Наукові публікації доцента Л.М. Романюк

 • Рябоконь С.С., Рябоконь М.О., Романюк Н.Є., Романюк Л.М. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам Тернопільщини // Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» : Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С.596-605.

 • Романюк Н.Є. , Романюк Л.М., Скобляк П.І., Рябоконь С.С. Стратегічні завдання та перспективи розвитку центрів громадського здоров’я в Україні /// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2021. - № 2 (88). – С. 34–40.

 • Калинюк Н.М., Романюк Л.М., Романюк Н.Є. Щодо питання перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу під час підготовки магістрів громадського здоров’я. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. - № 1 (21). - URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/115-2021-1/148-visnyk-universytetu-imeni-alfreda-nobelia-seriia-pedahohika-i-psykholohiia-pedahohichni-nauky-1-21-2021

 • Riabokon S.S., Riabokon M.O., Romanjuk N.Yе., Romanjuk L.M., Migenko L.M., Migenko B.O. The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 4. – С. 24-29

 • Теренда Н.О., Шульгай А.Г., Слободян Н.О., Романюк Л.М. Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 3. – С. 30-37.

 • Рябоконь С.С., Романюк Н.Є., Романюк Л.М. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019 р. – № 2(34). – С. 249-253

 • Романюк Н.Є., Романюк Л.М., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Мігенько Л.М. Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018 р. – № 2(34). – С. 249-253.

 • Kozlovska I.M., Romanjuk N.Ye., Romanjuk L.M., Kukhtyn M.D., Horiuk Yu.V., Karpyk G.V. The effect of antimicrobial agents on planktonic and biofilm forms of bacteria that are isolated from chronic anal fissures // Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2017. − №4. – Р. 577-582.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

 • Гребеник М.В., Шостак С.Є., Романюк Л.М. Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини // Сімейна медицина – 2014. – №5 (55). – С.149-152.

 • Голяченко О.М. Статистичні таємниці / О.М. Голяченко, Л.М. Романюк, О.В. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №1 (59). – С.22-24.

 • Федчишин Н.Є., Романюк Л.М., Завіднюк Н.Г. Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Інфекційні хвороби. – 2014. - №1(75). – С.21-26.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. Нормативи потреби населення в ліжках // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Литвинова О.Н. Соціальна медицина знову на роздоріжжі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

 • Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Шостак С.Є. Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С.49-52.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Вартість медичної допомоги // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

 • Голяченко О.М., Романюк Л.М. М.І.Пирогов і Д.К. Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С.96-105.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

 • Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Федчишин Н.Є. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. № 1. – С.63-67.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Вартість медичної допомоги // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломийчук В.С. Економічні питання охорони здоров’я України / О.Н. Литвинова, // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. № 1. – С.95-97.

 • Романюк Л.М., Голяченко А.О. Вартість медичної допомоги на первинному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.102-105.

 • Шульгай А.Г., Дністрян С.С., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

 • Романюк Л.М., Федчишин Н.Є. Комплексна інтегрована оцінка здоров’я населення України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 1. – С.13-18.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Федчишин Н.Є., Теренда Н.О. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я., Федчишин Н.Є. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров'я населення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Деременда Ю.Н. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 • Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Чи можна призупинити вимирання української людності? // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С. 24-25.

 • Шульгай А.Г., Романюк Л.М.Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 80-82.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

 • Мисула І.Р., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я. Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 7-10.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 • Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Семків М.П. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

 • Побережний А.І., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М. Проблеми української здоровоохорони та шляхи їхнього вирішення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 4. – С. 64-66.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Никитюк О.Я.Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

 • Романюк Л.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Авдоніна О.М., Штанюк М.М. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

 • Романюк Л.М. Основні засади інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я на базовому рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 4. – С. 61-64.

 • Романюк Л.М. Інформаційні аспекти оцінки якості та ефективності медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 3. – С. 46-49.

 • Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Дзьордзьо Ю.П. Медико-статистична інформація в управлінні амбулаторно-поліклінічною допомогою // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 2. – С. 45-48.

 • Романюк Л.М. Інформаційне забезпечення управління стаціонарною допомогою // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 1. – С. 67-70.

 • Уваренко А.Р., Романюк Л.М. Інтегрована оцінка здоров’я мешканців України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. – № 4. – С. 44-47.

 • Романюк Л.М., Польовчик В.І. Медико-статистична інформація в управлінні міською лікарнею // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. – № 3. – С. 56-59.

 • Романюк Л.М. Сучасний стан системи медико-статистичної інформації в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. – № 1. – С. 48-50.

 • Романюк Л.М. Федчишин Н.Є. Інформаційне забезпечення управління центральною районною лікарнею // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 4. – С. 65-68.

 • Романюк Л.М. Інформаційне забезпечення управління сільською лікарською дільницею // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 3. – С. 79-82.

 • Бойко В.П., Романюк Л.М., Кравчук М.Є. Вплив соціальних факторів на хірургічну патологію в сільському районі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 1. – С. 9-14.

 • Боярська В.А., Конопелько Г.Г., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Досвід кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського з програмного забезпечення підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів медицини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000р. – № 4. – С. 112-114.

 • Голяченко О.М. Романюк Л.М.., Михайлів Л.М. Медико-статистичні критерії здоров’я людності та причини його зумовленості // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 3. – С. 23-27.

 • Бойчук Б.Р., Кузьменко С.А., Романюк Л.М. Хімічна структура та токсичність отрут блідої поганки // „Наукові записки”, Серія: біологія. – 1999. – 3(6). – С. 61-35.

 • Романюк Л.М., Баб’як З.Є., Крицька Г.А. Історія першого Тернопільського шпиталю // Шпитальна хірургія. – 1999. - № 2. – С. 118-121.

 • Романюк Л.М., Крицька Г.А., Смирнова В.Л. Соціальні аспекти здоров’я // Вісник наукових досліджень. - 1999. - № 2. - С. 19-21.

 • Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Романюк Л.М. Поведінка та вегетативний баланс тварин за різних типів погоди // „Наукові записки”, серія: біологія, 1(4). – видавництво Тернопільського медуніверситету ім. В.Гнатюка. – 1999. – С. 75-79.

 • Голяченко О.М., Романюк Л.М., Голяченко А.О. Сучасні проблеми організації охорони здоров’я (за даними Тернопільської області) // Вісник наукових досліджень. – 1999. - № 1. – С. 112-113.

 • Приходський О.О., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Крицька Г.А. Медична статистика як фундамент соціально-медичних досліджень // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. – № 2. – С. 486-487.

 • Романюк Л.М. Основні показники діяльності хірургічного стаціонару // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 113-115.