Наукові публікації доцента О.Н. Литвинової

 • Теренда Н. О., Теренда О. А., Процик М. П., Литвинова О. Н., Ліштаба Л. В. Програма медичних гарантій від національної служби здоров’я України у 2019–2020 роках // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4. – С. 25–30.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А Г., Сатурська Г. С. Питання захисту медичних працівників у стратегії професійного медсестринського та медичного самоврядування в системі охорони здоровʼя України // Вісник медичних і біологічних досліджень //Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4 . – С.119–124.

 • Петрашик Ю. М., Сатурська Г. С., Теренда Н. О., Ліштаба Л. В., Слободян Н. О., Литвинова О. Н. Здоров’я місцевих громад: діагностика, визначення прогалин та потреб // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С. 4–8.

 • Литвинова О. Н., Запорожан Л. П., Юріїв К. Є., Феш М. С. Самоврядування в системі охорони здоровʼя України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3. – С. 51–54.

 • Литвинова О. Н., Ліштаба Л. В. До питання заробітної плати керівників системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С. 59–63

 • Литвинова О.Н., Качмар О.І. Інтеграційний аспект вибору стратегії збереження здоров’я: роль детермінант здоров’я / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 2(88) С.24-28.

 • Литвинова О.Н., Качмар О.І. Інтервенційний підхід у формуванні молоддю компетентності збереження здоровʼя: аналітичний огляд. / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 1(87). С.15-2.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Слободян Н.О. Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. – № 1. – С. 5-10.

 • Запорожан Л.П., Теренда Н.О., Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Феш М.С. Необхідність розвитку української телемедицини в сучасних умовах // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2020. – № 2. – С. 65-71.

 • Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Yu.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 5. – Р. 850-856.

 • Коса Т.В., Литвинова О.Н. Проблеми удосконалення екстреної медичної допомоги на різних етапах її надання через призму медичної реформи // Медсестринство. –2020. – № 2 . – С. 22-26

 • Литвинова О.Н., Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М. Глобальні виклики для здоров’я. як змінюватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 2(80). С.89-93.

 • Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries // Georgian Medical News. – 2019. – Vol. 1 (286) – P. 145 – 149.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Юріїв К.Є., Зінчук А.М. Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоровʼя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 3(74). С.29-35.

 • Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 2(76) . – С.38-43.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4-7.

 • Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 266-269.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

 • Литвинова О.Н. Реформа сімейної медицини: чи приймає лікар виклик? // Ваше здоровʼя Медична газета України №13-14 (1402-1403) 7.04.2017.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.А., Юриив Е.Е., Панчишин Н.Я. Вопросы геронтологии в Украине в период реформирования системы здравоохранения // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 3.1(90). – С. 68-69.

 • Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищій школі // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Теренда Н.О., Галицька-Хархаліс О.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

 • Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 4(62). – С. 41-44.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С. Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров'я України на новому етапі становлення системи // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2014. – № 1(59). – С. 78-82.

 • Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С. Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 64-65.

 • Рубан О.Є., Литвинова О.Н., Ястремська С.О. Оформлення ділової документації, як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу // Медсестринство. – 2013. - №1. – С.14-22.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Коломийчук В.С.Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України // Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2(18). – С. 61-66.

 • Голяченко О.М., Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н. Соціальна медицина на роздоріжжі // Українські медичні вісті. (Матеріали XII З'їзду ВУЛТ; Київ, 5-7 вересня). – 2013. – Т. 10, № 1-4. – С. 68.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Литвинова О.Н. Соціальна медицина знову на роздоріжжі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 2(56). – С. 49-53.

 • Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломийчук В.С. Економічні питання охорони здоров’я України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 95-98.

 • Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Федчишин Н.Є. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 63-67.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. – 2012. – № 1 (17). – С. 120-121.

 • Шульгай А.Г., Дністрян С.С., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

 • Литвинова О.Н. Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров’я України /О.Н.Литвинова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 52-55.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Деременда Ю.Н. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 • Голяченко О.М., Слабкий Г.О., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Чи можна призупинити вимирання української людності? // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С. 24-25.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 • Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Семків М.П. Здоров’я сільського населення та чинники, що його зумовлюють (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 7-12.

 • О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин, О.Я.Никитюк. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

 • Литвинова О.Н Формування чеснот у вивченні соціальної медицини // Християнське милосердя, емпатія: деонтологічний аспект. Збірник наукових праць. – 2005. – С.68-72.

 • Литвинова О.Н. Психологічні і морально-етичні проблеми питання доказової медицини // Доказова медицина у спектрі науково-медичної інформації та інноваційної політики. Збірник наукових праць. – 2005. – С.37.

