Голяченко Олександр Макарович

Працює на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою з 1983 р.

Освіта:

В 1963 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту.

Наукова діяльність:

В 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Історія розвитку лікарської справи УРСР (1864 - 1964)". Докторську дисертацію на тему "Соціально-гігієнічні умови забезпечення доступної лікарняної допомоги сільській людності" захистив у 1979 році.

Автор більше як 200 наукових праць, переважно в галузі соціальної медицини, з них - 21 монографія. Праці висвітлюють історію медицини та охорони здоров'я в Україні, соціально-гігієнічні аспекти організації медичної допомоги, управління багатопрофільними лікарнями, економіку української охорони здоров'я. Співавтор перших в незалежній Україні 3 підручників із соціальної медицини та історії медицини.

Наукові інтереси:

1. Реформа охорони здоров’я в Україні.

2. Переваги загальної диспансеризації сільського населення.

3. Історія української медицини.

4. Нові підходи до економіки української охорони здоров'я.

5. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.