Наукові публікації доц. Петрашика Ю.М.

1. Голяченко О.М. Нормативи потреби населення в ліжках / Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

2. Литвинова О. Н. Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищий школі [Текст] / О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик, К.Є. Юріїв // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 82-84.

3. Петрашик Ю.М. Якість медичних послуг: особливості, роль, фактори / Ю.М. Петрашик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 3(61). – С. 32-34.

4. Петрашик Ю.М. Забезпеченість системи охорони здоров’я медичними закладами та медперсоналом / Ю.М. Петрашик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 1(63). – С. 46-50.

5. Актуальность здравосохраняющей деятельности системы здравоохранения. / Литвинова О.Н., Шульгай А.Г., Голяченко А.М., Панчишин Н.Я., Смирнова В.Л., Романюк Л.Н., Лисовская Н.А., Федчишин Н.Е., Петрашик Ю.Н. //Современный научный вестник. – 2009. – Т. № 12, вып. 68. – С. 50-55.

6. Нормативи потреби населення в ліжках / Голяченко О.М., Шульгай А.Г., Панчишин Н.Я., Романюк Л.М., Смірнова В.Л., Теренда Н.О., Федчишин Н.Є., Петрашик Ю.М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2013. – № 4(58). – С. 5-8.

7. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

8. Теренда Н.О. Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих інфарктом міокарда за даними Тернопільської області / Н.О. Теренда, Ю.М. Петрашик // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2017. – № 1. – С. 91-95. DOI 10.11603/2414-4533.2017.1.7663

9. Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Петрашик Ю.М. Фактори ризику у розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції. Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3(44). – С. 266-269.

10. Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О.Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С.4-7.