 • Литвинова О.Н. Чесноти інтелектуальності – основа управління // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – 2005. – №1. – С.69-70.

 • Литвинова О.Н. Маркетинг у системі охорони здоров’я України // Медична освіта. – 2004. – №1. – С.62-63.

 • Литвинова О.Н. Концептуальні підходи до викладання економіки охорони здоров’я у вищих медичних навчальних закладах // Збірник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип.2 Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. – 2004. – С.387-390.

 • Литвинова О.Н. Санітарно-гігієнічні застереження “Святого письма” у побутовій культурі українців // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві. Науковий збірник. – 2004. – С.137-139.

 • Литвинова О.Н. Соціологія шлюбу і сімейних відносин у християнській самосвідомості українства // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004р. Книга ІІ. Львів: ”Логос”. – 2004. – С.122-126.

 • Литвинова О.Н. Моральність і професіоналізм сучасних керівників системи охорони здоров’я. Методологічні підходи до професійної етики // Науково-практ. щорічник Гуманітарний семінаріум. – 2003. – №2. – С.87-90.

 • Литвинова О.Н. Економічна оцінка зниження тимчасової непрацездатності жителів міста // Гигиена труда. – 2002. – Сборник №33. – С.342-345.

 • Станкевич В.В., Литвинова О.Н., Дивак М.П., Антомонов М.Ю. До методів оцінки взаємовпливу чинників довкілля на здоров’я населення // Гигиена населённых мест. – 2002. – Вып. 38. Т.ІІ. –. С. 513-516.

 • Литвинова О.Н. Критичні рівні впливу чинників довкілля на захворюваність // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №1. С.23-25.

 • Литвинова О.Н., Антомонов М.Ю. Оцінка впливу екологічних чинників на показники захворюваності // Довкілля та здоров’я. – 2002. – №3(22) . – С. 68-69.

 • Литвинова О.Н. Управлінська роль керівника системи охорони здоров’я //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. – № 1. – С. 80-83.

 • Литвинова О.Н., Мисула І.Р., Тиханська Т.І. Економічні аспекти управління охороною здоров’я на базовому рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 2. – 2001. – С. 77-80.

 • Литвинова О.Н., Горбатюк І.М. Стратегія державного управління в становленні національної системи охорони здоров’я України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 4. – С. 62-64.

 • Литвинова О.Н. До питання інформаційної підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 4. – С. 97-102.

 • Литвинова О.Н., Бондаренко В.В. Психологічний та професійний портрет керівників системи охорони здоров’я України базового рівня // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 3. – С. 87-88.

 • Литвинова О.Н., Перебейнос П.Л. Соціальна, психологічна та професійна характеристика керівників системи охорони здоров’я України базового рівня // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 1. – С. 49-51.

 • Литвинова О.Н., Підготовка управлінських кадрів у системі охорони здоров’я на даному етапі. Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. – 2000. – Вип.1. – С.312-319.

 • Литвинова О.Н. Поєднаний вплив соціальних та екологічних чинників на захворюваність мешканців великого міста та управління цими процесами // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2000. – №1. – С.22-26.

 • Литвинова О.Н., Кузнець О.С. Соціологічне опитування управлінських кадрів системи охорони здоров’я України базового рівня // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. – № 3. –С. 75-77.

 • Боярська В.А., Конопелько Г.Г., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Досвід кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського з програмного забезпечення підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів медицини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000р. – № 4. – С. 112-114.

 • Литвинова О.Н. Територіальні особливості здоров’я людності України // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 3-4. – С.29-30.

 • Литвинова О.Н. Прогноз захворюваності мешканців залежно від взаємовпливу соціальних та екологічних факторів // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1998. – № 2. – С. 128-130.

 • Литвинова О.Н. Вплив соціальних та екологічних чинників на здоров’я жителів міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: біологія. –1998. – С.76-79.

 • Литвинова О.Н. Вплив соціоекологічних чинників на здоров'я жителів міста з населенням до 500 тисяч чоловік (на прикладі м.Тернополя) //Основні напрямки забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при виникненні природних та техногенних катастроф. – 1996. – С. 39-40.

 • Литвинова О.Н. Медико-екологічне прогнозування здоров'я міських жителів. //Прилади та методи для експресного дослідження стану навколишнього сереедовища. 12-13 грудня 1996 року м.Київ С. 27-28.

 • Литвинова О.Н. До питання про впровадження елементів госпрозрахунку в систему санепідслужби. // Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. – 1992. – Вип.1. – С. 31-33 .

 • Віцяк П.І., Глушков В.В., Литвинова О.Н. та ін. Основи Законодавства України про охорону здоров'я. / Голос України N238 15 грудня 1992.