Наукові публікації проф. Корицького Г.І.

 1. Furdela V., Pavlyshyn H., Koritskyi H., Filiuk A. Permanent neonatal diabetes mellitus in a yound Ukrainian chid. Przetrwala cukzyca noworodrowa u dziecka z Ukrainy // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. – 2016. – № 3(22). – С. 132-134.

 2. Павлишин Г.А., Корицький Г.І., Пасяка Н.В. Неонатальне транспортування – важливий компонент реалізації перинатальної допомоги у Тернопільському регіоні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т.ІV, № 3 (13). – С. 50-54.

 3. Корицький Г.І.,Горбатюк О.М. Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині // Сучасна педіатрія. – 2014. – №3 (59). – С. 44-47.

 4. Гойда Н.Г., Корицький Г.І. Сучасна екологічна ситуація та стан здоров’я дітей з радіактивно забруднених територій Тернопілля // Ліки України. – 2014. – № 2 ( 19). – С. 6-9.

 5. Гойда Н.Г., Корицький Г.І. Обласна дитяча лікарня на етапі реформування // Ліки України плюс. – 2014. – №3. – С. 5-8.

 6. Павлишин Г.А., Корицкий Г.И., Сковронская А.О. Эффективность реабилитации детей с поражением нервной системы в Тернопольском областном центре реабилитации // Известия Национальной академии наук Беларуси. – 2013. – №2. – С. 66-69.

 7. Павлишин Г.А., Корицкий Г.И., Пасяка Н.В. Анализ роботы неонатологической транспортной бригады отделения интенсивной терапии в Тернопольском регионе // Вопросы теоретической и клинической медицины. – 2012. – Т.16, №7 (83). – С. 30-33.

 8. Корицький Г.І. Сучасний стан щодо надання допомоги дітям з особливими потребами в Тернопількому регіоні // Ліки України. – 2013. – №3 (169). – С. 71-74.

 9. Корицький Г.І. Сучасний стан ендокринологічної служби на Тернопіллі // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 106-109.

 10. Корицький Г.І. Стан здоров’я дітей Тернопільщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи//Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Т.1, №2. – С. 169-175.

 11. Павлишин Г.А., Корицький Г.І., Боднарчук В.Л., Білинський В.В. Організація хірургічної допомоги новонародженим на терн опіллі // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. Т.ІІІ, №3 (9). – С. 67-71.

 12. Павлишин Г.А., Корицький Г.І., Гарбуз Л.Б., Гарбуз Ю.А. Аналіз роботи медико-генетичної служби на Тернопіллі // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. – №3 (457). – С. 39-42.

 13. Корицький Г.І. Аналіз роботи кардіоревматологічної служби на Тернопіллі // Ліки України. – 2013. №1(14). – С. 59-63.

 14. Корицький Г.І. Аналіз надання медичної допомоги дітям на Тернопіллі за роки незалежності // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – №2 (12). – С. 68-71.

 15. Корицкий Г.И. Состояние проблем детской инвалидности в Тернопольской области Украины // Экспериментальная и клиническая медицина. – 2013. – №1. – С. 18-24.

 16. Корицкий Г.И. Результаты анамнеза эффективности психологопедической составной комплексной медико-социальной реабилитации детей с перинатальным поражением нервной системы // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – №1 (41). – С.85-87.

 17. Гойда Н.Г. , Корицький Г.І. Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області // Український медичний часопис. – 2013. – №4(96). – С.135-138.

 18. Корицький Г.І. Організація гастроентерологічної служби в Тернопільській області: реалії та перспективи//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С.21-25.

 19. Корицький Г.І. Частота та структура захворювання дітей у Тернопільській області та шляхи їх зниження // Ліки України. – 2012. – №3-4(1).С.4-7.

 20. Корицкий Г.І. Показник дитячої інвалідності як індикатор стану здоров’я дитячого населення в Тернопільській області//Педіатрія, акушерство і гінекологія. –2012. – №5.– С.1-44.

 21. Корицький Г.І. Організація надання медичної допомоги новонародженим в тернопільській області //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2012. – №6. – С.34-38.

 22. Корицький Г.І. Медико-соціальні та екологічні проблеми дітей Тернопільскої області //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С.135-137.

 23. Корицький Г.І. Дитяча смертність як інтегральний показник медико-соціальної допомоги дітям// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №2(17). – С.62-65.

 24. Павлишин Г.А., Корицький Г.І., Сковронська А.О., Свірська Н.М. Соціальна реабілітація як невід’ємна складова відновного лікування дітей з перинатальною патологією//Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». – 2012. – Т.ІІ, №2 (4). – С. 14-16.

 25. Павлишин Г.А., Левандовська К.В., Корицький Г.І., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю., Качор Л.А. Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя// Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, №1. – С. 66-67.

 26. Сміян І.С., Павлишин Г.А., Корицький, Г.І., Свірська Н.М., Сковронська А.О., Стеценко В.В. Реабілітація дітей раннього віку з ураженням нервової системи – запорука їх соціальної адаптації//Медична гідрологія та реабілітація. –2008. –Т.6,№1. – С.14-19.

 27. Сміян І.С., Корицький Г.І., Філюк А.П., Пасяка Н.В., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Боднарчук В.Л., Лисак Г.С., Волошин М.М., Кульчик О.О., Несвадьба Л.Р. Десятирічний досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні//Педіатрія, акушерство і гінекологія. –2007. – №5. – С.58-63.

 28. Ролін О.В., Процайло М.Д., Корицький Г.І., Костик В.М., Корицький І.О. Деякі аспекти патогенезу і комплексної терапії cvucksyndrome // Шпитальна хірургія. – 2004. – №3. – С. 83 – 86.

 29. Корицький Г.І. Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня // Інформаційно-аналітичний довідник м. Тернопіль. – 2003. – вип. І. – С. 52 – 53.

 30. Мороз Г.С., Корицкий Г.И. Антибиотикотерапия осложнений при хирургическом лечении рака прямой кишки // Клин. Хир. – 1992. – №6. – С.57-60.

 31. Корицкий Г.И., Куйбида А.И., Сабала П.И., Сиволан В.П. Выведение из анафилактического шока с клинической смертью после введения лидокаина// Вестник хирургии им. И.И. Грекова. –1987. –Т.138, №4. – С.134-135.