Сатурська Ганна Степанівна

Завідувач кафедри — Сатурська Ганна Степанівна

Працює на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою з вересня 2014 р.

Освіта:

Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю „лікувальна справа” у 1997 р.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2009 р. Дисертацію захистила 25.06.2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю „патологічна фізіологія”.

Доктор медичних наук з 2016 р. Дисертацію захистила 21.01.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю „патологічна фізіологія”.

Є автором та співатором 118 друкованих праць.

Наукові інтереси:

1. Патогенетичні закономірності та інформаційні моделі розвитку патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм та їх корекція.

2. Експериментальне моделювання патологічних процесів.

3. Патогенез ушкодження міокарда різної етіології.

4. Цитокінові та імунні реакції при типових патологічних процесах.

5. Апоптоз і його роль у розвитку патологічних процесів у міокарді та ін.

6. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.