Теренда Наталія Олександрівна

Працює на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою з вересня 2002 р.

Освіта:

В 1993 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». У 1995 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю «терапія». З цього ж року до 1998 р. продовжила своє навчання у аспірантурі на кафедрі факультетської терапії Тернопільського державного медичного інституту ім. акад. І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2001 року. Тема дисертаційної роботи: «Клініко-імунологічна гетерогенність у хворих на системний червоний вовчак з HBs-антигенемією та її корекція» (спеціальність 14.01.02 - внутрішні хвороби).

Доктор медичних наук з 2019 р. Дисертацію на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда» захистила 18.12.2018 р.

Є автором та співавтором понад 100 друкованих праць.

Наукові інтереси:

1. Серцево-судинна патологія в Україні.

2. Розрахунок кадрового потенціалу лікарів вторинного рівня.

3. Розрахунок вартості медичної допомоги на вторинному рівні медичної допомоги.

4. Основні тенденції захворюваності населення України.

5. Історія медицини.