Наукові публікації д-р мед. н. Сатурської Г.С.

1. Сатурська Г. С. Вплив блокатора опіатних рецепторів налоксону на інтенсивність процесу ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи в пошкодженому адреналіном серці залежно від статі / Г. С. Сатурська // Мед. хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 68–72.

2. Сатурська Г. С. Вплив активатора опіатних рецепторів даларгіну на інтенсивність процесу ліпопероксидації в пошкодженому адреналіном серці залежно від статі / Г. С. Сатурська, М. Р. Хара // Здобутки клін. та експер. мед. – 2008. – Т. 8, № 1. – С. 60–63.

3. Сатурська Г. С. Чутливість серця щурів різної статі до екзо- та ендогенного ацетилхоліну при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда на тлі даларгіну / Г. С. Сатурська, М. Р. Хара // Клін. та експер. патологія. – 2008. – Т. 7, № 3 – С. 104–107.

4. Сатурська Г. С. Варіабельність серцевого ритму у щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда в умовах зміненого функціонування опіоїдної системи / Г. С. Сатурська, М. Р. Хара // Вісн. наук. досл. – 2008. – Т. 52, № 3. – С. 52–54.

5. Хара М.Р. Роль опіоїдної системи в реалізації адаптаційних механізмів при кардіоваскулярній патології / М.Р. Хара, Г.С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 14–18.

6. Хара М.Р. Холінергічні реакції серця, їх статева диференціація, роль у механізмах пошкодження міокарда / М.Р. Хара, Г.С. Сатурська, Р.С. Усинський // Здобутки клін. та експер. мед. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 20–25.

7. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А. Посохова, М.М. Корда, М.Р. Хара, А.А. Гудима, М.І. Марущак, А.М. Пришляк, Д.Б. Коробко, О.М. Олещук, С.І. Яворська, І.Я. Криницька, Г.С. Сатурська, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук, О.В. Бакалець, Л.М. Палиця, В.А. Заріцький // Здобутки клін. та експер. мед. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 123–126.

8. Хара М.Р. Особливості реакції холінорецепторів щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу / М.Р. Хара, Р.С. Усинський, Г.С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 107–110.

9. Роль вегетативного диcбалансу в патогенезі тахікардії при тиреотоксикозі / М.Р. Хара, Л.М. Сас, С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Г.С. Сатурська, П.А. Сас // Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 142–144.

10. Сторінки історії студентського наукового гуртка кафедри патологічної фізіології / В.В. Файфура, Ю.І. Бондаренко, С.В. Дзига, Г.С. Сатурська, Н.Я. Потіха, О.В. Бакалець, В.Є. Пелих, Л.М. Сас, C.М. Чарнош, Н.В. Волотовська // Мед.освіта. – 2012. – № 1. – С. 158 – 161.

11. Сатурська Г.С. Сучасні патофізіологічні аспекти моделювання дифузного кардіосклерозу в щурів / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 124 – 126.

12. Сатурська Г. С. Визначення чутливості серця щурів до екзогенного ацетилхоліну при моделюванні серцевої та нейро-ендокринної патології / Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха, В. Є. Пелих // Клін. та експер. патологія. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 133 – 136.

13. Сатурська Г. С. Визначення інтенсивності ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів в умовах розвитку серцевої та ендокринної патології / Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха, В. Є. Пелих // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 95 – 98.

14. Сатурська Г. С. Негативні хронотропні реакції серця на ендогенний і екзогенний ацетилхолін у ранньому періоді при моделюванні дифузного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська // Вісник наук. досліджень. – 2012. – Т. 68, № 3 (68). – С. 85 – 87.

15. Пелих В. Є. Визначення вмісту ацетилхоліну у міокарді щурів біологічним методом при різних експериментальних моделях / В. Є. Пелих, Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч.1 (59). – С. 263 – 266.

16. Сатурська Г. С. Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну у міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4 (53). – С. 84 – 87.

17. Сатурська Г. С. Порівняльний аналіз різних експериментальних моделей кардіосклерозу з розвитком серцевої недостатності / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2012. – Т. 17, № 2. – С. 127 – 132.

18. Денефіль О.В. Інноваційні методи підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології / Денефіль О.В., Сатурська Г.С., Потіха Н.Я. // Медична освіта. – 2013. – № 3. – С. 45–47.

19. П’ятницький Ю. С. Обгрунтування корекції порушень імунної системи при ентеральному застосуванні кріоксенодерми в динаміці експериментального алергічного дерматиту / Ю. С. П’ятницький, Ю. І. Бондаренко, Г. С. Сатурська // // Здобутки клін. та експер. мед. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 89 – 93.

20. Сатурська Г. С. Сучасні патофізіологічні аспекти моделювання дифузного кардіосклерозу у щурів / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 124–127.

21. Сатурська Г. С. Визначення чутливості серця щурів до екзогенного ацетилхоліну при моделюванні серцевої та нейро-ендокринної патології / Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха, В. Є. Пелих // Клін. та експ. патологія. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 133–136.

22. Сатурська Г. С. Негативні хронотропні реакції серця на ендогенний і екзогенний ацетилхолін у ранньому періоді при моделюванні дифузного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська // Вісник наук. досліджень. – 2012. – Т. 68, № 3. – С. 85–87.

