Головна‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Романюк Ніна Євгенівна

        Працює на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою з вересня 2003 р.

        Освіта:
       В 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені академіка І.Я.Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». У 2003 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби».

        Наукова діяльність:
      У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.
Є автором та співавтором 92 друкованих праць, 7 методичних вказівок, 3 нововведень та 1 раціоналізаторської пропозиції .

        Наукові інтереси:
- встановлення закономірностей здоров’я сільського населення серед різних соціальних прошарків;
- обґрунтування методики визначення вартості стаціонарної допомоги в умовах ринку;
- обґрунтування теоретичних засад реформування медичної допомоги в умовах ринку;
- розробка моделі оптимізації надання медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда у сільській місцевості;
- розробка моделі інформаційного забезпечення системи управління охороною здоров’я на регіональному рівні.
      Працювала у робочій групі щодо реформування галузі медичної допомоги, розробці концепції розвитку та структуризації підрозділів швидкої та невідкладної медичної допомоги.
       Ще одним напрямком наукових інтересів є “Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я”.
     Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі, проведення засідань СНГ і підготовку студентів до першого та другого турів Всеукраїнської олімпіади.Comments