Головна

Вітаємо Вас на сайті кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою!

В штат кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою входять:

завідувач кафедри - д-р мед. наук, доц. Сатурська Ганна Степанівна

3 професори (проф. Шульгай А.Г., проф. Голяченко О.М., д-р мед. наук Корицький Г.І.)

8 доцентів (доц. Панчишин Н.Я., доц. Романюк Л.М., доц. Литвинова О.Н., доц. Смірнова В.Л., доц. Теренда Н.О., доц. Федчишин Н.Є.,

доц. Петрашик Ю.М., доц. Левчук Р.Д.), 2 асистенти (асист. Слободян Н.О., асист. Ліштаба Л.В. ),

1 старший лаборант (Микуліч І.М.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я вивчає стан і динаміку здоров’я населення, окремих його суспільних, професійних і вікових груп, чинники, які спричиняють зміни та патологію у стані здоров’я суспільства. Вона розробляє заходи для оздоровлення суспільства, раціональні форми організації медичної допомоги.

Оздоровлення суспільства передбачає: формування гармонійно розвинутого молодого покоління, продовження активного життя та діяльність людей похилого віку.

Перед медичними ВНЗ стоїть завдання забезпечувати підготовку фахівців, спроможних ефективно використовувати теоретичні та практичні знання, орієнтовані на розвиток творчого і професійного мислення при вирішенні проблемних завдань.

Кафедра організації охорони здоров‘я Тернопільського державного медичного університету була відкрита 1 вересня 1958 року. Вже 59 років професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над вирішенням багатьох аспектів галузі охорони здоров’я та медичної освіти України.