23. Сатурська Г. С. Визначення інтенсивності ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів в умовах розвитку серцевої та ендокринної патології / Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха, В. Є. Пелих // Буковинський мед. вісник. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 95–98.

24. Пелих В. Є. Визначення вмісту ацетилхоліну у міокарді щурів біологічним методом при різних експериментальних моделях / В. Є. Пелих, Г. С. Сатурська, Н. Я. Потіха // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 1 (59). – С. 263–266. (Здобувачем виконано дослідження, пов’язані із моделюванням дифузного кардіосклерозу, статистичну обробку та аналіз одержаних результатів, підготовлено статтю до друку).

25. Сатурська Г. С. Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4 (53). – С. 84–87.

26. Сатурська Г. С. Порівняльний аналіз різних експериментальних моделей кардіосклерозу з розвитком серцевої недостатності / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2012. – Т. 17, № 2. – С. 127–132.

27. Сатурська Г. С. Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно-некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії / Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2014. – Т. 18, № 2. – С. 425–429. (Здобувачем виконано дослідження, статистичну обробку та аналіз одержаних результатів, підготовлено статтю до друку).

28. Сатурська Г. С. Роль системи оксиду азоту у механізмах ініціації кардіосклеротичного процесу залежно від індивідуальної резистентності тварин до гіпоксії та при корекції триметазидином / Г. С. Сатурська // Вісник наук. досліджень. – 2014. – Т. 77, № 4. – С. 115–118.

29. Сатурська Г. С. Антиоксидантний захист міокарда щурів з різною вродженою стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, С. М. Чарнош // Вісник проблем біології і мед. – 2014. – Т. 4 (116), № 4. – С. 156–159.

30. Сатурська Г. С. Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2014. – Т. 21, № 2. – С. 159–163.

31. Сатурська Г. С. Особливості змін цитокінового профілю крові при застосуванні триметазидину для корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу у щурів з різною стійкістю до гіпоксії / Г. С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2015. – Т. 22, № 1. – С. 106–111.

32. Сатурська Г. С. Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі у щурів з різною резистентністю до гіпоксії / Г. С. Сатурська // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 63–68.

33. Сатурська Г. С. Порушення нервово-медіаторних процесів та вегетативного балансу у регуляції серця щурів з різною стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, Р. С. Усинський // Вісник проблем біології і мед. – 2015. – Т. 1 (122), № 3. – С. 192–196.

34. Сатурская А. С. Особенности кардиопротекторного эффекта триметазидина при экспериментальном кардиосклерозе у крыс с различной степенью чувствительности к гипоксии / А. С. Сатурская // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 34–40.

35. Сатурская А. С. Особенности баланса про- и противовоспалительных цитокинов при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс в зависимости от их врожденной устойчивости к гипоксии [Электронный ресурс] / А. С. Сатурская // Электронный математический и медико-биологический журнал “Математическая морфология”. – 2015. – Т. 14, вып. 1. – Режим доступа до инф. : http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-45-html/saturskaya/saturskaya.htm

36. Сатурская А. С. Изменения показателей гуморального иммунитета в раннем периоде экспериментального диффузного кардиосклероза у крыс с разной резистентностью к гипоксии [Электронный ресурс] / А. С. Сатурская // Электронный математический и медико-биологический журнал “Математическая морфология”. – 2015. – Т. 14, вып. 2. – Режим доступа до инф. : http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-46-html/saturskaya-2/saturskaya-2.htm

37. Сатурская А. С. Изменения концентрации фактора некроза опухолей-альфа при моделировании диффузного кардиосклероза у крыс с разной устойчивостью к гипоксии / А. С. Сатурская // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 32–37.

38. Сатурская А. С. Влияние раннего применения триметазидина на изменение концентрации фактора некроза опухолей-альфа в сыворотке крови у крыс с разной устойчивостью к гипоксии при моделировании диффузного кардиосклероза / А. С. Сатурская // Вестник Смоленской государственной академии. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 5–12.

39. Сатурская А. С. Изменения цитокинового профиля крови при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной устойчивостью к гипоксии / А. С. Сатурская, Ю. И. Бондаренко, В. Е. Пелых // J. of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, № 2. – P. 66–78.

40. Сатурская А. С. Влияние индивидуальной резистентности организма к гипоксии на состояние гуморального иммунитета при смоделированном экспериментальном диффузном кардиосклерозе / А. С. Сатурская, Ю. И. Бондаренко, Н. Я. Потиха // J. of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, № 3. – P. 207–217.

41. H. S. Saturska INFLUENCE OF TRIMETAZIDINE METABOLIC THERAPY ON CONNECTIVE TISSUE METABOLISM IN EXPERIMENTAL DIFFUSE ISCHEMIC NECROTIC CARDIOSCLEROSIS IN RATS WITH DIFFERENT RATES OF HYPOXIA RESISTANCE / H. S. Saturska, Yu. I. Bondarenko, U. V. Saturska // International Journal of Medicine and Medical Research 2016, Volume 2, Issue 1, p. 49–53