Наукові публікації проф. Голяченка О.М.

 1. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. Чому вимирає український нарід? // Наука і суспільство. – 2018. – № 11-12. – С. 37-41.

 2. Голяченко О.М., Романюк Л.М., Левченко О.В. Статистичні таємниці // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №1 (59). – С.22-24.

 3. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. Нормативи потреби населення в ліжках // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

 4. Голяченко О.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. Соціальна медицина на роздоріжжі // Українські медичні вісті. (Матеріали XII З'їзду ВУЛТ; Київ, 5-7 вересня). – 2013. – Т. 10, № 1-4. – С. 68.

 5. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Литвинова О.Н. Соціальна медицина знову на роздоріжжі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

 6. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Концепція розвитку медичної допомоги в карпатському регіоні України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 1. – С. 16-23.

 7. Голяченко О.М. М.І.Пирогов і Д.К. Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини / О.М. Голяченко, Л.М. Романюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С.96-105.

 8. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

 9. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Федчишин Н.Є., Теренда Н.О. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

 10. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О., Теренда Н.О. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема II // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

 11. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я., Федчишин Н.Є. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров'я населення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.

 12. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема І // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

 13. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 34-37.

 14. Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Деременда Ю.Н. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 15. Голяченко О. М. Історичні, соціально-медичні та морально-етичні причини вимирання української нації // Новости медицини и фармации. – 2009. –№ 8–9. –С.24.

 16. Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Андрієвський І.Ю., Побережний А.І., Гаврилюк О.Ф., Олексієнко О.В. Чому вимирає українська людність // Новости медицины и фармации. – 2008. – № 9. – С. 21-24.

 17. Голяченко О.М. Рецензія на монографію З.С. Гладуна «Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні» // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2008. –№ 4. –С. 53.

 18. Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Чи можна призупинити вимирання української людності? // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С. 24-25.

 19. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. Сімейна медицина на селі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 69-71.

 20. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

 21. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

 22. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 23. Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 24. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Семків М.П. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

 25. Голяченко А.М., Ганіткевич Я.В. Новітня історія медицини України: доленосні віхи і досягнення // Охорона здоров'я України. – 2006. – № 1-2.-С. 74-83.

 26. Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Романюк Л.М. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

 27. Голяченко О. В охороні здоров'я без змін // Універсум. – 2006. – №9-10. -С. 8-11.

 28. Голяченко О.М. Рецензія на книгу В.М. Самоходського «Больница страховой медицины – натурный зксперимены (организационные, медико-зкономические и правовые аспекты)» // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2005. – № 4. – С. 90-91.

 29. Голяченко О.М. До питання про «спільну колиску» //Вісник соці­альної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2004. – № 3. -- С. 64-67.

 30. Голяченко О.М., Семків Н.М. Соціально-медичні зрушення в тер­нопільському селі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2003. – № 1. – С. 31-34.

 31. Голяченко О.М. Морально-етичні причини вимирання української людності // Універсум. – 2003. –№ 7-10. –С. 60-61.

 32. Голяченко О. Соціально-медичні причини вимирання української людності, або Чи існує цензура в Україні//Універсум. – 2002. – № 11 – 12.-С. 17-19.

 33. Голяченко О.М., Голяченко А.О. Проблеми фінансування україн­ської здоровоохорони в історичному аспекті // Актуальні питання реформування системи охорони здоров'я на сучасному етані соціально- економічному розвитку суспільства. Збірник наукових праць. – Харків: Фоліо. – 2002.-С. 10-11.

 34. Ганіткевич Я.В., Голяченко О.М. Овксентій Корчак-Чепурківський – фундатор національної вищої медичної школи та медичної науки (до 145-річчя з дня народження) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 4. – С. 86-89.

 35. Голяченко О.М., Бігуняк В.В., Гощинський В.Б. До питання щодо оцінки лікувальної роботи співробітників клінічних кафедр //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 4. –С. 64-66.

 36. Голяченко О.М., Федчишин Н.Є., Цідилко У.М. Територіальний ас­пект здоров'я людей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 2. – С. 32-35.

 37. Голяченко О.М. Причини вимирання української нації// Універсум. –2002. –№ 11-12. –С. 17-20.

 38. Голяченко О.М., Козаков Г.К. Замість поліклініки – консультатив­но-діагностичний центр // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2001. – № 4. – С. 9-11.

 39. Голяченко О.М., Романюк Л.М., Михайлів Л.М. Медико-статистичні критерії здоров’я людності та причини його зумовленості/ О.М. Голяченко, // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 3. – С. 23-27.

 40. Голяченко О.М. Як запобігги руйнуванню нації // Універсум. – 2000. – № 5-6. – С. 16-21.

 41. Голяченко О.М., Романюк Л.М., Голяченко А.О. Сучасні проблеми організації охорони здоров’я (за даними Тернопільської області) // Вісник наукових досліджень. – 1999. –№ 1. – С. 112-113.

 42. Голяченко О.М. Охорона здоров'я на роздоріжжі // Універсум. 1997. – №3-4. – С. 39-42.

 43. Голяченко О.М. Чи можливе відродження української медицини // Лікарський вісник УЛТПА. – 1993. – Vol XL. –№ 2. – С. 115-117.

 44. Голяченко О.М. Мертві, живі і ненароджені // Лікарський вісник УЛТПА. – 1992. –VOL XXXIX. –№ 3. –С. 45-48.

