На кафедрі громадського здоров'я та управління охороною здоров'я в аспірантурі навчаються:


за очною (вечірньою) формою навчання:

ПИСКЛИВЕЦЬ Тетяна Ігорівна


ПИСКЛИВЕЦЬ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

В 2013 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа».

Магістр медицини (2015).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: Роль гострої крововтрати в патогенезі гепаторенального синдрому за умов поєднаної скелетної травми та його корекція.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шульгай А.Г.

Наукові публікації проф. Шульгая А.Г.

1. Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання м’язової оболонки порожньої кишки при видаленні різних об’ємів паренхіми печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2018. №4(36). С. 143-148.

2. Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Особливості ремоделювання підслизових залоз дванадцятипалої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії. Вісник наукових досліджень, 2018. № 4. С. 180-183.

3. Шульгай А.Г., Татарчук Л.В., Гнатюк М.С. Стан слизової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень, 2018. № 3. С. 138-141.

4. Шульгай А.Г., Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Морфометрична характеристика структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2018. №3 (83). С.57-62.

5. Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015. № 4. С. 43–46.

6. Шульгай А.Г., Мокра А.П. Морфометрична характеристика кровоносного русла підшлункової залози при гіпертензії у малому колі кровообігу. Шпитальна Хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, 2015. № 4. С. 16–19.

7. Шульгай А.Г., Мокра А.П., Пелешок О.М. Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози. Вісник наукових досліджень, 2015. № 3. С. 65–69