Смірнова Валентина Леонідівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з 1991 р.

Освіта:

В 1983 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». З грудня 1986 р. року до серпня 1991 р. продовжила своє навчання у аспірантурі на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я Тернопільського державного медичного інституту.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1992 року. Тема дисертаційної роботи: «Здоров’я неповної сім’ї, яка проживає в сільській місцевості, і заходи із його покращення» (спеціальність 14.00.33 - соціальна гігієна та організація охорони здоров'я).

Є автором та співавтором 117 друкованих праць, 1 підручника, 3 монографій, 1 методичного посібника та 10 методичних вказівок, 3 нововведень .

Наукові інтереси:

1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

2. Оцінка лікувальної роботи працівників клінічних кафедр

3. Розрахунок вартості медичної допомоги на рівні сімейного лікаря

4. Основні тенденції захворюваності населення України.

5. Експертиза тимчасової непрацездатності населення.