Романюк Любов Миколаївна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з 1984 р.

Освіта:

В 1982 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». З вересня 1984 р. року почала свою трудову діяльність із посади старшого лаборанта на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я Тернопільського державного медичного інституту.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1991 року. Тема дисертаційної роботи: «Наукове обґрунтування організації диспансеризації населення на сільській лікарській дільниці» (спеціальність 14.02.03 - соціальна медицина при спеціалізованій вченій раді НМУ імені О.О.Богомольця).

Є автором та співавтором 115 друкованих праць, укладачем 4 монографій, співавтор 1 підручника, 14 методичних вказівок, 3 нововведень.

Наукові інтереси:

Розробка моделі інформаційного забезпечення системи управління охороною здоров’я на регіональному рівні;

Вивчення інформаційних аспектів управління охороною здоров’я на різних рівнях;

Розробка моделі інформаційного забезпечення системи управління охороною здоров’я на базовому рівні;

Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я;

Обґрунтування основних засад медичної статистики як фундаменту соціально-медичних досліджень;

Встановлення закономірностей здоров’я сільського населення серед різних соціальних прошарків;

Обґрунтування методики визначення вартості стаціонарної допомоги в умовах ринку;

Обґрунтування теоретичних засад реформування медичної допомоги в умовах ринку;

Розробка концепції реформування первинної медико-санітарної допомоги.