Наукові публікації проф. Шульгая А.Г.

1. Шульгай А.Г. Вайда А.Р, Слабий О.Б. Новий спосіб канюлювання загальної жовчної протоки в експерименті. Фізіологічний журнал, 1992. т. 38. № 4. С. 94–97.

2. Спосіб зовнішнього дренування жовчовивідних шляхів / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1996. № 9. С. 33–35.

3. Шульгай А.Г., Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Новий спосіб внутрішнього дренування жовчних шляхів. Шпитальна хірургія, 1998. №1. С. 51–55.

4. Шульгай А.Г. Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекс холангіту при порівнянні різних способів холедоходуодестомії. Шпитальна хірургія, 1998. № 2. С. 23–29.

5. Шульгай А.Г., Лобода В.Ф., О.М. Шульгай Стан питання про роль Helicobacter pylori у виникненні гастроденальної патології у дітей. Вісник наукових досліджень, 1998. № 5-6. С. 67–71.

6. Шульгай А.Г. Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Архітектура судинного русла печінки та екраорганних шляхів коллатерального венозного кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії. Український медичний альманах, 1998. № 2. С. 32–33.

7. Спосіб внутрішнього дренування жовчних проток / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1998. №9-10. С. 8–10.

8. Патогенетичне обґрунтування способу корекції портальної гіпертензії / А.Г. Шульгай та ін. Клінічна хірургія, 1998. № 9-10. С. 20–22.

9. Спосіб артеріалізації портальної системи / А.Г. Шульгай, та ін. Шпитальна хірургія, 1999. № 2. С. 119–122.

10. Шульгай А.Г. Структурно-просторова організація органів панкреатодуоденальної зони в умовах механічної жовтяниці та ін. Вісник морфології, 1999. № 2. С. 170–172.

11. Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці / А.Г. Шульгай та ін. Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, 2000. Вип. 11. С. 31–33.

12. Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці. / А.Г. Шульгай та ін. Буковинський медичний вісник, 2001.т.5, № 3-4. С. 125–127.

13. Шульгай А.Г., Шульгай О.М, Лобода В.Ф. Ефективність застосування озонової обліпихової олії у комплексному лікуванні хронічного гастро дуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylory. Педіатрія, акушерство та гінекологія, 2001. № 4. С. 81–82.

14. Шульгай А.Г., Шульгай О.М. Доцільність застосування озонотерапії в клінічній практиці. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. наук. пр. 44 підсумков. наук. конференції 5 червня 2001 року Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. С. 92-93.

15. Шульгай А.Г. Структурно-морфометрична характеристика артеріального русла тонкої кишки. Вісник наукових досліджень, 2002. № 1 С. 109–111.

16. Шульгай А.Г. Динаміка змін структурно-просторової організації судинного русла тонкої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник морфології, 2002. № 2. С. 293–296.

17. Шульгай А.Г. Стан гемомікроциркулярного русла тонкої кишки при механічній жовтяниці. Галицький лікарський вісник, 2003. № 2. С. 200–203.

18. Шульгай А.Г. Архітектоніка артеріального русла тонкої і товстої кишки в нормі та при механічній жовтяниці. Вісник проблем біології і медицини, 2003 № 4. С. 96–98.

19. Шульгай А.Г. Застосування озонованих ентеросорбентів в якості передонураційної підготовки при декомпресії тривалих механічних жовтяниць. Українські медичні вісті, 2003. № 1 С. 189–190.

20. Шульгай А.Г. Порівняльна характеристика змін кровообігу тонкої і товстої кишок при механічній жовтяниці. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2003. №1. С. 150–151.

21. Шульгай А.Г. Структурно-просторова перебудова венозного русла тонкої і товстої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія медицина. Вип. 21. 2003. №2. С. 54–58.

22. Шульгай А.Г. Морфофункціональне обґрунтування нового способу корекції ендогенної інтоксикації при декомпресії довготривалої механічної жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2003. № 4. С. 60–65.

23. Шульгай А.Г. Морфологічна характеристика змін тонкої і товстої кишки при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2004. № 1. С. 89–91.

24. Шульгай А.Г. Ультраструктурні зміни мікроциркулярного русла та епітеліоцитів кишки при обтураційному холестазі. Вісник морфології, 2004. №1. С. 148–152.

25. Шульгай А.Г. Особливості морфологічних змін кишки декомпресії обтураційного холетазу шляхом зовнішнього відведення жовчі. Biomedical and Biosocial Anthropology, 2004. № 2. С. 95–96.

26. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управляння охорони здоров’я / А.Г. Шульгай та ін. Вісник наукових досліджень, 2004. № 2. С. 23–25.

27. Шульгай А.Г. Особливості моторно-евакуаторної функції кишки при механічній жовтяниці та після декомпресії жовчних шляхів. Шпитальна хірургія, 2005. № 1. С. 111–115.

28. Шульгай А.Г. Стан внутрішньокишкового судинного русла і нервового апарату при механічній жовтяниці та після її корекції. Вісник наукових досліджень, 2005. № 1. С. 151–154.

29. Шульгай А.Г. Морфофункціональна характеристика судинного русла тонкої і товстої кишки після декомпресії жовчних шляхів при місячній механічній жовтяниці шляхом зовнішнього відведення жовчі. Вісник морфології, 2005. №2. С. 78–84.

30. Шульгай А.Г. Морфофункціональна характеристика судинного русла кишки при декомпресії різних термінів обтураційного холестазу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина, 2005. Вип. 24. С. 42–46.

31. Шульгай А.Г. Закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої і товстої кишки при механічній жовтяниці та різних способах її корекції. Шпитальна хірургія, 2006. № 1. С. 66–72.

32. Шульгай А.Г. Мікробіологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та при різних способах її корекції. Інфекційні хвороби, 2006. № 1. С. 47–52.

33. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2006. №3. С. 76–79.

34. Шульгай А.Г., Кулянда І.С., Кулянда О.О. До питання організації обліку оцінювання і контролю знань студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Медична освіта, 2007. №1. С 45–47.

35. Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури). Вісник наукових досліджень, 2007. №1. С. 114–117.

36. Здоров'я сільського наседення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2007. № 2. С. 7–12.

37. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров'я / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2007. № 3. С. 136–137.

38. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2007. № 3. С. 27–30.

39. Шульгай А.Г., Мисула І.Р., Панчишин Н.Я. Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Медична освіта, 2008. № 1. С. 7–10.

40. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 2. С. 55–58.

41. Шляхи реформування охорони здоров'я в Україні Україна / А.Г. Шульгай та ін. Здоров'я нації, 2008. №2. С. 151–155.

42. Чи можна призупинити вимирання української людності?./ А.Г. Шульгай та ін. Охорона здоров'я України, 2008. № 4 (32). С. 24–25.

43. Шульгай А.Г., Романюк Л.М. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 3. С. 80–82.

44. Шульгай А.Г Рецензія на книгу Я. Ганіткевича, П. Пундія Українські лікарі. Книга 3. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2008. № 4. С. 53–54.

45. Шульгай А.Г., Шульгай О.М., Кіцак Я.М. Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція. Вісник наукових досліджень, 2009. №1. С. 62-67.

46. Шульгай А.Г., Ониськів Б.О., Голяченко О.М. Епідемія грипу на Тернопільщині (медико-статистичні аспекти). Інфекційні хвороби, 2009. №4. С. 45–50.

47. Досвід запровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2009. №1. С. 14–17.

48. Шульгай А.Г. Професор Гнатюк Михайло Степанович (до 65-річчя від дня народження. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2009. т.8. (№3). С. 103–105.

49. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравохранения. / А.Г. Шульгай та ін. Современный научный вест ник, 2009. т. 12. Вып. 68. С. 50–55.

50. Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області). Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2009. №1. С. 5–7.

51. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. №4. С. 28–31.

52. Проблеми та перспективи розвитку сімейної медицини в м. Тернополі / А.Г. Шульгай та ін. // Сімейна медицина, 2010. №3. С. 13–16.

53. Шульгай А.Г. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення / А.Г. Шульгай, О.М. Голяченко, А.О. Голяченко, Л.М. Романюк, та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 3. С. 4–13.

54. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 4. С. 9–15.

55. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2010. № 4. С. 28–30.

56. Шульгай А.Г. Досвід використання телефонної гарячої лінії під час епідемії грипу в Тернопільській області. Інфекційні хвороби, 2010. № 1. С. 78–81.

57. Проблеми та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай та ін. // Медична освіта, 2010. №2. С. 123–128.

58. Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Характеристика клубового отвору в різні терміни обтураційного холестазу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2010. № 2. С. 158–160.

59. Шульгай А.Г, Левків М.О. Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2011. № 4. С. 37–40.

60. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2011. № 4. С. 19–23.

61. Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологічні особливості ремоделювання структур привушної залози при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2012. № 1. С. 39–43.

62. Шульгай А.Г., Кіцак Я.М. Динаміка морфо метричних змін тонко-товстокишкового переходу при експериментальній механічній жовтяниці. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2012. № 1. С. 80–85.

63. Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай та ін. // Медична освіта, 2012. № 1. С. 102–107.

64. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / А.Г. Шульгай та ін. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. №1 (17). С. 120–121.

65. Вартість медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. // Новости медицины и фармации, 2012. № 5(403). С. 22–24.

66. Шульгай А.Г., Ковальчук Л.Я. Основні підходи до реформування системи охорони здоровʼя Тернопільської області. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. №1. С. 47–49.

67. Шульгай А.Г., Левків М.О. Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці. Вісник наукових досліджень, 2012. №2. С. 65–69.

68. Вартість медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. № 2-3(18-19). С. 72–74.

69. Шульгай А.Г., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2012. №1. С. 116–119.

70. Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологические параллели изменений ацинарной ткани и артерий околоушной слюнной железы при экспериментальной механической желтухе. Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал, 2012 т. 11. Вып. 4. URL: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-36-html/TITL-36.htmhttp://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N36html/cont.htm

71. Шульгай А.Г., Левків М.О. Морфологические параллели изменений ацинарной ткани и артерий околоушной слюнной железы при экспериментальной механической желтухе. Уральский медицинский журнал, 2012. №13. С. 58–63.

72. Концепція розвитку медичної допомоги у Карпатському регіоні України / А.Г. Шульгай та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013. № 1. С. 16–24.

73. Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги. / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013. № 3. С. 4–12.

74. Шульгай А.Г., Н.О. Твердохліб Структурна перебудова кровоносного русла слизової оболонки порожнини рота при експериментальній механічній жовтяниці. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2013. № 3. С. 6–12.

75. Шульгай А.Г., Левків М.О. Електронно-мікроскопічні зміни ацинарних відділів привушної слинної залози при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2013. № 1. С. 65 – 70.

76. Шульгай А.Г, Левків М.О. Морфологічна оцінка структурних змін внутрішньочасточкових проток та артерій привушної слинної залози при механічній жовтяниці. Медична хімія, 2013. № 1. С. 100–106.

77. Шульгай А.Г., Твердохліб Н.О. Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці. Шпитальна хірургія, 2013. № 4. С. 45–50.

78. Нормативи потреби населення в ліжках / А.Г. Шульгай та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2013. № 4(58). С. 57–62.

79. Shulhai A., Falfushynska H., Gnatyshyna L. Nodular thyroid goiter-related oxidative stress might be triggered by copper-metallothionein. Ukrainian biochemical journal, 2014. vol.86. № 5. C. 33–35.

80. Шульгай А.Г., Корда М.М., Кліщ І.М. Особливості імплементації Закону України ˮПро вищу освітуˮ в Тернопільському державному медичному університеті. Медична освіта, 2015. № 2. С. 34–39.

81. Шульгай А.Г., Мокра А.П., Пелешок О.М. Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози. Вісник наукових досліджень, 2015. № 3. С. 65–69.

82. Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична характеристика кровоносного русла підшлункової залози при гіпертензії у малому колі кровообігу. Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2015. № 4. С. 16–19.

83. Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. № 4. С. 43–46.

84. Шульгай А.Г. Мокра А.П. Особливості ремоделювання лімфатичного русла підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень, 2015. № 4. С. 113–116.

85. Оxidative stress in human thyroid gland under iodine deficiency nodular goiter: from harmlessness to hazard depending on copper and iodine subcellular distribution / А. Shulhai and at. // International Journal of Medicine and Medical Research, 2015. vol.1. P. 5–11.

86. Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Реваскуляризація міокарда-провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда. Шпитальна хірургія, 2016. № 4. С. 84–87.

87. Симуляційне навчання у медицині – складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2016. № 4. С. 17–20.

88. Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / А.Г. Шульгай, та ін. Медична освіта, 2016. № 2. С.54–57.

89. A calcium channel blocker nifedipine distorts the effects of nano-zinc oxide on metal metabolism in the marsh frog Pelophylax ridibundus. / А. Shulhai and at. Saudi Journal of Biological Sciences, 2017. № 4. С. 67–74.

90. Організація симуляційного навчання у ДВНЗ ˮТернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ Україниˮ / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 3. С. 22–26.

91. Шульгай А.Г., Шідловський В.О., Іващук Л.Ю. Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів. Медична освіта, 2017. № 2. С. 148–152.

92. Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 3. С. 95–97.

93. Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2017. № 2 (72). С. 15–18.

94. Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги / А.Г. Шульгай та ін. Медична освіта, 2017. № 4. С. 29–34.

95. Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень, 2017. № 4. С. 148–152.

96. Завідувач кафедри анатомії людини Герасимюк І.Є. (до 60-річчя від дня народження)./ А.Г. Шульгай та ін. // Вісник проблем біології і медицини, 2017. №4. С. 13–14.