Наукові публікації проф. Голяченка О.М.

1. Деякі думки з приводу медичної реформи./ А. О. Голяченко, В. Л. Смірнова, О. В. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – №3– С.16-20

2. Голяченко О.М. Статистичні таємниці / О.М. Голяченко, Л.М. Романюк, О.В. Левченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №1 (59). – С.22-24.

3. Голяченко О.М. Нормативні потреби населення в ліжках / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – №4 (58). – С.5-8.

4. Голяченко О.М. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

5. Голяченко О.М. Концепція розвитку медичної допомоги в карпатському регіоні України / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 1. – С. 16-23.

6. Голяченко О.М. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2. – С.49-53.

7. Голяченко О.М. Вартість медичної допомоги /О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

8. Голяченко О.М. М.І.Пирогов і Д.К. Заболотний як дзеркало ідентифікації української медицини / О.М. Голяченко, Л.М. Романюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С.96-105.

9. Голяченко О.М. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Східноєвропейський журнал – 2012. – №1. – С. 120-121.

10. Голяченко О.М. Вартість медичної допомоги / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Новости медицини и фармации. – 2012. - №5(403). - С.22-24.

11. Романюк Л.М. Вартість медичної допомоги на первинному рівні / Л.М. Романюк, А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.102-105.

12. Голяченко О.М. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С.9-15.

13. Голяченко О.М. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема II / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

14. Голяченко О.М. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С.4-13.

15. Голяченко О.М. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема І / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

16. Голяченко О. М. Історичні, соціально-медичні та морально-етичні причини вимирання української нації // Новости медицини и фармации. – 2009. –№ 8–9. –С.24.

17. Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Андрієвський І.Ю., Побережний А.І., Гаврилюк О.Ф., Олексієнко О.В. Чому вимирає українська людність // Новости медицины и фармации. – 2008. – № 9. – С. 21-24.

18. Голяченко О.М. Рецензія на монографію З.С. Гладуна «Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні» // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2008. - № 4. - С. 53.

19. Голяченко О.М. Чи можна призупинити вимирання української людності? / О.М. Голяченко, Г.О. Слабкий, Л.М. Романюк [та ін. ] // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С.24-25.

20. Голяченко О. М. Сімейна медицина на селі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 69-71.

21. Голяченко О.М. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

22. Голяченко О.М. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

23. Голяченко О.М. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

24. Шульгай А.Г. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я / А.Г. Шульгай, О.М. Голяченко, Л.М. Романюк [та ін. ] // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

25. Голяченко О.М. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

26. Голяченко А.М., Ганіткевич Я.В. Новітня історія медицини України: доленосні віхи і досягнення // Охорона здоров'я України. – 2006. – № 1-2.-С. 74-83.

27. Голяченко О.М. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк [та ін. ] //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

28. Голяченко О. В охороні здоров'я без змін // Універсум. – 2006. – №9-10. -С. 8-11.

29. Голяченко О.М. Рецензія на книгу В.М. Самоходського «Больница страховой медицины – натурный зксперимены (организационные, медико-зкономические и правовые аспекты)» // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2005. – № 4. – С. 90-91.

30. Голяченко А.О. Захворюваність населення як основа для визначення гарантованого обсягу медичної допомоги / А.О. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 3. – С. 15-18.

31. Голяченко О.М. До питання про «спільну колиску» //Вісник соці­альної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2004. – № 3. -- С. 64-67.

32. Голяченко О.М., Семків Н.М. Соціально-медичні зрушення в тер­нопільському селі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2003. – № 1. – С. 31-34.

33. Голяченко О.М. Морально-етичні причини вимирання української людності // Універсум. – 2003. - № 7-10. - С. 60-61.

34. Голяченко О. Соціально-медичні причини вимирання української людності, або Чи існує цензура в Україні//Універсум. – 2002. – № 11 – 12.-С. 17-19.

35. Голяченко О.М., Голяченко А.О. Проблеми фінансування україн­ської здоровоохорони в історичному аспекті // Актуальні питання реформування системи охорони здоров'я на сучасному етані соціально- економічному розвитку суспільства. Збірник наукових праць. – Харків: Фоліо, 2002.-С. 10-11.

36. Ганіткевич Я.В,, Голяченко О.М. Овксентій Корчак-Чепурківський – фундатор національної вищої медичної школи та медичної науки (до 145-річчя з дня народження) 11 Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 4. – С. 86-89.

