Наукові публікації асист. Пискливець Т.І.

1. Пискливець Т.І., Шульгай А.Г., Левчук Р.Д., , Сатурська Г.С. Муніципальне замовлення як механізм реформування охорони здоров’я міста Тернополя за умов децентралізації. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 2019. № 1 (79). С. 55-61.

2. Пискливець Т.І. Впровадження ІТ-технологій в закладах охорони міста Тернополя // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». – 2018 – с. 78.

3. Пискливець Т.І. Вплив хронобіологічних показників на частоту розвитку гострого інфарку міокарда / Н.М. Гаврилюк, Т.І. Пискливець / XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2014. – С.12.

4. Пискливець Т.І. Динаміка змін показників ліпідного обміну та морфологічної картини сироватки крові в процесі лікування хворих з інфарктом міокарда // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2015. – С. 53.

5. Масик О.М. Дослідження взаємозв’язків між показниками ліпідного обміну та формуванням фації сироватки крові методом клиноподібної дегідратації / М.В.Гребеник, Т.І.Пискливець // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – 2015. – С.71.

6. Масик О.М. Результати застосування методу клиноподібної дегідратації для діагностики інфаркту міокарда / Н.М. Гаврилюк, Т.І. Пискливець, М.І. П’ятковська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – С. 34.