 45. Голяченко А.М., Бобко В.А., Дуракова Т.П., Мышаковский М.А. Не­которые проблемы штатно-нормативного обеспечения лечебно-про­филактических учреждений сельских районов // Советское здравоохранение. – 1985. – № 11. – С. 25-29.

 46. Марковский С.А., Голяченко А.М. Опыт использования целевых комплексных программ в планировании развития здравоохранения области // Советское здравоохранение. – 1981. – № 10. – С. 7–10.

 47. Голяченко А.М., Коляденко А.П. Совершенствование организаци­онно-методической работы областной больницы // Советское здравоохранение. – 1980. – № 8. – С. 17-20.

 48. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Профессиональные особенности смертности сельского населения //Врачебное дело. – 1978. – № 12,– С. 123-126.

 49. Голяченко А.М. А. В. Корчак-Чепурковский – пионер преподавания социальной гигиены в нашей стране // Актуальные вопросы истории медицины в Украинской ССР. –1978. – С. 173-178.

 50. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Информационное обеспечение управ­ления здравоохранением в сельском районе // Советское здравоох­ранение. –1977. –№ 7. С. 20-23.

 51. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Материалы к социально-гигиеничес­кой характеристике современного села // Советское здравоохране­ние. – 1975. – № 1. – С. 23-28.

 52. Васильев К.Г., Голяченко А.М., Обухов А.Т. А.В. Корчак-Чепурковский – основоположник преподавания социальной гигиены и эпиде­миологии в СССР //Советская медицина. – 1974. – № 5. – С. 127-129.

 53. Голяченко А.М. Влияние условий доступности и планирование амбулаторно-поликлинической помощи в сельской местности // Сб. материалов 3-й научной сессии Международных курсов орг. здравоох­ранения. – 1974. – Варшава. – С. 55-60.

 54. 62. Голяченко А.М. Условия доступности врачебной помощи для сельского населения (Калиновского р-на) // Соц.-гигиенические во­просы здоровья и здравоохранения сельского населения. – 1973. – Киев. – С. 55-63.

 55. Обухов А.Т., Голяченко А.М., Черный В.М. Некоторые вопросы ор­ганизации специализированной медицинской помощи сельскому на­селению // Советское здравоохранение. – 1973. – № 8. – С. 13-18.

 56. Голяченко А.М. Программа изучения здоровья и здравоохранения сельского района. (На примере Калиновского р-на Винницкой обл.) // Соц.-гигиенические вопросы здоровья и здравоохранения сел. населе­ния. – 1973. – Киев. –С. 45-49.

 57. Голяченко А.М. Воплощение ленинских идей по охране здоровья тружеников села// Фельдшер и акушерка. – 1972. – № 4. – С. 44-49.

 58. Голяченко А.М. Неизвестная рецензия Д.К. Заболотного на труд И.И. Мечникова// Выдающийся русский ученый: материалы научной конференции, посвященной 125-летию И.И. Мечникова.– 1971. – Кишинев. – С. 27-29.

 59. Голяченко А.М. Развитие амбулаторно-больничной помощи на селе за годы советской власти // Врачебное дело. – 1971. – № 5. – С. 8– 12.

 60. Голяченко А.М. Деятельность Винницкого историко-медицинского общества в 1969 г. // Советское здравоохранение. – 1970. – № 5. – С. 150-151.

 61. Голяченко А.М. Роль Всеукраинских съездов здравоохранения в ста­новлении сельского здравоохранения на Украине (1920-1925) // Вопросы социальной гигиены, организации здравоохранения и исто­рии медицины. – 1970. – вып. 4. – С. 210-216.

 62. Голяченко А.М. Историко-медицинское совещание по музейному делу в Украине // Советское здравоохранение. – 1969. – № 4. – С. 90- 92.

 63. Голяченко А.М. Земская медицина и медико-санитарная органи­зация русской армии в годы первой мировой войны // Гигиена и сани­тария. – 1969. – № 11. – С. 56-59.

 64. Голяченко А.М. К характеристике общественно-медицинских взглядов Л.А. Тарасевича. Материалы научной конференции, посвя­щенной 100-летию со дня рождения Л.А. Тарасевича (1868-1968) // Картя Молдовеняскэ. – 1969. –– С. 31-35.

 65. Голяченко А.М. К истории становления сельского здравоохранения на Украине (1920-1925) // Советское здравоохранение. – 1968. – № 9. – С. 70-73.

 66. Голяченко А.М. Эволюция взглядов на характер и объем больнич­ного обслуживания сельского населения за годы Советской власти // Материалы третьей Всесоюзной научной историко-медицинской конференции. – 1967. ­– Москва-Ленинград. – С. 150-152.

 67. Голяченко А.М. Развитие больничного обслуживания сельского на­селения УССР в годы первых пятилеток (1929–1941). Соц.-гигиенические и общегигиенические вопросы здоровья населения. – 1966. –Ивано-Франковск. – С. 172-174.

 68. Голяченко А.М. К развитию земской медицины на Украине //Советское здравоохранение. – 1966. – № 1. – С. 66–70.

 69. Голяченко А.М. Основные вехи развития больничной помощи в сельских местностях (1920-1928) по материалам УССР // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. – 1965. – Минск. – С. 119-120.

 70. Голяченко А.М. Социально-гигиенические идеи в грудах Т Мора и Т. Кампанеллы // Советское здравоохранение. – 1963. – № 11. – С. 71–76.

 71. Лекарев Л.Г., Ткач Л.И., Голяченко А.М. К 100-летию земской ме­дицины (1864-1964). // Вопросы истории медицины и здравоохране­ния БССР. – 1965. – Минск. – С. 146-148.