Слободян Наталія Олександрівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з 2003 р.

Освіта:

В 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «менеджмент організацій». З 2005 року до 2009 року продовжила своє навчання у аспірантурі на кафедрі менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наукова діяльність:

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримала звання кандидата економічних наук.

Є автором та співавтором 45 друкованих праць.

Наукові інтереси:

1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

2. Оцінка лікувальної роботи працівників медико-санітарних частин промислових підприємств.

3. Розрахунок вартості медичної допомоги на рівні лікаря медико-санітарної частини промислового підприємства.

4. Основні тенденції захворюваності населення України.