Наукові публікації доцента Р.Д. Левчука

 • Пискливець Т.І., Шульгай А.Г., Левчук Р.Д., Сатурська Г.С. Муніципальне замовлення як механізм реформування охорони здоров’я міста Тернополя за умов децентралізації // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1 (79). – С. 55-61.

 • Saturska H., Shulhai А., Levchuk R., Potikha N., Usynskyi R. Medical and social issues of cardiovascular diseases and their solution based on the experimental study of myocardial fibrosis // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – Vol. 72, № 1. – P. 35-39.

 • Levchuk R., Gudyma A., Dzetsiukh T. Dynamics of interleukin-6 in early period in the early period after simulation skeletal, cranial and combined injuries // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, No 9. – P. 694-699.

 • Левчук Р.Д., Покришко О.В., Борис P.М., Дзецюх T.І. Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм // Актуальні питання транспортної медицини. – 2015. – Т. 2, № 4 (42/2). – С. 148-156.

 • Левчук Р.Д. Роль порушення всмоктувальної функції тонкої кишки в патогенезі раннього періоду скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2015. – № 3. – С. 21-24.

 • Левчук Р.Д. Порушення показників гуморального імунітету та вмісту циркулюючих імунних комплексів в динаміці раннього періоду після на несення скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2,3. – С. 87- 90.

 • Левчук Р. Д. Функціональний стан тонкої кишки та рівень ендотоксикозу в ранній період скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм в експерименті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 249.

 • Левчук Р. Д. Патогенетичні особливості ураження тонкої кишки в умовах скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 258-259.

 • Левчук Р.Д., Дейкало І.М. Роль ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в патогенезі ураження стінки тонкої кишки в динаміці краніоскелетної травми // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. -№ 2. – С. 120-123.

 • Левчук Р.Д. Роль пероксидного оксинення ліпідів у патогенезі дисфункції тонкої кишки у ранньому періоді краніоскелетної травми // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 1

 • Шідловський В.О., Кравець Г.М., Шідловський О.В., Левчук Р.Д. Ультразвукова діагностика кишкової непрохідності – Шпитальна хірургія, 2004, с. 186 – 189.

 • Шiдловський, В.О.; Кравець, Г.М.; Шiдловський, О.В.; Левчук, Р.Д.; Васiльева, Л.Г. Cонографiя i лапароцентез у дiагностицi гострих хiрургiчних захворювань та травм органiв черевноi порожнини // Шпитал. хiрургiя. – 2004. – N 4. – С. 205-207.

 • Шідловський В.О., Дейкало І.М., Доброродній В.Б., Левчук Р.Д. Лікувальна тактика при шлунково – кишкових кровотечах виразкового ґенезу // Шпитальна хірургія. – 2004. – №4. – С. 101-104.

 • Левчук Р.Д. Досвід хірургічного лікування хворих із потологією щитоподібної залози в ендемічному регіоні // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 4. – С. 42 – 44.

 • Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Шідловський О.В., Стадник С.Л. Передопераційна підготовка хворих на ДТЗ, ускладнений ентеральним синдромом // Ендокринологія. – 1999. – Т. 4. – С. 11-15.

 • Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Чонка І.І. Ентеральний синдром у клінічному перебігу дифузного токсичного зоба // Лікарська справа. – 1999. – №5. – С. 92-94.

 • Шідловський В.О., П’ятикоп Г.І., Левчук Р.Д. Передопераційна підготовка хворих на дифузний токсичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом // Ендокринологія. – 1999. – Т 4.– №1. – С.11-15.

 • Шідловський В.О.,. П’ятикоп Г.І, Левчук Р.Д. Активність амілолітичних та лі політичних ферментів слизової оболонки тонкої кишки при експериментальному гіпертиреоїдізмі // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 3-4. – С.72-73.

 • Дейкало І.М., П`ятикоп Г.І., Левчук Р.Д., Гудима А.А., Шідловський О.В. Активність амілолітичних та ліполітичних ферментів слизової оболонки тонкої кишки при експериментальному тиреотоксикозі - Вісник наукових досліджень, 1998, № 3-4, С. 72-73.

 • Левчук Р.Д. Ектопія підшлункової залози, у стінці шлунка та 12п.к.// Клінічна хірургія. – 1996. – № VІ. – С. 8-9.