Наукові публікації доцента Н.О. Слободян

 • Шульгай А.Г., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Слободян Н.О. Особливості використання якісних методів досліджень в охороні здоров’я, зокрема у громадському здоров’ї та медсестринстві // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 4 . – С. 161–166.

 • Петрашик Ю. М., Сатурська Г. С., Теренда Н. О., Ліштаба Л. В., Слободян Н. О., Литвинова О. Н. Здоров’я місцевих громад: діагностика, визначення прогалин та потреб // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 3 . – С. 4–8.

 • Шульгай А.Г., Теренда Н.О., Сатурська Г.С., Панчишин Н.Я., Литвинова О.Н., Слободян Н.О. Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2021. – № 1. – С. 5-10.

 • Теренда Н. О., Павлів Т. Б., Слободян Н. О. Професійне вигорання працівників екстреної медичної допомоги (на прикладі Львівської області) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2021. – № 1(87). – С. 29–32.

 • Terenda N.O., Shulhai A.H., Petrashyk Yu.M., Lytvynova O.N., Panchyshyn N.Y., Slobodian N.O., Lishtaba L.V., Smirnova V.L., Zaporozhan L.P. Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 5. – Р. 850-856.

 • Теренда Н.О., Шульгай А.Г., Слободян Н.О., Романюк Л.М. Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 3. – С. 30-37.

 • Слободян Н.О. Проблемні аспекти формування системи громадського здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 2(80). – С. 94-99.

 • Petrashyk Y., Terenda N., Saturska H., Panchyshyn N., Lytvynova O., Lishtaba L., Slobodian N., Ndihgihdah K. Availability and utilization of healthcare resources in Ukraine and some other countries // Georgian Medical News. – 2019. – Vol. 1 (286) – P. 145 – 149.

 • Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Сучасні світові практики в сфері організації і проведення освітніх програм з менеджменту в галузі охорони здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 49-54.

 • Ліштаба Л.В., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Світовий досвід акредитації та регулювання навчальних програм з менеджменту в охороні здоров'я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. – № 3(77). – С. 38-43.

 • Terenda N., Petrashyk Y., Slobodian N., Lishtaba L., Yuriyiv K. Morbidity and prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine: trends and forecasts untill 2025//Georgian medical news. – 2018. – Volume 9 (282). – P. 79 – 82.

 • Литвинова О.Н., Теренда Н.О., Панчишин Н.Я., Федчишин Н.Є., Смірнова В.Л., Петрашик Ю.М., Слободян Н.О. Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 1(71). – С.4-7.

 • Теренда Н.О., Слободян Н.О., Юріїв К.Є. Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – C. 159-164.

 • Кирич Н., Слободян Н. Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства / Наталія Кирич, Наталія Слободян // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 62-70.

 • Слободян Н.О., Андрушків Б.М., Погайдак О.Б. Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (Адаптація методичних підходів до планування відповідно вимог ЄС) // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 51-68.

 • Слободян Н.О., Андрушків Б.М., Погайдак О.Б.Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 8-21. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/ 14abmupp.pdf.

 • Слободян Н.О. Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства (Теоретико-методологічна модель її розвитку в ланцюзі: держава - галузь, підприємство – споживачі продукції, робіт та послуг) // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (47). – С. 116-122.

 • Слободян Н.О., Андрушків Б.М. Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до Європейських вимог (Проблеми алгоритмізації розвитку корпоративної культури) // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 5. – С. 83-91.

 • Слободян Н.О., Погайдак О.Б. Організаційно-економічний механізм управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності // Інноваційна економіка. – 2014. – № 5. – С. 222-230.

 • Слободян Н.О. Інформаційне забезпечення управління споживанням лікувально-оздоровчих послуг. Теоретичні підходи // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - 2005. - Вип. 3. - С. 317-321.