Наукові публікації

 1. Запорожан Л.П., КравецьН.О., Вакуленко Д.В. Формування інноваційної системи соціальних програм в громадському здоров'ї // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2020. – № 3. – С. 114-118.

 2. Запорожан Л.П., Теренда Н.О., Литвинова О.Н., Панчишин Н.Я., Феш М.С. Необхідність розвитку української телемедицини в сучасних умовах // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2020. – № 2. – С. 65-71.

 3. Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Y.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – № 5. – Р. 850-856.

 4. Феш М.С., Запорожан Л.П. Медичне обслуговування сільського населення в Тернопільській області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – 2018. – Вип. 23. – С. 133-136.

 5. Прохоровська Світлана, Островерхов Віктор, Запорожан Лариса. Винагорода за працю в мотивації персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2017. – Вип. 22. – С. 92-97.

 6. Феш М.С., Запорожан Л.П., Запорожан Ю.С. Деякі аспекти організації діагностики підприємства // Наукові записки: наук.-техн. збірник УАД. – 2014. – Вип. № 4 (49). – С. 110-113.

 7. Феш М.С., Запорожан Л.П. Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: науковий журнал. – 2013. – Вип. 18. – С. 54-58.

 8. Запорожан Л., Феш М. Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: науковий журнал. – 2014. – Вип. 19. – С. 24-29.

 9. Запорожан Л., Запорожан М., Негода Х. Теоретичні аспекти застосування збалансованої системи показників в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип.16 – С. 93-98.

 10. Запорожан Л., Барабан В., Запорожан М. Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами //Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економіки аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 155-157.

 11. Запорожан, Лариса, Феш Мирослава, Запорожан Юрій. Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу // Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економіки аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 266-268.

 12. Запорожан, Л., Феш М., Стукалова Я. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 100-103.

 13. Запорожан М.С., Запорожан Л.П., Сапачов В.М. Політика в галузі освіти і підвищення кваліфікації // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – 2004. – Вип. 9. – С. 259-260.

 14. Запорожан, Л.П. Проблеми розвитку комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області в сучасних умовах // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 1998. – Вип. 2. – С. 82-85.

 15. Запорожан, Л.П., Холява П.М. Оцінка рекреаційних ресурсів Тернопільської області // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Подільського регіону. – 1992. – С. 45-53.

 16. Мельник А.Ф. , Запорожан Л.П. Экономико-географические особенности развития сферы обслуживания как фактора возпроизводства трудовых ресурсов // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – 1989. – С. 86-91.

 17. Запорожан, Л.П. Экономико-географический анализ бытового обслуживания населения Тернопольской области // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – 1989. – С. 143-149.

 18. Мельник, А.Ф., Холява П.М., Запорожан Л.П. Территориальная организация сферы обслуживания в областях Украинских Карпат // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 40. – С. 69-75.

 19. Холява, П.М., Запорожан Л.П. Вопросы функционирования АПК Тернопольской области // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 39. – С. 119-125.

 20. Свинко, Й.М., Холява, П.М., Запорожан Л.П. Сторінки природи рідного краю // Нариси про природу Тернопільської області. – Тернопіль, 1994. – С. 23-35.

 21. Запорожан Л. Удосконалення територіальної організації середньої загальноосвітньої школи в м. Тернополі // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 364-365.

 22. Запорожан Л., Запорожан М. Потенційні можливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорномор'я та Поділля // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 20-22.

 23. Запорожан Л., Запорожан М., Сапачов В. Політика в області освіти і підвищення кваліфікації як чинник зростання продуктивності праці // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2004.– Вип. 9.– С. 170-171.

 24. Запорожан Л., Сапачова М. Методика врахування витрат в системі управління підприємством // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2005.– Вип. 10.– С. 188-191.

 25. Запорожан Л., Сапачова М., Сапачов В. Майбутнє рекрутменту в Україні / // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України:зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2006.– Вип. 11.– С. 52-54.

 26. Запорожан Л., Запорожан М. Значення продуктивності в сучасних умовах господарювання // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 138-140.

 27. Запорожан, Л. Деякі проблеми регулювання зайнятості населення в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008.– Вип. 13.– С. 68-76.

 28. Запорожан Л., Запорожан М. Аналіз продуктивності праці та її впливу на обсяг виробництва // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України :зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 2003.– Вип. 8.– С. 155-159.

 29. Запорожан, Л.П. Жінки в трудовому потенціалі України // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– 1997. – С. 41-45.