Наукові публікації асист. Слободян Н.О.

1. Слободян Н.О. Інформаційне забезпечення управління споживанням лікувально-оздоровчих послуг. Теоретичні підходи / Н. О. Слободян // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - 2005. - Вип. 3. - С. 317-321.

2. Слободян Н.О. Організаційно-економічний механізм управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності / Н.О. Слободян, О.Б. Погайдак // Інноваційна економіка. – 2014. – № 5. – С. 222-230.

3. Слободян Н.О. Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до Європейських вимог (Проблеми алгоритмізації розвитку корпоративної культури) / Н.О. Слободян, Б.М. Андрушків // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 5. – С. 83-91.

4. Слободян Н.О. Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства (Теоретико-методологічна модель її розвитку в ланцюзі: держава - галузь, підприємство – споживачі продукції, робіт та послуг) / Н.О. Слободян // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (47). – С. 116-122.

5. Слободян Н.О. Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н.О. Слободян, Б.М. Андрушків, О.Б. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 8-21. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/ 14abmupp.pdf.

6. Слободян Н.О. Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (Адаптація методичних підходів до планування відповідно вимог ЄС) / Н.О. Слободян, Б.М. Андрушків, О.Б. Погайдак // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 51-68.

7. Кирич Н. Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства / Наталія Кирич, Наталія Слободян // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 62-70.

8. Теренда Н.О. Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику / Н. О. Теренда, Н. О. Слободян, К. Є. Юріїв // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – C. 159-164.

9. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О. Н. Литвинова, Н. О. Теренда, Н. Я. Панчишин та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С.4-7.