Наукові публікації доц. Литвинової О.Н.

1. Литвинова О.Н. До питання про впровадження елементів госпрозрахунку в систему санепідслужби // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Вип.1. - Тернопіль. - 1992. - С.31-33.

2. Віцяк П.І., Глушков В.В., Литвинова О.Н. та ін. Основи Законодавства України про охорону здоров'я. /Голос України N238 15 грудня 1992.

3. Литвинова О.Н. До питання про впровадження елементів госпрозрахунку в систему санепідслужби. //Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Вип.1.Тернопіль, 1992 р. С. 31-33 .

4. Литвинова О.Н. Трудові ресурси в системі охорони здоров'я в період переходу до ринкових відносин. //Проблеми економіки України. Зб.наук.праць. Вип.2. Тернопіль,1993.

5. Литвинова О.Н.Питання екології в кризових умовах становлення Української держави. //Проблеми екології Тернопільщини. Зб.наук.праць. Вип.1. Тернопіль 1994.

6. Литвинова О.Н. Медико-екологічне прогнозування здоров'я міських жителів. //Прилади та методи для експресного дослідження стану навколишнього сереедовища. 12-13 грудня 1996 року м.Київ С. 27-28.

7. Литвинова О.Н. Вплив соціоекологічних чинників на здоров'я жителів міста з населенням до 500 тисяч чоловік (на прикладі м.Тернополя) //Основні напрямки забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при виникненні природних та техногенних катастроф. 10-12 грудня 1996 року м.Київ.С. 39-40.

8. О.Н.Литвинова, Р.Д.Когут, С.М.Пуга Комплексний підхід до реалізації стратегії розвитку та реформування системи охорони здоров'я в Україні. //Матеріали 3-го з'їзду соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров'я України. Ч.1, Київ, 1996, с. 207-209.

9. О.Н.Литвинова Деякі аспекти проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні. //Матеріали 3-го з'їзду соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров'я України. Ч.1, Київ, 1996, с.204-206.

10. Концепція організації родинної медицини в Україні /О.Голяченко, М.Семків, В.Бойко, Г.Конопелько, В.Болярська, В.Смірнова, О.Литвинова, М.Кучерепа, Т.Скибінська, А.Голяченко //Матеріали І міжнародного конгресу з інтегративної антропології. Збірник наукових робіт. 25-29 вересня 1995 року. Тернопіль, с. 121.

11. Working of the technology of medical and ecological conditions modeling for sanitary-epidemiological unit of the Ternopil. /R.Kogut,O.Lytvynova, S.Tsepeniuk, L.Bartkova, O.Kramar //2 Miedzynarodowym Sympozijum nt."Applying the Antropocentric Approach" Materialy T.1 Krakow, 3-5 czerwca 1996 .

12. Литвинова О.Н. Деякі підходи до реформування охорони здоров’я в Україні /Українські медичні вісті. Квітень – червень 1997. IV з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Міжнародна конференція „Актуальні питання реформування охорони здоров’я в Україні” 15-17 травня 1997р. – Київ. – С.18-19.

13. О.Н.Литвинова Державна медична допомога – рятівний шлях для України. //VII конгрес СФУЛТ 16-20 серпня 1998рік, Ужгород. /Українські медичні вісті. Січень-червень 1998, Том 2, Число 1-2 (59-60). С.40.

14. О.Н.Литвинова Медико-екологічні проблеми жителів середнього міста ////VII конгрес СФУЛТ 16-20 серпня 1998рік, Ужгород. /Українські медичні вісті. Січень-червень 1998, Том 2, Число 1-2 (59-60). С.204.

15. Литвинова О.Н. Вплив соціальних та екологічних чинників на здоров’я жителів міста Тернополя //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. - Серія: біологія. - Тернопіль. - 1998. - С.76-79.

16. Литвинова О.Н. Прогноз захворюваності мешканців залежно від взаємовпливу соціальних та екологічних факторів //Український науково-медичний молодіжний журнал. - Київ. - 1998. - № 2. С. 128-130.

17. Литвинова О.Н. Територіальні особливості здоров’я людності України //Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 1998. - № 3-4. - С.29-30.

18. Боярська В.А., Конопелько Г.Г., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Смирнова В.Л. Досвід кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського з програмного забезпечення підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів медицини //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2000р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 112-114.

19. Литвинова О.Н., Кузнець О.С. Соціологічне опитування управлінських кадрів системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 3. – 2000. – С. 75-77.

20. Литвинова О.Н. Поєднаний вплив соціальних та екологічних чинників на захворюваність мешканців великого міста та управління цими процесами //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – Київ-Тернопіль. – 2000. - №1. – С.22-26.

21. Литвинова О.Н., Підготовка управлінських кадрів у системі охорони здоров’я на даному етапі. Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. Вип..1. Київ. – 2000р. – С.312-319.

22. Литвинова О.Н. До питання інформаційної підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 97-102.

23. Литвинова О.Н., Перебейнос П.Л. Соціальна, психологічна та професійна характеристика керівників системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 1. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 49-51.

24. Литвинова О.Н., Бондаренко В.В. Психологічний та професійний портрет керівників системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 3. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 87-88.

