На кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я в аспірантурі навчаються:


за очною (вечірньою) формою навчання:

ПИСКЛИВЕЦЬ Тетяна Ігорівна


ПИСКЛИВЕЦЬ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

В 2013 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа».

Магістр медицини (2015).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: Роль гострої крововтрати в патогенезі гепаторенального синдрому за умов поєднаної скелетної травми та його корекція.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шульгай А.Г.

Наукові публікації

  1. Пискливець Т. І. Вплив крововтрати різного ступеня на динаміку показників ензимної ланки антиоксидантного захисту в печінці, кірковому та мозковому шарах нирок за умов поєднаної скелетної травми в ранній період травматичної хвороби // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2021 – С. 170-171.

  2. Pysklyvets T. Problem issues and modern approaches to the formation of professional communicative competence of emergency health care workers // Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти. – 2021. – С. 66-68.