Наукові публікації проф. Корицького Г.І.

1. Viktorya Furdela, Halyna Pavlyshyn, Hryshorii Koritskyi, Alla Filiuk. Permanent neonatal diabetes mellitus in a yound Ukrainian chid. Przetrwala cukzyca noworodrowa u dziecka z Ukrainy // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism.-2016.№ 3(22) С. 132-134.

2. Пам’ять на п’єдесталі. / Г. Корицький, Г. Осінчук. – Тернопіль, Терно-граф, 2004 – 170ст.

3. Гойда Н.Г. Оптимізація функціонально-організаціної структури обласної дитячої лікарні. Інформаційний лист /Гойда Н.Г., Корицький Г. І. – К.: МОЗ України. УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ, 2016. - №6, вип.. І з проблеми « Соціальна медицина».

4. Павлишин Г.А. Неонатальне транспортування – важливий компонент реалізації перинатальної допомоги у Тернопільському регіоні / Г.А. Павлишин, Г.І, Корицький, Н.В, Пасяка // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т.ІV, № 3 (13). – С. 50-54.

5. Корицький Г.І. Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині. / Г.І, Коицький, О.М. Горбатюк // Сучасна педіатрія. – 2014. - №3 (59). – С. 44-47.

6. Гойда Н.Г. Сучасна екологічна ситуація та стан здоров’я дітей з радіактивно забруднених територій Тернопілля / Н.Г. Гойда, Г.І. Корицький // Ліки України. – 2014. - № 2 ( 19). – С. 6 – 9.

7. Гойда Н.Г. Обласна дитяча лікарня на етапі реформування / Н.Г. Гойда, Г.І. Корицький // Ліки України плюс. – 2014. - №3. – С. 5- 8.

8. Павлишин Г.А. Эффективность реабилитации детей с поражением нервной системы в Тернопольском областном центре реабилитации / Г.А. Павлишин, Г.И, Корицкий, А.О. Сковронская // Известия Национальной академии наук Беларуси. – Минск, 2013. - №2. – С. 66 – 69.

9. Павлишин Г.А. Анализ роботы неонатологической транспортной бригады отделения интенсивной терапии в Тернопольском регионе / Г.А. Павлишин, Г.И. Корицкий, Н.В. Пасяка // Вопросы теоретической и клинической медицины. – Ереван, 2012. – Т.16, №7 (83). – С. 30-33.

10. Корицький Г.І. Сучасний стан щодо надання допомоги дітям з особливими потребами в Тернопількому регіоні / Г.І. Корицький // Ліки України. – 2013. - №3 (169). – С. 71-74.

11. Корицький Г.І. Сучасний стан ендокринологічної служби на Тернопіллі / Г.І. Корицький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №2 (19). – С. 106-109.

12. Корицький Г.І. Стан здоров’я дітей Тернопільщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Г.І. Корицький // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. Т.1, №2. – С. 169-175.

13. Організація хірургічної допомоги новонародженим на терн опіллі / Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, В.Л. Боднарчук, В.В, Білинський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. Т.ІІІ, №3 (9). – С. 67-71.

14. Аналіз роботи медико-генетичної служби на Тернопіллі / Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, Л.Б. Гарбуз, Ю.А. Гарбуз // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - №3 (457). – С. 39-42.

15. Корицький Г.І. Аналіз роботи кардіоревматологічної служби на Тернопіллі / Г.І. Корицький // Ліки України. – 2013. №1(14). – С. 59-63.

16. Корицький Г.І. Аналіз надання медичної допомоги дітям на Тернопіллі за роки незалежності / Г.І. Корицький // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - №2 (12). – С. 68-71.

17. Корицкий Г.И. Состояние проблем детской инвалидности в Тернопольской области Украины / Г.И. Корицкий // Экспериментальная и клиническая медицина. – Тбилиси, 2013. - №1. С. 18 – 24.

18. Корицкий Г.И. Результаты анамнеза эффективности психологопедической составной комплексной медико-социальной реабилитации детей с перинатальным поражением нервной системы / Г.И. Корицкий // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – Гродно, 2013. - №1 (41). – С.85 – 87.

19. Гойда Н.Г. Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області / Н.Г. Гойда, Г.І. Корицький // Український медичний часопис. – 2013.. - №4(96). – С.135 – 138.

20. Корицький Г.І. Організація гастроентерологічної служби в Тернопільській області: реалії та перспективи /Г.І. Корицький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1. – С.21 – 25.

21. Корицький Г.І. Частота та структура захворювання дітей у Тернопільській області та шляхи їх зниження /Г.І, Корицький // Ліки України. – 2012. - №3-4(1).С.4 – 7.

22. Корицкий Г.І. Показник дитячої інвалідності як індикатор стану здоров’я дитячого населення в Тернопільській області /Г.І, Корицький //Педіатрія, акушерство і гінекологія.-2012.-№5С.1-44.

