Вас вітає кафедра громадського здоров‘я та управління охороною здоров’я!

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. Литвинова О.Н., доц. Панчишин Н.Я., доц. Теренда Н.О., доц. Смірнова В.Л., стоять: доц. Ліштаба Л.В., доц. Слободян Н.О., проф. Сатурська Г.С., проф. Шульгай А.Г., доц. Романюк Л.М., доц. Романюк Н.Є., доц. Петрашик Ю.М.,ст. лаб. Микуліч І.М. (2017 рік)

Штат кафедри: 3 професори, 10 доцентів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Історія медицини";

 • "Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини";

 • “Актуальні питання організації стоматологічної допомоги населенню”

 • "Соціальна медицина, громадське здоров’я"

 • "Основи доказової медицини";

 • "Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)";

 • "Історія медицини та медсестринства";

 • "Економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг";

 • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві";

 • "Громадське здоров'я та громадське медсестринство";

 • "Соціальна медицина та медична статистика";

 • "Статистика для прийняття рішень";

 • "Лідерство в медсестринстві";

 • "Актуальні проблеми медсестринства";

 • "Поглиблений курс вивчення кількісних методів дослідження та медичної статистики";

 • "Розуміння роботи організації охорони здоров'я";

 • "Клінічна епідеміологія та доказова медицина".

 • " Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків в охороні здоров’я"

 • "Менеджмент в охороні здоров’я"

 • "Методи статистичного аналізу в наукових дослідженнях "

 • "Актуальні питання доказової медицини"

 • "Актуальні питання епідеміології захворювань в Україні та світі"

 • "Біостатистика. Статистика здоров_я населення"

 • "Виконання дослідницького проекту"

 • "Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях"

 • "Громадське здоров'я"

 • “Глобальне здоров’я”

 • “Компенсаційний курс”

 • "Економіка громадського здоров’я (фінансовий менеджмент програм громадського здоров’я)"

 • "Епідеміологія неінфекційних захворювань - розладів психіки, поведінки, самогубств"

 • "Здоров’я населення та його основні детермінанти"

 • "Основи громадського здоров’я (вступ до спеціальності)"

 • "Основи епідеміології"

 • Програмний менеджмент в громадському здоров’ї"

 • "Розробка та управління проектами (аналітичні моделі прийняття рішень)"

 • "Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування"

 • "Управління якістю життя"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс, VI курс);

 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс, ІV курс);

 • "стоматологія" (І курс, ІІІ курс, V курс);

 • "сестринська справа" (І курс, ІІ курс, ІII курс, ІV курс)

 • "громадське здоров'я" (І курс, ІІ курс)

 • здобувачі PhD ступеня за спеціальностями "медицина", "стоматологія", "фармація"

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна;

 • вечірня.