Теми наукових досліджень для написання магістерських робіт студентами спеціальності 229 Громадське здоров’я

1. Превентивні методи управління закладами охорони здоров’я в умовах інноваційних змін.

2. Розвиток медичного страхування в Україні: реалії та напрями вдосконалення.

3. Вплив корекції способу життя на якість життя пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу.

4. Інноваційні методи навчання для підвищення результативності вивчення дисципліни «громадське здоров’я».

5. Застосування логістичних методик і моделей у практичній діяльності різних відділень закладів охорони здоров’я.

6. Моніторинг в системі громадського здоров’я як основа вивчення здоров’я населення.