Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Слободян Наталія Олександрівна

        
        Працює на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою з 2003 р.

        Освіта:
    В 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «менеджмент організацій». З 2005 року до 2009 року продовжила своє навчання у аспірантурі на кафедрі менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
   
        Наукова діяльність:
        В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства”, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримала звання кандидата економічних наук.
        Є автором та співавтором 15 друкованих праць.

         Наукові інтереси:
1. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я.
2. Оцінка лікувальної роботи працівників медико-санітарних частин промислових підприємств.
3. Розрахунок вартості медичної допомоги на рівні лікаря медико-санітарної частини промислового підприємства.
4. Основні тенденції захворюваності населення України.
Comments