На кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я в аспірантурі навчаються:


за очною (вечірньою) формою навчання:

ТЕРЕНДА Олександр Андрійович 

ТЕРЕНДА ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

В 2023 році закінчив Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа» із відзнакою.

Магістр медицини (2023).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2023 року по 31.08.2027 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: Особливості менеджменту пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шульгай А.Г.

Наукові публікації 


за заочною (вечірньою) формою навчання:

ВАЩУК Тетяна Петрівна

ВАЩУК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

 В 2012 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2015 році пройшла спеціалізацію «Хірургія», у 2019 році – «Організація і управління охороною здоровʼя».

У 2021 році закінчила Волинський національний університет Лесі Українки по спеціальності «Менеджмент організацій, де здобула ступінь освіти магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2023 року по 31.08.2027 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: Медико-соціальне обґрунтування моделі перспектив розвитку кластерної лікарні (на прикладі КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання»).

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Теренда Н.О. 

Наукові публікації