ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

Підручники:

1. Основи економічної теорії Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладів / [О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук.]. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2015 р. – 428 с.

2. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв І - ІІІ рівнів акредитації / [О.М. Голяченко] – Київ, ВСВ "Медицина", 2011 р. – 208 с.

3. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.

4. Basics of the economic theory / [О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук.]. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2006 р. – 250 р.

5. Social medicine and health protection organization theory / [O. Holyachenko, A. Shulhai, O. Nykytyuk]. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2005 р. – 171 р.

6. History of medicine theory / [O. Holyachenko, G. Konopelko, O. Lytvynova, V. Bolarska, V. Smyrnova]. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2004 р. – 125 р.

7. Історія медицини / [О.М. Голяченко, Я.В. Ганіткевич] . – Тернопiль, "Лілея", 2004 р. – 246 с.

8. Основи економічної теорії / [О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук.]. – Львів, "Тріада Плюс", 2004 р. – 340 с.

9. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв І - ІІ рівнів акредитації / [за редакцією О.М. Голяченка] . – Тернопiль, "Лілея", 2002 р. – 152 с.

10. Менеджмент та лідерство в медсестринстві . Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв І - ІІ рівнів акредитації / [Ю.В. Вороненко, О.Н. Литвинова]. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2001 р. – 368 с.

11. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв / [О.М. Голяченко, А.М. Сердюк, О.О. Приходський]. – Тернопiль - Київ - Вінниця, 1997 р. – 328 с.


Посібники:

1. Holyachenko A. History of medicine: textbook /A. Holyachenko, A. Shulhai, H. Saturska, N. Panchyshyn, Yu. Petrashyk. – Ternopil: TSMU, 2018. – 128 p.

2. Голяченко О. Історія медицини / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. – Тернопiль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2016 р. – 326 с.

3. Литвинова О.Н. Економічний термінологічний українсько-англійський словник / О.Н Литвинова, Н.Я. Панчишин, Ю.М. Петрашик. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2015 р. – 72 с.

4. Литвинова О.Н. Економічний термінологічний українсько-російський словник / О.Н Литвинова, Н.Я. Панчишин. – Тернопiль, "Укрмедкнига", 2015 р. – 78 с.

5. Чистякова В.М. Економічна теорія: 100 основних питань. Експрес-довідник / В.М Чистякова, В.С. Коломийчук, О.Н. Литвинова. – Тернопiль, ТзОВ "Терно-граф", 2008 р. – 128 с.

6. Шульгай А.Г., Методичний посібник для самопідготовки до практичних занять із соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я / Л.М. Романюк, В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин . Тернопiль "Укрмедкнига", 2004 р. – 147 с.