Панчишин Наталія Ярославівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з грудня 2000 р.

Освіта:

В 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». У 1997 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю «терапія». З цього ж року до 2000 р. продовжила своє навчання у аспірантурі на кафедрі факультетської терапії Тернопільського державного медичного інституту ім. акад. І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2001 року. Тема дисертаційної роботи: «Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на вовчакову нефропатію та його корекція на етапі стаціонарного лікування» (спеціальність 14.01.02 - внутрішні хвороби).

Є автором та співавтором 115 друкованих праць, укладачем 1 монографії, 1 методичного посібника та 6 методичних вказівок, 3 нововведень .

Наукові інтереси:

1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

2. Оцінка лікувальної роботи працівників клінічних кафедр.

3. Розрахунок вартості медичної допомоги на рівні сімейного лікаря.

4. Основні тенденції демографічних змін населення України.