Кафедра

Колектив кафедри – 2016 рік,

перший ряд зліва: доц. Панчишин Н.Я., проф. Голяченко О.М., проф. Шульгай А.Г., другий ряд зліва: доц. Романюк Л.М., доц. Литвинова О.Н., доц. Сатурська Г.С., доц. Смірнова В.Л., доц. Федчишин Н.Є., третій ряд зліва: ст. лаб. Микуліч І.М, доц. Теренда Н.О., асист. Ліштаба Л.В., асист. Слободян Н.О., доц. Петрашик Ю.М.

На І курсі медичного факультету вивчаються історія медицини, на IV – біостатистика, на IV-V курсах вивчається соціальна медицина та організація охорони здоров'я, на VI - соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

Студенти медичного факультету IV-VI курсів навчаються за кредитно-трансферною системою по методиці «єдиного дня».

На І курсі стоматологічного факультету вивчаються історія медицини, на ІІІ – соціальна медицина та організація охорони здоров’я, на V – економіка охорони здоров’я та маркетинг.

Заняття зі студентами V курсу проводить завуч кафедри, доцент Панчишин Н.Я.

Заняття зі студентами VІ курсу проводить доцент Смірнова В.Л.

Заняття зі студентами ІV курсу проводить доцент Теренда Н.О.

Ділову гру зі студентами V курсу проводять доценти Литвинова О.Н. та Романюк Л.М.

Робота студентів 4 курсу в комп’ютерному класі на заняттях із циклу "Біостатистика"

Створені контролюючі програми для проведення рубіжного тематичного контролю. Постійно оновлюються методичні вказівки до практичних занять новими даними обласного аналітичного центру медичної статистики.

Доцент Панчишин Н.Я. з іноземними студентами

В системі післядипломної освіти вивчається медична статистика, організація i управління охороною здоров'я. Видано 7 підручників для студентів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації.