Наукові публікації доц. Смірнової В.Л.

1. Данилишина В.С., Кушнир В.Л. Функциональная и биохимическая характеристика двух типов сахарного диабета //Терапевтический архив.- 1984. – № 10. – С. 86-88.

1. Романюк Л.М., Крицька Г.А., Смірнова В.Л., Козак Д.В.. Твердо хліб В.В., Денефіль О.В., Бойчук Б.Р. Соціальні аспекти здоров’я //Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 2. – С. 19-21.

2. Болярська В.А., Конопелько Г.Г., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Досвід кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського програмного забезпечення підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів медицини //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 4. – С. 112-114.

3. А.О.Голяченко, С.І.Загородній, В.В.Шкробот, Боярська В.А., Смірнова В.Л. Ціноутворення психіатричної допомоги та забезпечення її економічної ефективності //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. – № 4. – С. 77-81.

4. О.Я.Никитюк, С.М.Загородній, І.Я.Добровольський, Смірнова В.Л. Актуальні проблеми сільської системи охорони здоров’я //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 4. – С. 56-58.

5. В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин. Диспансерний метод в роботі сімейного лікаря. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 54-57.

6. А.О.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Н.М.Семків. Захворюваність населення як основа для визначення гарантованого обсягу медичної допомоги. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 3. – С. 15-18.

7. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин, О.Я.Никитюк. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

8. А.І.Побережний, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк. Проблеми української здоровоохорони та шляхи їхнього вирішення //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 4. – С. 64-66.

9. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, Л.М.Романюк, В.Л.Смірнова, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин, М.П.Семків. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

10. Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я. //Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

11. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

12. Смірнова В.Л. Соціальні контрасти здоров’я повних і неповних сімей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 1. – С. 49-51.

13. Смірнова В.Л. Медичне забезпечення неповних сімей в сільській місцевості //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 30-33.

14. Смірнова В.Л. прогнозування захворюваності в неповних сім’ях // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 44-47.

15. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми. /Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

16. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні //Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

17. В.Л.Смірнова, Н.Є.Федчишин. Сімейна медицина в умовах міста. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 78-80.

18. Чи можна призупинити вимирання української людності? /О.М.Голяченко, Г.О.Слабкий, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин. //Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С.24-25.

19. Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області). //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – № 2. – С. 4-6.

20. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения. /О.Н.Литвинова, А.Г.Шульгай, А.М.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смирнова, Л.Н.Романюк, Н.А.Лисовская, Н.Е.Федчишин, Ю.Н.Деременда. //Современный научный вестник. – 2009. – № . – С.

21. О.М.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова. Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 34-37.

22. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема І /О.М.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, А.О.Голяченко. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

23. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров'я населення /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, А.О.Голяченко, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Я.Галицька-Хархаліс, Н.Є.Федчишин. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.

24. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема II /О.М.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, А.О.Голяченко, Н.О.Теренда. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

25. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, А.О.Голяченко, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Н.Є.Федчишин, Н.О.Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

26. Регіональні зміни в стані здоров'я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області). /Шульгай А.Г., А.О.Голяченко, Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 28-30.

27. Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров'я дітей. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.

28. Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О. Взаємозв'язок показників і факторів ризику виразкової хвороби. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 1. – С. 10-13.

29. Артеріальний тиск студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. / Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко О.О., Голяченко Б.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 2. – С. 9-12.

30. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області / А.Г.Шульгай, С.С.Дністрян, Н.Я.Панчишин, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, В.Л.Смірнова, Н.О.Теренда, Н.Є.Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

31. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, Н.О.Теренда, Н.Є.Федчишин // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

32. Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 1. – С. 116-118.

33. В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин, О.Я.Галицька-Хархаліс. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.

34. Артеріальний тиск українських студентів III курсу ТДМУ імені І.Я.Горбачевського. / Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко О.А., Голяченко Б.А. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 2. – С. 27-29.

35. Вартість медичної допомоги / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, Н.О.Теренда, Н.Є.Федчишин // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

36. Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 3. – С. 57-59.

37. Концепція розвитку медичної допомоги в карпатському регіоні України / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 1. – С. 16-23.

38. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М.Голяченко, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, Л.М.Романюк, Н.Є.Федчишин, О.Н.ЛитвинОва // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

39. В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин. Роль керівників охорони здоров'я в її реформуванні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 3(57). – С. 26-28.

40. Нормативи потреби населення в ліжках / Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

41. Артеріальний тиск студентів Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського п’ятого року навчання. / Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко Б.А. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 3(61). – С. 47-50.

42. Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області. / Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 4(62). – С. 41-44.

43. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

44. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. – № 2(68). – С. 52-58.

45. Українська людність вимирає / А. О. Голяченко, В. Л. Смірнова, О. М. Левченко //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. – № 4(70) –С. 23-27.

46. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин, В.Л. Смірнова, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

47. Деякі думки з приводу медичної реформи./ А. О. Голяченко, В. Л. Смірнова, О. В. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – №3– С.16-20