Наукові публікації доцента Н.Є. Романюк

 • Рябоконь С.С., Рябоконь М.О., Романюк Н.Є., Романюк Л.М. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам Тернопільщини // Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» : Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С.596-605.

 • Романюк Н.Є. , Романюк Л.М., Скобляк П.І., Рябоконь С.С. Стратегічні завдання та перспективи розвитку центрів громадського здоров’я в Україні /// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2021. - № 2 (88). – С. 34–40.

 • Калинюк Н.М., Романюк Л.М., Романюк Н.Є. Щодо питання перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу під час підготовки магістрів громадського здоров’я. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. - № 1 (21). - URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/115-2021-1/148-visnyk-universytetu-imeni-alfreda-nobelia-seriia-pedahohika-i-psykholohiia-pedahohichni-nauky-1-21-2021

 • Riabokon S. S., Riabokon M. O., Romanjuk N. Yе., Romanjuk L. M., Migenko L. M., Migenko B. O. The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2019. – № 4. - С. 24-29

 • Рябоконь С.С., Романюк Н.Є., Романюк Л.М. Роль первинної ланки в наданні соціальної послуги паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам/ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019 р. – № 2(34). - С. 249-253

 • Романюк Н.Є., Романюк Л.М., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Мігенько Л.М. Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018 р. – № 2(34) .- С. 249-253.

 • Kozlovska I. M., Romanjuk N.Ye., Romanjuk L. M. The effect of antimicrobial agents on planktonic and biofilm forms of bacteria that are isolated from chronic anal fissures // Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2017. − №4. – Р. 577-582.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2017. – № 1(71). – С. 4 - 7.

 • Федчишин Н.Є., Романюк Л.М., Завіднюк Н.Г. Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Інфекційні хвороби. – 2014. - №1(75). – С.21-26

 • Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Федчишин Н.Є. Близькосхідний респіраторний синдром // Інфекційні хвороби. – 2014. - №4(78). – С.71-75.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Нормативні потреби населення в ліжках // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – №4(58). – С.5-8.

 • Федчишин Н.Є. Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда (за даними Тернопільської університетської лікарні) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С.48-51.

 • Федчишин Н.Є. Методологічні аспекти навчального процесу з іноземними студентами на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою // Медична освіта. – 2013. - № 4. – С.78-81.

 • Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є. Соціальна медицина знову на роздоріжжі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2. – С.49-53.

 • Федчишин Н.Є. Хвороби системи кровообігу: динаміка поширеності в Україні та Тернопільській області //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С.53-55.

 • Романюк Л.М. Федчишин Н.Є., Шостак С.Є. Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 1. – С.49-52.

 • Федчишин Н.Є. Аналіз деяких причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та чинниками, що на них впливають // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С.36-39.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Вартість медичної допомоги //Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 2-3(18-19). – С. 72-74.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Демографічні процеси в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє //Східноєвропейський журнал – 2012. – №1. – С. 120-121.

 • Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Федчишин Н.Є. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. № 1. – С.63-67.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г, Федчишин Н.Є. Вартість медичної допомоги // Новости медицины и фармации. – 2012. - №5(403). - С.22-24.

 • Шульгай А.Г., Дністрян С.С., Федчишин Н.Є. Особливості поширеності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.19-22.

 • Федчишин Н.Є. Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.106-108.

 • Климнюк С.І., Винничук М.О., Федчишин Н.Є. Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - №2. – С.161-163.

 • Романюк Л.М., Федчишин Н.Є. Комплексна інтегрована оцінка здоров’я населення України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 1. – С.13-18.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С.9-15.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С.4-13.

 • Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є. Впровадження Міжнародної статистичної класифікації хвороб (МКХ-10) в навчальний процес на курсі медичної статистики //Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю факультету післядипломної освіти. – Тернопіль, 29-30 жовтня 2009. – С. 55-58.

 • Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Е. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения// Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

 • Голяченко О.М., Слабкий Г.О.,.Федчишин Н.Є. Чи можна призупинити вимирання української людності? // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 4 (32). – С.24-25.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Шляхи реформування охорони здоров’я в Україні. //Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 151-155.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 55-58.

 • Федчишин Н.Є. Смірнова В.Л. Сімейна медицина в умовах міста // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С.78 -80.

 • Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Аналітична епідеміологія: визначення та завдання. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 3. – С. 27-30.

 • Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Федчишин Н.Є. Викладання соціальної медицини у контексті підготовки організаторів в охороні здоров’я. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 136.

 • Федчишин Н.Є. Стан медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда та оцінка її якості // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №1. - С.47-49.

 • Федчишин Н.Є. Особливості клінічного перебігу гострого інфаркту міокарда у сільських мешканців // Вісник наукових досліджень. -2005. -№ 3.- С.62-64 .

 • Федчишин Н.Є. Значення хронобіологічних та кліматоекологічних факторів у виникненні та розвитку гострого інфаркту міокарда // Здобутки експериментальної та клінічної медицини. – 2005.-№ 2.- С. 65-67.

 • Федчишин Н.Є., Андрейчин С.М. Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда //Вісник наукових досліджень.-2005.-№1.-С.121-123.

 • Романюк Л.М., Шульгай А.Г., Федчишин Н.Є. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 23-25.

 • Федчишин Н.Є. Особливості захворюваності та смертності мешканців Тернопільської області від серцево-судинних хвороб та гострого інфаркту міокарда // Матеріали VIIІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. – С. 243.

 • Федчишин Н.Є. Динаміка смертності мешканців Тернопільської області від хвороб системи кровообігу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 4. – С. 42-46.

 • Швед М.І., Федчишин Н.Є. Динаміка захворюваності мешканців Тернопільської області хворобами системи кровообігу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 3. – С. 27-32.

 • Романюк Л.М. Федчишин. Н.Є., Дзьордзьо Ю.П.., Максим’як Г.І. Медико-статистична інформація в управлінні амбулаторно-поліклінічною допомогою //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 2. – С. 45-48.

 • Федчишин Н.Є. Соціальні закономірності госпіталізованої захворюваності та лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. - № 1. – С. 59-60.

 • Шкробот В.В., Шкробот С.І., Корнієнко Г.Ф., Федчишин Н.Є. Досвід автоматизації управління психоневрологічною лікарнею / В.В. Шкробот, //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 3. – С. 59-62 .

 • Голяченко О.М., Федчишин Н.Є. Територіальний аспект здоров’я людей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 2. – С. 32-35.

 • Романюк Л.М., Федчишин Н.Є. Інформаційне забезпечення управління центральною районною лікарнею // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 4. – С. 65-67.