Трущенкова Людмила Вікторівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з 2014 р.

Освіта:

В 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «міжнародна економіка».

Наукова діяльність:

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування механізму компетентності менеджерів у системі охорони здоров'я”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримала звання кандидата економічних наук.

Є автором та співавтором 44 друкованих праць.

Наукові інтереси:

1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.

2. Оцінка лікувальної роботи працівників медико-санітарних частин промислових підприємств.

3. Розрахунок вартості медичної допомоги на рівні лікаря медико-санітарної частини промислового підприємства.

4. Основні тенденції захворюваності населення України.