Наукові публікації доц. Литвинової О.Н.

1. Литвинова О.Н., Юріїв К.Є., Петрашик Ю.М. Глобальні виклики для здоров’я. як змінюватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів. / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 2(80). С.89-93.

2. Availability and Utilization of Healthcare Resources in Ukraine and Some Other Countries / Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. // Georgian Medical News – 2019. – Volume 1 (286) – P. 145-149.

3. Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Юріїв К.Є., А.М.Зінчук Аналітичні дослідження інноваційного підходу до управління комунального некомерційного закладу охорони здоровʼя. . Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 3(74). С.29-35.

4. Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є., Теренда Н.О., Ліштаба Л.В., Панчишин Н.Я. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 2(76). С.38-43.

5. Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О.Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017. № 1(71). С.4-7.

6. Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції. Україна. Здоров’я нації. 2017. № 3(44). С. 266-269.

7. Литвинова О.Н. Реформа сімейної медицини: чи приймає лікар виклик? / Ваше здоровʼя Медична газета України №13-14 (1402-1403) 7.04.2017.

8. Литвинова О. Н.. Системно-структурна концептуальна модель підготовки майбутніх керівників закладів охорони здоров’я України на шляху інтеграції у європейський простір // Proceedings of the international scientific conference "science of the xxi century: problems and prospects of researches" (august 17, 2017, warsaw, poland) vol.5 С.55-60.

9. Вопросы геронтологии в Украине в период реформирования системы здравоохранения / О.Н. Литвинова, Н.А. Теренда, Е.Е. Юриив, Н.Я. Панчишин // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 3.1(90). – С. 68-69.

10. Ділова гра як метод оптимізації активного навчання слухачів курсів післядипломної підготовки з організації охорони здоровʼя / О.Н. Литвинова, Л.М. Романюк, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 53-55.

11. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищій школі Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М., Юріїв К.Є. // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

12. Пріоритетні кроки в розвитку охорони здоров’я України на новому етапі становлення системи Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 1. – С. 78-82.

13. Оформлення ділової документації, як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу Рубан О.Є., Литвинова О.Н., Ястремська С.О. // Медсестринство. – 2013. - №1. – С.14-22.

14. Методи економічної теорії в реформі охорони здоров’я України / Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Коломийчук В.С. //Сучасні медичні технології. – 2013. – № 2(18). – С. 61-66.

15. Економічні питання охорони здоров’я України / Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломийчук В.С. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 95-98.

16. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я /Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Федчишин Н.Є. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 63-67.

17. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, Л.М. Романюк, О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Є. Федчишин // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – №1 (17). – С. 120-121.

18. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області /А.Г.Шульгай, С.С.Дністрян, Н.Я.Панчишин, Л.М.Романюк, О.Н.Литвинова, В.Л.Смірнова, Н.О.Теренда, Н.Є.Федчишин //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.

19. Литвинова О.Н. Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров’я України /О.Н.Литвинова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – С. 52-55.

20. О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Н.Литвинова, Н.О.Лісовська, Н.Є.Федчишин, О.Я.Никитюк. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я на регіональному рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 3. – С. 76-79.

21. Литвинова О.Н Формування чеснот у вивченні соціальної медицини /Християнське милосердя, емпатія: деонтологічний аспект Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.68-72.

22. Литвинова О.Н, Андрієвська Т.І. Необхідність правової обізнаності медичних фахівців /Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти” Матеріали науково-методичної конференції 14-15 квітня 2005 року м.Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2005. – С.357-362.

23. Литвинова О.Н Формування чеснот у вивченні соціальної медицини /Християнське милосердя, емпатія: деонтологічний аспект Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.68-72.

24. Литвинова О.Н Психологічні і морально-етичні проблеми питання доказової медицини /Доказова медицина у спектрі науково-медичної інформації та інноваційної політики. Зб.наук.праць. –Тернопіль. – 2005. – С.37.

