Сатурська Ганна Степанівна

Завідувач кафедри — Сатурська Ганна Степанівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з вересня 2014 р.

Освіта:

Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю „лікувальна справа” у 1997 р.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2009 р. Дисертацію захистила 25.06.2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю „патологічна фізіологія”.

У 2013 році отримала звання доцента кафедри патологічної фізіології.

Доктор медичних наук з 2016 р. Дисертацію захистила 21.01.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю „патологічна фізіологія”.

Вчене звання професора присвоєно у 2019 році.

У 2018 р. отримала міжнародний сертифікат FCE про володіння англійською мовою на рівні В2, має сертифікати двох міжнародних стажувань у Канаді (м. Едмонтон, 2018 р.) та в Естонії (м. Таллінн, 2019 р.).

Автор більше 130 друкованих праць, зокрема 2 патенти на корисні моделі, 2 навчальних посібники та інформаційний лист, 3 статті у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS.

Є гарантом освітньо-наукової програми спеціальності 222 «Медицина», підготувала до захисту одного магістра зі спеціальності «Громадське здоров’я» та працює над підготовкою ще п’яти магістрів з даної спеціальності.

Наукові інтереси:

1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

2. Сучасні підходи до управління якості медичної допомоги та підготовки спеціалістів медичної галузі.

3. Проблематика громадського здоров'я в Україні.

4. Медико-соціальні аспекти та патогенетичні закономірності розвитку патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм, сучасні принципи їх корекції та превентивні заходи.