Литвинова Ольга Несторівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з 1992 року.

Освіта:

В 1984 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». З 1990 по 1993 рік навчалася в ординатурі на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю соціальна гігієна і організація охорони здоров'я. У 1992 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "соціальне та економічне планування". У 2000 році закінчила Академію Державного управління при Президенті України за спеціальністю "державне управління" і здобула кваліфікацію магістра державного управління.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2003 року. Тема дисертаційної роботи: «Поєднаний вплив чинників довкілля на захворюваність жителів великого міста (на прикладі міста Тернополя) » (спеціальність 14.02.01 - гігієна). Співавтор Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Автор підручників: «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», «Основи економічної теорії», монографії «Лікар, який охороняє здоров’я», співавтор посібника «100 питань економічної теорії» , співавтор 5 методичних вказівок, автор 76 аудіовідеолекцій з курсу економіки охорони здоров’я, менеджменту та соціальної медицини, автор більше 130 наукових публікацій.

Співавтор 2 ліцензійних справ:

- Галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Кваліфікації 1482 «Менеджери (управителі) в охороні здоровʼя» Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

- Галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування ( за видами економічної діяльності)» кваліфікації 1482 «Менеджери (управителі) в охороні здоровʼя» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Наукові інтереси:

1. Менеджмент в охороні здоров’я

2. Економіка охорони здоров’я

3. Підготовка управлінських кадрів в системі охорони здоров’я

4. Соціальна психологія в управлінській діяльності