Наукові публікації доц. Панчишин Н.Я.

1. В.М. Самоходський, В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Б.А. Голяченко. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 1(79). – С. 34-43.

2. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries/ Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. // Georgian medical news. – 2019. – Volume 1 (286) – P. 145-149. SCOPUS

3. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. Чому вимирає український нарід? // Наука і суспільство. – 2018. – № 11-12. – С. 37-41.

4. Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Юріїв К.Є., Зінчук А.М. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоровʼя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 29-35.

5. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news. – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS

6. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні /Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 2(76). – С. 38-43.

7. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

8. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції / Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, О.Н. Литвинова [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 266-269.

9. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

10. Вопросы геронтологии в Украине в период реформирования системы здравоохранения / О.Н. Литвинова, Н.А. Теренда, Н.Я. Панчишин [и др.] // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 3.1(90). – С. 68-69.

11. Смірнова В.Л. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2016. – № 2(68). – С. 52-58.

12. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

13. Смірнова В.Л. Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, О.Н. Литвинова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 4(62). – С. 41-44.

14. Смірнова В.Л. Артеріальний тиск студентів Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського п’ятого року навчання / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Б.А. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 3(61). – С. 47-50.

15. Литвинова О.Н. Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров'я України на новому етапі становлення системи / О.Н. Литвинова, Н.Я. Панчишин, В.С. Коломийчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 1(59). – С. 78-82.

16. Нормативи потреби населення в ліжках / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

17. Литвинова О.Н. Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров'я / О.Н. Литвинова, Н.Я. Панчишин, В.С. Коломийчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 64-65.

18. Смірнова В.Л. Роль керівників охорони здоров'я в її реформуванні / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 3(57). – С. 26-28.

19. Соціальна медицина на роздоріжжі / О.М. Голяченко, В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Українські медичні вісті. (Матеріали XII З'їзду ВУЛТ; Київ, 5-7 вересня). – 2013 р. – Т. 10, № 1-4. – С. 68.

20. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

21. Концепція розвитку медичної допомоги в карпатському регіоні України / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 1. – С. 16-23.

22. Панчишин Н.Я. Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров'я / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова.// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 3. – С. 57-59.

23. Вартість медичної допомоги / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

24. Артеріальний тиск українських студентів III курсу ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, О.А. Голяченко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 2. – С. 27-29.

25. Смірнова В.Л. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, О.Я. Галицька-Хархаліс // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.

26. Шульгай А.Г. Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету імені І.Я.Горбачевського / А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 1. – С. 116-118.

27. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

28. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області / А.Г. Шульгай, С.С. Дністрян, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

29. Панчишин Н.Я. Вартість медичної допомоги на третинному рівні / Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 3. – С. 72-74.

30. Артеріальний тиск студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, О.О. Голяченко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 2. – С. 9-12.

31. Панчишин Н.Я. Взаємозв'язок показників і факторів ризику виразкової хвороби / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, А.О. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 1. – С. 10-13.

32. Панчишин Н.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров'я дітей / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, О.Я. Галицька-Хархаліс // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.

33. Регіональні зміни в стані здоров'я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай, А.О. Голяченко, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 28-30.

34. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 4. – С. 9-15.

35. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема II / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 30-33.

36. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров'я населення / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.

37. Реформа охорони здоров'я в Україні. Кадрова проблема І / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2010. – № 2. – С. 22-27.

38. Голяченко О.М. Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 34-37.

39. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения / О.Н. Литвинова, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

40. Шульгай А.Г. Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області) / А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – № 1. – С. 5-7.

41. Чи можна призупинити вимирання української людності? / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С.24-25.

42. Голяченко О.М. Сімейна медицина на селі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 69-71.

43. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я.анчишин [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

44. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

45. Мисула І.Р. Результати впровадження засад Болонської декларації та кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 7-10.

46. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

47. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я / А.Г. Шульгай, О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

48. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

49. Побережний А.І. Проблеми української здоровоохорони та шляхи їхнього вирішення / А.І. Побережний, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 4. – С. 64-66.

50. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

51. Голяченко А.О. Захворюваність населення як основа для визначення гарантованого обсягу медичної допомоги / А.О. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 3. – С. 15-18.

52. Смірнова В.Л. Диспансерний метод в роботі сімейного лікаря / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 54-57.

53. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я / Л.М. Романюк, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

54. Бакалюк О.Й. Синдром ендогенної інтоксикації, механізм виникнення, методи ідентифікації / О.Й. Бакалюк, Н.Я. Панчишин, С.В. Дзига // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – С. 11-13.

55. Панчишин Н.Я. Про ефективність застосування різних методів лікування вовчакової нефропатії / Н.Я. Панчишин, Я.І. Гонський, Л.І. Белей // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 3. – С. 48-50.

56. Сміян С.І. Особливості імунного статусу і синдрому мембранодеструктивних змін у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії / С.І. Сміян, О.Й. Бакалюк, Н.Я. Панчишин // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 61-64.

57. Панчишин Н.Я. “Фібрабет” в комплексному лікуванні вовчакової нефропатії / Н.Я. Панчишин // Галицький лікарський вісник. – 2000. – № 3. – С. 101-102.

58. Панчишин Н.Я. Зміни показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на системний червоний вовчак під впливом магніто-лазерної терапії / Н.Я. Панчишин // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 3. – С. 32-34.