Романюк Ніна Євгенівна

Працює на кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я з вересня 2003 р.

Освіта:

В 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені академіка І.Я.Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». У 2003 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби».

Наукова діяльність:

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

Є автором та співавтором 92 друкованих праць, 7 методичних вказівок, 3 нововведень та 1 раціоналізаторської пропозиції .

Наукові інтереси:

- встановлення закономірностей здоров’я сільського населення серед різних соціальних прошарків;

- обґрунтування методики визначення вартості стаціонарної допомоги в умовах ринку;

- обґрунтування теоретичних засад реформування медичної допомоги в умовах ринку;

- розробка моделі оптимізації надання медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда у сільській місцевості;

- розробка моделі інформаційного забезпечення системи управління охороною здоров’я на регіональному рівні.

Працювала у робочій групі щодо реформування галузі медичної допомоги, розробці концепції розвитку та структуризації підрозділів швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Ще одним напрямком наукових інтересів є “Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я”.

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі, проведення засідань СНГ і підготовку студентів до першого та другого турів Всеукраїнської олімпіади.