галузі (2007 – 2009, керівник проф. Голяченко О.М.)

 7. 0104U004521 Інформаційне забезпечення системи управління охороною здоров’я на регіональному рівні (2004 – 2006, керівник проф. Голяченко О.М.)

 8. 0101U001315 Інформаційне забезпечення системи управління охороною здоров’я на базовому рівні (2001 – 2003, керівник проф. Голяченко О.М.)

 9. 0100U005052 Ціноутворення в системі медичної допомоги. Визначення оптимальної вартості медичних послуг на рівні родинного лікаря (1998 – 2000, керівник проф. Голяченко О.М.)

 10. 0195U023942 Медико-соціальна допомога хворим неспецифічними захворюваннями легень та стан системи гомеостазу у хворих на хронічний бронхіт (1995 – 1997, керівник проф. Голяченко О.М.)

 11. UА01001236Р Розробити клініко-статистичні групи для покращення управління стаціонарами різного типу (1992 – 1994, керівник проф. Голяченко О.М.)

 12. Поєднаний вплив соціальних та екологічних факторів на захворюваність мешканців міста Тернополя (1991 – 1993, керівник проф. Голяченко О.М.)

 13. 0-1.85.0045793 Організація та управління загальної диспансеризації населення сільського району в експерименті з визначенням її ефективності (1985 – 1990, керівник проф. Голяченко О.М.)

 14. Социально-гигиенические аспекы трудоспособности и здоровья инвалидов и лиц пенсионного возраста (1975 – 1980, керівник доц. Конопелько Г.Г.)

 15. Объем, содержание и организация труда врачей по гигиене питания городских санэпидстанций (1972 – 1974, керівник асист Калагірєва Л.М.)

 16. Организация профилактической работы на врачебном участке (1969 – 1971, керівник доц. Горшукова К.Г.)

 17. Хронометражные наблюдения деятельности врачей, специалистов в медицинских учреждениях города и области (1967 – 1969, керівник доц. Горшукова К.Г.)

 18. О физическом развитии взрослого населения Тернопольской области (1960 – 1966, керівник доц. Горшукова К.Г.)

 19. Материалы к статистике причин трудовой инвалидности рабочих и служащих г. Винницы (1953 – 1957) гг. (1957 – 1962, керівник асист. Конопелько Г.Г.)

 20. Гриппозные заболевания как причина детской смертности на врачебном участке детской больницы и пути их снижения (1957-1960, керівник асист. Іщенко Н.П.)

 21. Гриппозные заболевания как причина временной нетрудоспособности на швейной фабрике города Тернополя и пути их снижения(1957– 1960, керівник доц. Горшукова К.Г.)