37. Голяченко О.М., Бігуняк В.В., Гощинський В.Б. До питання щодо оцінки лікувальної роботи співробітників клінічних кафедр //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 4. - С. 64-66.

38. Голяченко О.М., Федчишин Н.Є., Цідилко У.М. Територіальний ас­пект здоров'я людей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2002. – № 2. – С. 32-35.

39. Голяченко О.М. Причини вимирання української нації// Універсум. - 2002. - № 11-12. - С. 17-20.

40. Голяченко О.М., Козаков Г.К. Замість поліклініки – консультатив­но-діагностичний центр // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2001. – № 4. – С. 9-11.

41. Голяченко О.М. Медико-статистичні критерії здоров’я людності та причини його зумовленості/ О.М. Голяченко, Л.М. Романюк., Л.М. Михайлів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 3. – С. 23-27.

42. Голяченко О.М. Як запобігги руйнуванню нації // Універсум. – 2000. -№ 5-6. - С. 16-21.

43. Голяченко О.М. Сучасні проблеми організації охорони здоров’я (за даними Тернопільської області) / О.М. Голяченко, Л.М. Романюк, А.О. Голяченко // Вісник наукових досліджень. – 1999. - № 1. – С. 112-113.

44. Голяченко О.М. Охорона здоров'я на роздоріжжі // Універсум. 1997.-№3-4,-С. 39-42.

45. Голяченко О.М. Чи можливе відродження української медицини // Лікарський вісник УЛТПА. - 1993. - Vol XL. - № 2. - С. 115-117.

46. Голяченко О.М. Чи здатний новий господарський механізм вдосконалити сучасну систему охорони здоров'я в України? // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конф. «Підсумки та проблеми освоєння нового господарського механізму в системі охорони здоров'я У країни». - Житомир, 1992. - С. 23-24.

47. Голяченко О.М. Мертві, живі і ненароджені // Лікарський вісник УЛТПА. - 1992. - VOL XXXIX. - № 3. - С. 45-48.

48. Голяченко А.М., Бобко В.А., Дуракова Т.П., Мышаковский М.А. Не­которые проблемы штатно-нормативного обеспечения лечебно-про­филактических учреждений сельских районов // Советское здравоохранение. - 1985. - № 11. - С. 25-29.

49. Васильев К.Г., Голяченко О.М., Марцінковський Л.Г. Музей Д.К. Заболотного. Путівник. – Одеса: Маяк, 1983. – 56 с.

50. Марковский С.А., Голяченко А.М. Опыт использования целевых комплексных программ в планировании развития здравоохранения области // Советское здравоохранение. – 1981. – № 10. – С. 7–10.

51. Голяченко А.М., Коляденко А.П. Совершенствование организаци­онно-методической работы областной больницы // Советское здравоохранение. - 1980. – № 8. – С. 17-20.а

52. Голяченко А.М. Формы и методы работы центральной районной больницы по повышению доступности и качества медицинской помощи населению сельского района (методические рекомендации). – Киев, 1978. – 32 с.

53. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Профессиональные особенности смертности сельского населения //Врачебное дело. – 1978. – № 12,– С. 123-126.

54. Голяченко А.М. А. В. Корчак-Чепурковский – пионер преподавания социальной гигиены в нашей стране // Актуальные вопросы истории медицины в Украинской ССР. – Киев: Здоров'я, 1978. – С. 173-178.

55. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Центральная районная больни­ца. – Киев: Здоров'я, 1977. – 112 с.

56. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Информационное обеспечение управ­ления здравоохранением в сельском районе // Советское здравоох­ранение. - 1977. - № 7. С. 20-23.

57. Обухов А.Т., Голяченко А.М. О подготовке медицинских кадров для современного сельского врачебного участка// Сборник материалов 4-й научной сессии Московских Международных курсов организаторов здравоохранения. – Прага, 1977.

58. Голяченко А.М., Обухов А.Т. Материалы к социально-гигиеничес­кой характеристике современного села // Советское здравоохране­ние. – 1975. – № 1. – С. 23-28.

59. Голяченко О.М., Обухов А.Т. Лікарняна допомога сільському населенню УРСР. – Київ: Здоров'я, 1974. – 104 с.