25. Литвинова О.Н, Андрієвська Т.І. Необхідність правової обізнаності медичних фахівців /Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти” Матеріали науково-методичної конференції 14-15 квітня 2005 року м.Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2005. – С.357-362.

26. Литвинова О.Н Чесноти інтелектуальності – основа управління /Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я №1 2005. - с.69-70.

27. Литвинова О.Н. Маркетинг у системі охорони здоров’я України /Медична освіта. - №1. – 2004. – С.62-63.

28. Литвинова О.Н. Концептуальні підходи до викладання економіки охорони здоров’я у вищих медичних навчальних закладах /Збірник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип..2 Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. Львів., 2004. - С.387-390.

29. Литвинова О.Н. Санітарно-гігієнічні застереження “Святого письма” у побутовій культурі українців /Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві. Науковий збірник. Київ – Тернопіль. – 2004. – с.137-139.

30. Литвинова О.Н. Соціологія шлюбу і сімейних відносин у християнській самосвідомості українства /Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004р. Книга ІІ. Львів: ”Логос” – 2004. – с.122-126.

31. Литвинова О.Н. Історія розвитку підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України /Актуальні проблеми історії медицини України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль. 22-23 вересня 2004р. С. 30-33.

32. Литвинова О.Н. Моральність і професіоналізм сучасних керівників системи охорони здоров’я. Методологічні підходи до професійної етики /Науково-практ. щорічник Гуманітарний семінаріум №2, 2003 Київ “Пульсари” С.87-90.

33. Литвинова О.Н. Економічна оцінка зниження тимчасової непрацездатності жителів міста / Гигиена труда. Сборник №33. – Киев. -2002. – С.342-345.

34. Станкевич В.В., Литвинова О.Н., Дивак М.П., Антомонов М.Ю. До методів оцінки взаємовпливу чинників довкілля на здоров’я населення //Гигиена населённых мест. – Вып. 38. Т.ІІ. – 2002. - С. 513-516.

35. Литвинова О.Н. Критичні рівні впливу чинників довкілля на захворюваність //Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 2002 №1.

36. Литвинова О.Н., Антомонов М.Ю. Оцінка впливу екологічних чинників на показники захворюваності /Довкілля та здоров’я. №3(22), 2002. – С. 68-69.

37. Литвинова О.Н. Управлінська роль керівника системи охорони здоров’я //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 1. 2002р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 80-83.

38. Литвинова О.Н., Мисула І.Р., Тиханська Т.І. Економічні аспекти управління охороною здоров’я на базовому рівні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 2. – 2001. – С. 77-80.

39. Литвинова О.Н., Горбатюк І.М. Стратегія державного управління в становленні національної системи охорони здоров’я України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 62-64.

40. Литвинова О.Н., Бондаренко В.В. Психологічний та професійний портрет керівників системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 3. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 87-88.

41. Литвинова О.Н., Перебейнос П.Л. Соціальна, психологічна та професійна характеристика керівників системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 1. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 49-51.

42. Литвинова О.Н. До питання інформаційної підготовки управлінських кадрів у системі охорони здоров’я України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2001р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 97-102.

43. Литвинова О.Н., Підготовка управлінських кадрів у системі охорони здоров’я на даному етапі. Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. Вип..1. Київ. – 2000р. – С.312-319.

44. Литвинова О.Н. Поєднаний вплив соціальних та екологічних чинників на захворюваність мешканців великого міста та управління цими процесами //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – Київ-Тернопіль. – 2000. - №1. – С.22-26.

45. Литвинова О.Н., Кузнець О.С. Соціологічне опитування управлінських кадрів системи охорони здоров’я України базового рівня //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 3. – 2000. – С. 75-77.

46. Боярська В.А., Конопелько Г.Г., Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Смирнова В.Л. Досвід кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського з програмного забезпечення підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів медицини //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. № 4. 2000р. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига. - С. 112-114.

47. Литвинова О.Н. Територіальні особливості здоров’я людності України //Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. - 1998. - № 3-4. - С.29-30.

