Наукові публікації доцента Н.Я. Панчишин

 • Шульгай А. Г., Сатурський О. В., Сатурська Г. С., Панчишин Н. Я., Коллінс Д. М. Роль центрів громадського здоров’я у вирішенні проблем харчування та профілактиці розладів харчової поведінки // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2022. – № 1. – С. 5–10.

 • Шульгай А.Г., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Слободян Н.О. Особливості використання якісних методів досліджень в охороні здоров’я, зокрема у громадському здоров’ї та медсестринстві // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4 . – С. 161–166.

 • Шульгай А. Г., Сатурська Г. С., Сатурський О. В., Теренда Н. О., Панчишин Н. Я., Петрашик Ю. М. Концепція та сучасні тенденції розвитку системи громадського здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С.31–35.

 • Saturska H, Shulhai A, Terenda N, Panchyshyn N. Public Health In Ukraine // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). – September 2021. – Рp. 12-18.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Слободян Н.О. Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. – № 1. – С. 5-10.

 • Теренда Н.О., Теренда О.А., Горішний М.І., Панчишин Н.Я. Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 (за результатами анкетування) // Медична освіта. – 2020. – № 4. – С. 57-60.

 • Запорожан Л.П., Теренда Н.О., Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Феш М.С. Необхідність розвитку української телемедицини в сучасних умовах // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2020. – № 2. – С. 65-71.

 • Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Y.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – № 5. – Р. 850-856.

 • Голяченко А.О., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко О.А. Соціальна, медична та економічна ефективність охорони здоров’я в період її реформування // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 19-23.

 • Килівник В.С., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Застосування інформаційних технологій та креативних середовищ для навчання інтернів // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 2. – С. 65-68.

 • Килівник В.С., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Теорія інформації та її застосування в медичній реабілітації // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 1. – С. 70-75.

 • Самоходський В.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко Б.А. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 1(79). – С. 34-43.

 • Petrashyk Y.M., Terenda N.O., Saturska H.S., Panchyshyn N.Y., Lytvynova O.N., Lishtaba L.V., Slobodian N.O., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries // Georgian medical news. – 2019. – Volume 1 (286). – P. 145-149.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. Чому вимирає український нарід? // Наука і суспільство. – 2018. – № 11-12. – С. 37-41.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Юріїв К.Є., Зінчук А.М. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоровʼя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 29-35.

 • Пилипко И.В., Галицкая-Хархалис А.Я., Геник Т.Р., Флекей Н.В., Панчишин Н.Я. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии // Georgian medical news. – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117-122.

 • Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

 • Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 266-269.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.А., Юриив Е.Е., Панчишин Н.Я. Вопросы геронтологии в Украине в период реформирования системы здравоохранения // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 3.1(90). – С. 68-69.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко А.О. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. – № 2(68). – С. 52-58.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Теренда Н.О., Галицька-Хархаліс О.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 4(62). – С. 41-44.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко Б.А. Артеріальний тиск студентів Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського п’ятого року навчання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 3(61). – С. 47-50.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С. Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров'я України на новому етапі становлення системи // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 1(59). – С. 78-82.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. Нормативи потреби населення в ліжках // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С. Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 64-65.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Роль керівників охорони здоров'я в її реформуванні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 3(57). – С. 26-28.

 • Голяченко О.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. Соціальна медицина на роздоріжжі // Українські медичні вісті. (Матеріали XII З'їзду ВУЛТ; Київ, 5-7 вересня). – 2013. – Т. 10, № 1-4. – С. 68.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Литвинова О.Н. Соціальна медицина знову на роздоріжжі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Концепція розвитку медичної допомоги в карпатському регіоні України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 1. – С. 16-23.

 • Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 3. – С. 57-59.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Вартість медичної допомоги // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко О.А., Голяченко Б.А. Артеріальний тиск українських студентів III курсу ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 2. – С. 27-29.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Галицька-Хархаліс О.Я. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.

 • Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 1. – С. 116-118.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

 • Шульгай А.Г., Дністрян С.С., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

 • Панчишин Н.Я. Вартість медичної допомоги на третинному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 3. – С. 72-74.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Голяченко О.О., Голяченко Б.О. Артеріальний тиск студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 2. – С. 9-12.

 • Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О. Взаємозв'язок показників і факторів ризику виразкової хвороби // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 1. – С. 10-13.

 • Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров'я дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.

 • Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Регіональні зміни в стані здоров'я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 28-30.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Федчишин Н.Є., Теренда Н.О. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О., Теренда Н.О. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема II // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Голяченко А.О., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я., Федчишин Н.Є. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров'я населення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема І // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 34-37.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Деременда Ю.Н. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 • Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – № 1. – С. 5-7.

 • Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Чи можна призупинити вимирання української людності? // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С. 24-25.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. Сімейна медицина на селі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 69-71.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

 • Мисула І.Р., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я. Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 7-10.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 • Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Семків М.П. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

 • Побережний А.І., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М. Проблеми української здоровоохорони та шляхи їхнього вирішення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 4. – С. 64-66.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Никитюк О.Я.І нформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

 • Голяченко А.О., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Семків Н.М. Захворюваність населення як основа для визначення гарантованого обсягу медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 3. – С. 15-18.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я.Диспансерний метод в роботі сімейного лікаря // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 54-57.

 • Романюк Л.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Авдоніна О.М., Штанюк М.М. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

 • Бакалюк О.Й., Панчишин Н.Я., Дзига С.В. Синдром ендогенної інтоксикації, механізм виникнення, методи ідентифікації // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 11-13.

 • Панчишин Н.Я., Гонський Я.І., Белей Л.І. Про ефективність застосування різних методів лікування вовчакової нефропатії // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 3. – С. 48-50.

 • Сміян С.І., Бакалюк О.Й., Панчишин Н.Я. Особливості імунного статусу і синдрому мембранодеструктивних змін у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 61-64.

 • Панчишин Н.Я. “Фібрабет” в комплексному лікуванні вовчакової нефропатії // Галицький лікарський вісник. – 2000. – № 3. – С. 101-102.

 • Панчишин Н.Я. Зміни показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 3. – С. 32-34.