23. Корицький Г.І. Організація надання медичної допомоги новонародженим в тернопільській області / Г.І. Корицький //Педіатрія, акушерство і гінекологія.-2012.-№6.-С.34-38.

24. Корицький Г.І. Медико-соціальні та екологічні проблеми дітей Тернопільскої області / Г .І. Корицький //Вісник наукових досліджень.-2012.-№3.-С.135-137.

25. Корицький Г.І. Дитяча смертність як інтегральний показник медико-соціальної допомоги дітям / Г.І. Корицький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2012.-№2(17).-С.62-65.

26. Электрокардиографический показатель дезадаптации у детей дошкольного возраста / Г.А. Павлишин, О.Е. Федорцив, Г.И. Корицкий, Н.Ю. Лучишин // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: ІV Конгрес педіатрів країн СНД, 25-26 квітня 2013р.: матеріали конгр. – Львів, 2012. – С.256.

27. Соціальна реабілітація як невід’ємна складова відновного лікування дітей з перинатальною патологією / Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, А.О. Сковронська, Н.М. Свірська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». – 2012. – Т.ІІ, №2 (4). – С. 14-16.

28. Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя / Г. А. Павлишин, К.В. Левандовська, Г.І. Корицький, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин, Л.А. Качор // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, №1. – С. 66-67.

29. Діагностика гіпоксично-ішемічних уражень нервової системи в ранньому неонатальному періоді / І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, А.О. Сковронська, Н.І. Бадюк // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: ІV Конгрес педіатрів країн СНД, 25-26квітня. 2012р.: матеріали конгр. – Львів, 2012. – С.400.

30. Уровень апоптоза и некроза нейрофилов как диагностический критерий внебольничных пневмоний у детей раннего возраста / И.С. Смиян, Г.А. Павлышын, Г.И. Корицкий, М.М. Сарапук, М.Е. Сахарова, О.И. Панченко, З.В. Король // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: IV Конгрес педіатрів країн СНД, 25-26квітня. 2012р.: матеріали конгр. – Львів, 2012. – С. 315.

31. Сучасні проблеми організації надання медичної допомоги новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії / Г.А. Павлишин, Г.І, Корицький, Н.В. Пасяка, О.О. Кульчик, Л.І. Лугова, Н.О. Ладика, А.О. Шепета // Галицькі анестезіологічні читання: « Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»: наук.-практ. Конф. З між нар. участю, 19-20 травня.2011р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С.93.

32. Реабілітація дітей раннього віку з ураженням нервової системи – запорука їх соціальної адаптації /І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, Н.М. Свірська, А.О. Сковронська, В.В. Стеценко // Медична гідрологія та реабілітація.-2008.Т.6,№1.-С.14-19.

33. Десятирічний досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні /І.С. Сміян, Г.І. Корицький, А.П. Філюк, Н.В. Пасяка, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, В.Л. Боднарчук, Г.С. Лисак, М.М. Волошин, О.О. Кульчик, Л.Р. Несвадьба// Педіатрія, акушерство і гінекологія.-2007.-№5.-С.58-63.

34. Предиктори несприятливого наслідку перинатальної інфекційної патології у новонароджених / І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Г.І, Корицький, В.В. Стеценко // І з’їзд неонатологів України, 24-25жов. 2007р.: матеріали з’їзду. = Одеса, 2007. – С.104-105.

35. Морфологічні зміни фетоплацентарного комплексу та оцінка стану новонародженого при перинатальній інфекційній патології /І.С. Сміян, М.С. Гнатюк, Г.І, Корицький, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко, Н.В. Пасяка, І.О. Багірян // Фізіологія і патологія новонароджених: наук.-практ. Конф. З між нар. участю, 15-16 берез. 2007р.: матеріали конф. – С.130 – 134.

36. Клінічний досвід застосування екзогенного сурфактанта недоношеним новонародженим в умовах відділення інтенсивної терапії / Г.І. Корицький, Г.А. Павлишин, Н. В. Пасяка, В.В. Стеценко, Г.С. Лисак, О.О. Кульчик // Фізіологія і патологія новонароджених: наук.-практ. Конф. З між нар. участю, 15-16 берез. 2007р.: матеріали конф. – К., 2007. – С. 201-202.

37. Перинатальна інфекція в структурі неонатальної смертності / І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Г.І. Корицький, Н.В. Пасяка, В.В. Стеценко // Актуальні питання неонатології: ІV Конгрес неонатологів України, 16-17 трав. 2006р.: матеріали конгр. – К., 2006. – С.138 – 139.

38. Основні показники роботи неонатологічної служби на Тернеопіллі / Г.І. Корицький, Н.В. Пасяка, Г.А. Павлишин, В.В. Стеценко // Актуальні питання неонатології: ІV Конгрес неонатологів України, 16-17 травня 2006р.: матеріали конгр. – К., 2006. – С. 8 – 9.

39. Особливості морфологічних змін печінки при перинатальній патології / І.С. Сміян, Г.І. Корицький, Г.А. Павлишин, І.О. Багірян, Н.В. Пасяка, М.М. Орел, Ю.М. Орел // Актуальні питання патології органів травлення у дітей: наук.-практ.конф., присвячена 75-річчю з дня народження чл..-кор. АМН України, проф. І.С. Сміяна: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкунига, 2004. – С. 151 – 152.

40. Деякі аспекти патогенезу і комплексної терапії cvucksyndrome / О.В. Ролін, М.Д. Процайло, Г.І. Корицький, В.М. Костик, І.О. Корицький // Шпитальна хірургія. – 2004. - №3. – С. 83 – 86.

41. Корицький Г.І. Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня / Г.І.Корицький // Інформаційно-аналітичний довідник м. Тернопіль. – 2003. – вип.. І. – С. 52 – 53.

42. Тяжкість ендогенної інтоксикації у дітей у дітей з гострим пієлонефритом / А.П. Філюк, Г.І. Корицький, О.Є. Федорців, Н.О. Ліщенко // Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії: наук.-прак. конф., 18 – 19 верес. 2001р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2001. – С. 65 – 67.

43. Корицький Г.І. Застосування закритого методу ультрафіолетового опромінення крові в лікуванні дітей з гнійно-септичними захворюваннями / Г.І. Корицький, А.П. Філюк, В.М. Стець, Л.М. Романенко, В.О. Синицька // Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії: наук.-практ. конф., 18-19 вересня 2001р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2001. – С. 30.

44. Ендотоксикоз у клінічній онкології: монографія / В.І, Дрижак М. І., Домбрович, Н.О. Загурська, Г.І. Корицький. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 128с.

45. Реабілітація дітей дошкільного віку з органічним ураженням нервової системи / В.М. Князевич, Г.І, Корицький, О.Л. Лугова, І.С. Бурдик, М.М. Костик // Реабілітація в педіатрії: Плеум науково-медичного товариства дитячих лікарів: матеріали пленуму. – К.; Тернопіль, 1995. – С.40.

46. Korytsky G., Galaychuk I. Postoperative use of ultraviolet irradiation of the blood / UVIB/ plasmapheresis /pp/ and DAH – complex in patients with rectal cancer //7. th European conference on clinical oncology and cancer nursing 14-18 November 1993/ Jerusalem, Israel/ Abstract Number 5269 /192/.-91b.

47. Корицький Г.І., Мороз Г.С., Галайчук І.Й., Темченко О.І., Кміта В.В. Інтенсивна терапія та екстракорпоральна детоксикація в післяопераційному періоді у хворих на рак прямої кишки // Тези міжобласної конференції лікарів анестезіологів-реаніматологів. « Інтенсивна терапія і аферентні методи детоксикації при гнійно-септичних захворюваннях». – Тернопіль. 1993 – С. 85-86.

48. Мороз Г.С., Корицкий Г.И. Антибиотикотерапия осложнений при хирургическом лечении рака прямой кишки // Клин. Хир. – 1992. - №6. – С.57-60.

49. Корицький Г.І. Аєвіт в профілактиці ускладнень хірургічного лікування раку прямої кишки // Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тези обласної наукової конференції. – Тернопіль, 1992. – С.71-72.

50. Корицкий Г.И., Мороз Г.С., Сиволап В.П., Лукашина Ю.Н., Сабала П.И., Томкив О.М. Плазмафарез в комплексной детоксикации онкологических больных // Тезисы докладов УІІІ сьезда онкологов УССР. Донецк. – 1990. – С. 578-579.

51. Журко Н.Н. Лисецкий В.А., Гарабой В.А., Корицкий Г.И. Аутотранфузия ультрафиолетово облучевной крови в профилактика осложнений при хирургическом лечении онкологических больных. Информационное письмо. Киев. – 1990. Информационные письма по проблеме « Злокачественные новообразования». – С. 115-116.

52. Сиволап В.П., Корицький Г.І., Лукашина Ю.М., Кміта В.В. Особливості інтенсивної терапії онкологічних хворих // Нові методи діагностики, лікування і профілактики. Тези обласної наукової конференції. – Тернопіль, 1989. – С. 165-166.

53. Выведение из анафилактического шока с клинической смертью после введения лидокаина: / Г.И. Корицкий, А.И. Куйбида, П.И. Сабала, В.П. Сиволан// Вестник хирургии им. И.И. Грекова.-1987.-Т.138.№4.-С.134-135.