25. Литвинова О.Н., Горбатюк І.М. Стратегія державного управління в становленні національної системи охорони здоров’я України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 62-64.

26. Литвинова О.Н., Мисула І.Р., Тиханська Т.І. Економічні аспекти управління охороною здоров’я на базовому рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 2. – 2001. – С. 77-80.

27. Литвинова О.Н. Управлінська роль керівника системи охорони здоров’я //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 1. 2002р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 80-83.

28. Литвинова О.Н., Антомонов М.Ю. Оцінка впливу екологічних чинників на показники захворюваності /Довкілля та здоров’я. №3(22), 2002. – С. 68-69.

29. Литвинова О.Н. Критичні рівні впливу чинників довкілля на захворюваність //Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 2002 №1.

30. Станкевич В.В., Литвинова О.Н., Дивак М.П., Антомонов М.Ю. До методів оцінки взаємовпливу чинників довкілля на здоров’я населення //Гигиена населённых мест. – Вып. 38. Т.ІІ. – 2002. - С. 513-516.

31. Литвинова О.Н. Економічна оцінка зниження тимчасової непрацездатності жителів міста / Гигиена труда. Сборник №33. – Киев. -2002. – С.342-345.

32. Литвинова О.Н. Моральність і професіоналізм сучасних керівників системи охорони здоров’я. Методологічні підходи до професійної етики /Науково-практ. щорічник Гуманітарний семінаріум №2, 2003 Київ “Пульсари” С.87-90.

33. Литвинова О.Н. Історія розвитку підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України /Актуальні проблеми історії медицини України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль. 22-23 вересня 2004р. С. 30-33.

34. Литвинова О.Н. Соціологія шлюбу і сімейних відносин у християнській самосвідомості українства /Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004р. Книга ІІ. Львів: ”Логос” – 2004. – с.122-126.

35. Литвинова О.Н. Санітарно-гігієнічні застереження “Святого письма” у побутовій культурі українців /Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві. Науковий збірник. Київ – Тернопіль. – 2004. – с.137-139.

36. Литвинова О.Н. Концептуальні підходи до викладання економіки охорони здоров’я у вищих медичних навчальних закладах /Збірник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип..2 Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. Львів., 2004. - С.387-390.

37. Литвинова О.Н, Андрієвська Т.І. Необхідність правової обізнаності медичних фахівців /Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти” Матеріали науково-методичної конференції 14-15 квітня 2005 року м.Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2005. – С.357-362.

38. Литвинова О.Н Психологічні і морально-етичні проблеми питання доказової медицини /Доказова медицина у спектрі науково-медичної інформації та інноваційної політики. Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.37.

39. Литвинова О.Н Чесноти інтелектуальності – основа управління /Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я №1 2005. - с.69-70.

40. Литвинова О.Н Формування чеснот у вивченні соціальної медицини /Християнське милосердя, емпатія: деонтологічний аспект Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.68-72.

41. Литвинова О.Н, Андрієвська Т.І. Необхідність правової обізнаності медичних фахівців /Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти” Матеріали науково-методичної конференції 14-15 квітня 2005 року м.Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2005. – С.357-362.

42. Литвинова О.Н Чесноти інтелектуальності – основа управління /Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я №1 2005. - с.69-70.

43. Литвинова О.Н Формування чеснот у вивченні соціальної медицини /Християнське милосердя, емпатія: деонтологічний аспект Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.68-72.

44. Литвинова О.Н. Маркетинг у системі охорони здоров’я України /Медична освіта. - №1. – 2004. – С.62-63.

45. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин, О.Я.Никитюк. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

46. Литвинова О.Н. Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров’я України /О.Н.Литвинова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 52-55.

47. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області /А.Г.Шульгай, С.С.Дністрян, Н.Я.Панчишин, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, В.Л.Смірнова, Н.О.Теренда, Н.Є.Федчишин //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

48. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, Л.М. Романюк, О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Є. Федчишин // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – №1 (17). – С. 120-121.

49. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я /Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Федчишин Н.Є. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 63-67.

50. Економічні питання охорони здоров’я України / Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломийчук В.С. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 95-98.

51. Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України / Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Коломийчук В.С. //Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2(18). – С. 61-66.

52. Оформлення ділової документації, як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу Рубан О.Є., Литвинова О.Н., Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2013. - №1. – С.14-22.

53. Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров’я України на новому етапі становлення системи Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 1. – С. 78-82.

54. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищій школі Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є. // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

55. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

56. Вопросы геронтологии в Украине в период реформирования системы здравоохранения / О.Н. Литвинова, Н.А. Теренда, Е.Е. Юриив, Н.Я. Панчишин // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 3.1(90). – С. 68-69.

57. Литвинова О. Н.. Системно-структурна концептуальна модель підготовки майбутніх керівників закладів охорони здоров’я України на шляху інтеграції у європейський простір // Proceedings of the international scientific conference "science of the xxi century: problems and prospects of researches" (august 17, 2017, warsaw, poland) vol.5 С.55-60.

58. Литвинова О.Н. Реформа сімейної медицини: чи приймає лікар виклик? / Ваше здоровʼя Медична газета України №13-14 (1402-1403) 7.04.2017.

59. Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції. Україна. Здоров’я нації. 2017. № 3(44). С. 266-269.

60. Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О.Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017. № 1(71). С.4-7.