48. Литвинова О.Н. Прогноз захворюваності мешканців залежно від взаємовпливу соціальних та екологічних факторів //Український науково-медичний молодіжний журнал. - Київ. - 1998. - № 2. С. 128-130.

49. Литвинова О.Н. Вплив соціальних та екологічних чинників на здоров’я жителів міста Тернополя //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. - Серія: біологія. - Тернопіль. - 1998. - С.76-79.

50. О.Н.Литвинова Медико-екологічні проблеми жителів середнього міста ////VII конгрес СФУЛТ 16-20 серпня 1998рік, Ужгород. /Українські медичні вісті. Січень-червень 1998, Том 2, Число 1-2 (59-60). С.204.

51. О.Н.Литвинова Державна медична допомога – рятівний шлях для України. //VII конгрес СФУЛТ 16-20 серпня 1998рік, Ужгород. /Українські медичні вісті. Січень-червень 1998, Том 2, Число 1-2 (59-60). С.40.

52. Литвинова О.Н. Деякі підходи до реформування охорони здоров’я в Україні /Українські медичні вісті. Квітень – червень 1997. IV з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Міжнародна конференція „Актуальні питання реформування охорони здоров’я в Україні” 15-17 травня 1997р. – Київ. – С.18-19.

53. Working of the technology of medical and ecological conditions modeling for sanitary-epidemiological unit of the Ternopil. /R.Kogut,O.Lytvynova, S.Tsepeniuk, L.Bartkova, O.Kramar //2 Miedzynarodowym Sympozijum nt."Applying the Antropocentric Approach" Materialy T.1 Krakow, 3-5 czerwca 1996 .

54. Концепція організації родинної медицини в Україні /О.Голяченко, М.Семків, В.Бойко, Г.Конопелько, В.Болярська, В.Смірнова, О.Литвинова, М.Кучерепа, Т.Скибінська, А.Голяченко //Матеріали І міжнародного конгресу з інтегративної антропології. Збірник наукових робіт. 25-29 вересня 1995 року. Тернопіль, с. 121.

55. О.Н.Литвинова Деякі аспекти проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні. //Матеріали 3-го з'їзду соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров'я України. Ч.1, Київ, 1996, с.204-206.

56. О.Н.Литвинова, Р.Д.Когут, С.М.Пуга Комплексний підхід до реалізації стратегії розвитку та реформування системи охорони здоров'я в Україні. //Матеріали 3-го з'їзду соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров'я України. Ч.1, Київ, 1996, с. 207-209.

57. Литвинова О.Н. Вплив соціоекологічних чинників на здоров'я жителів міста з населенням до 500 тисяч чоловік (на прикладі м.Тернополя) //Основні напрямки забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при виникненні природних та техногенних катастроф. 10-12 грудня 1996 року м.Київ.С. 39-40.

58. Литвинова О.Н. Медико-екологічне прогнозування здоров'я міських жителів. //Прилади та методи для експресного дослідження стану навколишнього сереедовища. 12-13 грудня 1996 року м.Київ С. 27-28.

59. Литвинова О.Н.Питання екології в кризових умовах становлення Української держави. //Проблеми екології Тернопільщини. Зб.наук.праць. Вип.1. Тернопіль 1994.

60. Литвинова О.Н. Трудові ресурси в системі охорони здоров'я в період переходу до ринкових відносин. //Проблеми економіки України. Зб.наук.праць. Вип.2. Тернопіль,1993.

61. Литвинова О.Н. До питання про впровадження елементів госпрозрахунку в систему санепідслужби. //Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Вип.1.Тернопіль, 1992 р. С. 31-33 .

62. Віцяк П.І., Глушков В.В., Литвинова О.Н. та ін. Основи Законодавства України про охорону здоров'я. /Голос України N238 15 грудня 1992.

63. Литвинова О.Н. До питання про впровадження елементів госпрозрахунку в систему санепідслужби // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Вип.1. - Тернопіль. - 1992. - С.31-33.