60. Васильев К.Г., Голяченко А.М., Обухов А.Т. А.В. Корчак-Чепурковский – основоположник преподавания социальной гигиены и эпиде­миологии в СССР //Советская медицина. – 1974. – № 5. – С. 127-129.

61. Голяченко А.М. Влияние условий доступности и планирование амбулаторно-поликлинической помощи в сельской местности // Сб. материалов 3-й научной сессии Международных курсов орг. здравоох­ранения. 4.1. – Варшава, 1974. – С. 55-60.

62. Голяченко А.М. Условия доступности врачебной помощи для сельского населения (Калиновского р-на) // Соц.-гигиенические во­просы здоровья и здравоохранения сельского населения. – Киев, 1973. – С. 55-63.

63. Обухов А.Т., Голяченко А.М., Черный В.М. Некоторые вопросы ор­ганизации специализированной медицинской помощи сельскому на­селению//Советское здравоохранение. – 1973. – № 8. – С. 13-18.

64. Голяченко А.М. Программа изучения здоровья и здравоохранения сельского района. (На примере Калиновского р-на Винницкой обл.) // Соц.-гигиенические вопросы здоровья и здравоохранения сел. населе­ния. – Киев, 1973. - С. 45-49.

65. Голяченко А.М. Воплощение ленинских идей по охране здоровья тружеников села// Фельдшер и акушерка. – 1972. – № 4. – С. 44-49.

66. Голяченко А.М. Неизвестная рецензия Д.К. Заболотного на труд И.И. Мечникова// Выдающийся русский ученый: материалы научной конференции, посвященной 125-летию И.И. Мечникова. – Кишинев, 1971. – С. 27-29.

67. Голяченко А.М. Развитие амбулаторно-больничной помощи на селе за годы советской власти // Врачебное дело. – 1971. – № 5. – С. 8– 12.

68. Голяченко А.М. Деятельность Винницкого историко-медицинского общества в 1969 г. // Советское здравоохранение. – 1970. – № 5. – С. 150-151.

69. Голяченко А.М. Роль Всеукраинских съездов здравоохранения в ста­новлении сельского здравоохранения на Украине (1920-1925) // Вопросы социальной гигиены, организации здравоохранения и исто­рии медицины, вып. 4. – Киев: Здоров'я, 1970. – С. 210-216.

70. Голяченко А.М. Историко-медицинское совещание по музейному делу в Украине // Советское здравоохранение. – 1969. – № 4. – С. 90- 92.

71. Голяченко А.М. Земская медицина и медико-санитарная органи­зация русской армии в годы первой мировой войны // Гигиена и сани­тария. – 1969. – № 11. – С. 56-59.

72. Голяченко А.М. К характеристике общественно-медицинских взглядов Л.А. Тарасевича. Материалы научной конференции, посвя­щенной 100-летию со дня рождения Л.А. Тарасевича (1868-1968). – Картя Молдовеняскэ, 1969. – С. 31-35.

73. Голяченко А.М. К истории становления сельского здравоохранения на Украине (1920-1925) // Советское здравоохранение. – 1968. – № 9. – С. 70-73.

74. Голяченко А.М. Эволюция взглядов на характер и объем больнич­ного обслуживания сельского населения за годы Советской власти // Материалы третьей Всесоюзной научной историко-медицинской конференции. – Москва-Ленинград. ­– 1967. – С. 150-152.

75. Голяченко А.М. Развитие больничного обслуживания сельского на­селения УССР в годы первых пятилеток (1929–1941). Соц.-гигиенические и общегигиенические вопросы здоровья населения. – Ивано-Франковск, 1966. – С. 172-174.

76. Голяченко А.М. К развитию земской медицины на Украине //Советское здравоохранение. – 1966. – № 1. – С. 66–70.

77. Голяченко А.М. Основные вехи развития больничной помощи в сельских местностях (1920-1928) по материалам УССР // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР. – Минск, 1965. – С. 119-120.

78. Голяченко А.М. Социально-гигиенические идеи в грудах Т Мора и Т. Кампанеллы // Советское здравоохранение. – 1963. – № 11. – С. 71–76.

79. Лекарев Л.Г., Ткач Л.И., Голяченко А.М. К 100-летию земской ме­дицины (1864-1964). // Вопросы истории медицины и здравоохране­ния БССР. – Минск. – 1965. – С. 146-148.