Шульгай Аркадій Гаврилович

Шульгай Аркадiй Гаврилович народився 19 березня 1965 року в с. Гнидава Збаразького району Тернопільської області.

Український вчений у галузі медицини.

У 1984 році закінчив з відзнакою Кременецьке медичне училище. Після закінчення училища працював завідувачем ФАП с. Біла Тернопільського району Тернопільської області.

У 1984-1986 роках проходив строкову службу в збройних силах.

У 1992 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Від 1992-го в Тернопільському медичному університеті: аспірант кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії (1992—1993), асистент (1993—1997), доцент (1997—2003) цієї ж кафедри; голова студентського наукового товариства (1993-1995); голова профкому університету (1995—2008); завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я (2003—2014), професор цієї ж кафедри від 2014; виконував обов'язки декана факультету післядипломної освіти (2006—2007); декан медичного факультету (2007—2014). Нині — професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою, проректор з науково-педагогічної роботи.

Виконувач обов'язків ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (жовтень 2014 — лютий 2015).

Наукова діяльність: у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональна характеристика судинного русла підшлункової залози в умовах обтураційного холестазу та його корекції». У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Закономірності морфофункціональних змін судинного русла тонкої і товстої кишки при механічній жовтяниці та різних способах її корекції»

Вчене звання доцента присвоєно в 1999 році, професора — у 2007 році.

Член видавничої ради ЦМК МОЗ України, член науково-методичної ради МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні та біологічні) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні).

У 2009 році під час епідемії грипу організував в університеті єдину в області телефонну гарячу лінію.

Наукові інтереси: організаційно-методичне забезпечення лікарів загальної практики сімейної медицини.

Розробник більше десяти нормативно-правових актів МОЗ України.

Автор понад 250 наукових праць, серед яких з них 8 статей опубліковано у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 23 патенти на винаходи, 1 навчальний підручник, 3 навчальних посібники, 3 монографії, 1 компакт-диск.

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. А.Г. Шульгая:

Докторські дисертації:

1. Теренда Н.О. «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда» 14.02.03 – соціальна медицина. Харків, 2018

2. Татарчук Л.В. «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок при резекції різних об’ємів паренхіми печінки і корекції післяопераційних ускладнень» 14.03.01 – нормальна анатомія, 2019.

Кандидатські дисертації:

3. Левків М.О. «Морфофункціональна характеристика привушної слинної залози при механічній жовтяниці» 14.03.01 – нормальна анатомія. Тернопіль, 2014

4. Кіцак Я.М. «Морфофункціональна характеристика клубового отвору в умовах обтураційного холестазу та його корекції». 14.03.01 – нормальна анатомія. Тернопіль, 2015

5. Твердохліб (Стоян) Н.О. «Морфофункціональні основи ремоделювання слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці та за умов корегуючих впливів» 14.03.01 – нормальна анатомія. Тернопіль, 2015

6. Мокра А.П. «Морфофункціональні особливості вікових змін підшлункової залози при гіпертензії в малому колі кровообігу» 14.03.01 – нормальна анатомія. Тернопіль, 2017

Кандидатські дисертації, які виконуються під керівництвом проф. А.Г. Шульгая:

Пискливець Т.І. «Роль гострої крововтрати в патогенезі гепаторенального синдрому за умов поєднаної скелетної травми та його корекція».

Приймав участь у міжнародних проєктах «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine», Лондон, Берлін (2019), Еразмуз+ “Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe - Central Asia Region (BACE)” (2020 р.).

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм (2019 р.), нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України та МОЗ України, подякою МОЗ України, ЦК профспілки України, грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради.