Наукові публікації доц. Романюк Н.Є.

1. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам / Рябоконь С.С., Романюк Н.Є., Романюк Л.М. / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019 р. – № 2(34) - С. 249-253

2. Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань / Романюк Н.Є., Романюк Л.М., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Мігенько Л.М./ Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018 р. – № 2(34) - С. 249-253.

3. Kozlovska I. M. The effect of antimicrobial agents on planktonic and biofilm forms of bacteria that are isolated from chronic anal fissures /I. M. Kozlovska٭, N.Ye. Romanjuk٭٭, L. M. Romanjuk٭٭ and others // Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2017. − №4. – p. 577-582.

4. Литвинова О.Н. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Є. Федчишин, // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4 - 7.

5. Завіднюк Н.Г. Епідемічні предиктори ризику інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Н.Г. Завіднюк, Н.Є. Федчишин, Н.А. Ничик // Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб: Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. інфекціоністів (жовтень 2014 р.). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. - С. 79-80.

6. Федчишин Н.Є. Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / Н.Є. Федчишин, Л.М. Романюк, Н.Г. Завіднюк // Інфекційні хвороби. – 2014. - №1(75). – С.21-26

7. Ничик Н.А. Близькосхідний респіраторний синдром // Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Н.Є. Федчишин // Інфекційні хвороби. – 2014. - №4(78). – С.71-75.

8. Голяченко О.М. Нормативні потреби населення в ліжках / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – №4(58). – С.5-8.

9. Федчишин Н.Є. Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда (за даними Тернопільської університетської лікарні) / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С.48-51.

10. Федчишин Н.Є. Методологічні аспекти навчального процесу з іноземними студентами на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою / Н.Є. Федчишин // Медична освіта. – 2013. - № 4. – С.78-81.

11. Голяченко О.М. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, Федчишин Н.Є. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2. – С.49-53.

12. Федчишин Н.Є. Хвороби системи кровообігу: динаміка поширеності в Україні та Тернопільській області / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С.53-55.

13. Романюк Л.М. Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення // Л.М. Романюк, Н.Є. Федчишин, С.Є. Шостак // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С.49-52.

14. Федчишин Н.Є. Аналіз деяких причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та чинниками, що на них впливають / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С.36-39.

15. Голяченко О.М. Вартість медичної допомоги /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Є.Федчишин //Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

16. Голяченко О.М. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Є. Федчишин //Східноєвропейський журнал – 2012. – №1. – С. 120-121.

17. Романюк Л.М. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я / Л.М. Романюк, О.Н. Литвинова, Н.Є. Федчишин //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. № 1. – С.63-67.

18. Голяченко О.М. Вартість медичної допомоги / О.М.Голяченко, А.Г Шульгай, Н.Є. Федчишин // Новости медицины и фармации. – 2012. - №5(403). - С.22-24.

19. Шульгай А.Г. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області / А.Г. Шульгай, С.С. Дністрян, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.19-22.

20. Федчишин Н.Є. Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.106-108.

21. Климнюк С.І. Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області / С.І.Климнюк, М.О. Винничук, Н.Є. Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - №2. – С.161-163.

22. Романюк Л.М. Комплексна інтегрована оцінка здоров’я населення України / Л.М. Романюк, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 1. – С.13-18.

23. Голяченко О.М. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Є.Федчишин / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С.9-15.

24. Голяченко О.М. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Є.Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С.4-13.

25. Романюк Л.М. Впровадження Міжнародної статистичної класифікації хвороб (МКХ-10) в навчальний процес на курсі медичної статистики / Л.М. Романюк, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин // Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю факультету післядипломної освіти. – Тернопіль, 29-30 жовтня 2009. – С. 55-58.

26. Литвинова О.Н.. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения // О.Н. Литвинова, А.Г. Шульгай, Н.Е. Федчишин // Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

27. Голяченко О.М. Чи можна призупинити вимирання української людності? / О.М.Голяченко, Г.О.Слабкий, Н.Є.Федчишин // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С.24-25.

28. Голяченко О.М. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні. /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Є.Федчишин [та ін.] //Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

29. Голяченко О.М. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми. / О.М.Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Є. Федчишин [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

30. Федчишин Н.Є. Смірнова В.Л. Сімейна медицина в умовах міста / Н.Є.Федчишин Смірнова В.Л. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С.78 -80.

31. Голяченко О.М. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання. / О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, Н.Є.Федчишин [та ін.] //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

32. Шульгай А.Г. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я. / А.Г.Шульгай, О.М. Голяченко, Н.Є. Федчишин [та ін.] // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

33. Федчишин Н.Є. Стан медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда та оцінка її якості / Н.Є. Федчишин // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №1. - С.47-49.

34. Федчишин Н.Є. Особливості клінічного перебігу гострого інфаркту міокарда у сільських мешканців / Н.Є. Федчишин // Вісник наукових досліджень. -2005. -№ 3.- С.62-64 .

35. Федчишин Н.Є. Значення хронобіологічних та кліматоекологічних факторів у виникненні та розвитку гострого інфаркту міокарда / Н.Є. Федчишин // Здобутки експериментальної та клінічної медицини. – 2005.-№ 2.- С. 65-67.

36. Федчишин Н.Є. Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда / Н.Є. Федчишин , С.М. Андрейчин // Вісник наукових досліджень.-2005.-№1.-С.121-123.

37. Романюк Л.М. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я / Л.М. Романюк., А.Г. Шульгай, Н.Є. Федчишин [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

38. Федчишин Н.Є. Особливості захворюваності та смертності мешканців Тернопільської області від серцево-судинних хвороб та гострого інфаркту міокарда / Н.Є. Федчишин // Матеріали VIIІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. – С. 243.

39. Федчишин Н.Є. Динаміка смертності мешканців Тернопільської області від хвороб системи кровообігу / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 4. – С. 42-46.

40. Швед М.І. Динаміка захворюваності мешканців Тернопільської області хворобами системи кровообігу / М.І.Швед, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 3. – С. 27-32.

41. Романюк Л.М. Медико-статистична інформація в управлінні амбулаторно-поліклінічною допомогою / Л.М. Романюк, Н.Є. Федчишин., Ю.П. Дзьордзьо., Г.І. Максим’як// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 2. – С. 45-48.

42. Федчишин Н.Є. Соціальні закономірності госпіталізованої захворюваності та лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда / Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 1. – С. 59-60.

43. Шкробот В.В. Досвід автоматизації управління психоневрологічною лікарнею / В.В. Шкробот, С.І. Шкробот., Г.Ф. Корнієнко., Н.Є. Федчишин //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 3. – С. 59-62 .

44. Голяченко О.М. Територіальний аспект здоров’я людей / О.М. Голяченко, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 2. – С. 32-35.

45. Романюк Л.М. Інформаційне забезпечення управління центральною районною лікарнею /Л.М Романюк., Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 4. – С. 65-67.