Головна‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою

Сфера наукових інтересів колективу кафедри


Викладачами кафедри на даний час розробляється математичне моделювання процесів управління охороною здоров'я.

Студентський науковий гурток

        Студенти-гуртківці приймають активну участь у розробці матеріалів дослідження науково-дослідної роботи кафедри.  

Диспут про гендерну проблематику в українському суспільстві зі студентами кураторських груп

Основні наукові здобутки кафедри

·        Визначено соціально-медичні закономірності інвалідності в Україні.

·        Теоретично обґрунтовано та випробувано в експерименті систему суцільної диспансеризації в сільському районі.

·        Обґрунтовано теоретичні засади організації української системи охорони здоров'я в умовах ринку.

·        Розроблено основні засади, теоретичні положення, визначення економіки охорони здоров'я як науки та обґрунтовано її проблеми в умовах української системи охорони здоров'я.

·        Встановлено соціально-медичні закономірності доступності лікарської допомоги для сільського населення.

·        Розроблено та впроваджено в практику систему інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я на рівні регіону.

·        Обґрунтовано методологію та методику ціноутворення в системі медичної допомоги України на етапі переходу до ринку.

·        Розроблене інформаційне забезпечення системи управління охорони здоров'я на базовому та регіональному рівнях.

·        Обґрунтовано оптимальну систему медичної допомоги хворим гіпертонічною хворобою у сільській місцевості з урахуванням їх соціальних і економічних аспектів.

·        Вивчення економічних та інформаційних аспектів реформування української системи охорони здоров'я у ринкових умовах.

·        За останніх 5 років науковцями кафедри опубліковано 155 наукових праць, отримано 12 патентів на винаходи, захищено 2 кандидатські дисертації


Науковий семінар на тему «Становлення сімейної медицини в Україні»

 

 

Виїзний цикл з лікарями-курсантами ФПО в м. Хмельницький