Головна‎ > ‎

Навчальна робота


Розвиток новітніх технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я потребує від медичних працівників здійснення аналізу показників здоров'я населення, зокрема, демографічних показників, захворюваності та інвалідності, ведення медичної документації, аналізу медичної та соціальної інформації. Тому, поряд з вивченням медичних дисциплін майбутній лікар повинен вміти застовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних, знати принципи організації діяльності закладів охорони здоров'я, методи аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги населенню. На кафедрі сьогодні викладаються такі дисципліни:


Медичний факультет:
 • за спеціальністю "Лікувальна справа":
  • "Історія медицини" – для студентів 1 курсу;
  • "Біостатистика" – для студентів 4 курсу;
  • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" – для студентів 4 курсу;
  • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" – для студентів 5 курсу;
  • "Соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров'я" – для студентів 6 курсу;
 • за спеціальністю "Фізична терапія, ерготерапія":
  • "Основи доказової медицини" - для студентів-магістрів 1 курсу;
 • за спеціальністю "Здоров'я людини":
  • "Основи економічних теорій" – для студентів 3 курсу;
  • "Основи менеджменту,маркетингу та адміністрування (за проф. спрямуванням)" – для студентів 4 курсу;
Стоматологічний факультет:
 • за спеціальністю "Стоматологія":
  • "Історія медицини" – для студентів 1 курсу;
  • "Історія медицини" – для студентів 3 курсу (нормативний термін навчання);
  • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" – для студентів 3 курсу;
  • "Економіка охорони здоров'я" – для студентів 5 курсу;
Навчально-науковий інститут медсестринства:
 • за спеціальністю "Сестринська справа":
  • "Історія медицини та медсестринства" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Громадське здоров'я та громадське медсестринство" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Соціальна медицина та основи медстатистики. Економіка та маркетинг медичних послуг" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів;
  • "Економіка охорони здоров'я та маркетинг медичних послуг"- для студентів 1 курсу за програмою підготовки магістрів;
  • "Соціальна медицина та медична статистика" - для студентів 2 курсу за програмою підготовки магістрів;
  • "Медична статистика" - для студентів 1 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці);
  • "Лідерство в медсестринстві" - для студентів 1 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці);
  • "Елементарна статистика" - для студентів 2 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці);
  • "Сучасні проблеми медсестринства"  - для студентів 2 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці)
  • "Актуальні проблеми медсестринства"  - для студентів 2 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці)
  • "Лідерство в медсестринстві" - для студентів 2 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці);
  • "Наукові дослідження в медсестринстві"  - для студентів 2 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці)
  • "Наукові дослідження в медсестринстві"  - для студентів 4 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці)
  • "Актуальні проблеми медсестринства"  - для студентів 4 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (іноземці)
  • "Економічна теорія" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів (дистанційна форма навчання);
  • "Економіка охорони здоров'я та маркетинг медичних послуг" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів (дистанційна форма навчання);
  • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів (дистанційна форма навчання);
  • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" – для студентів 2 курсу за програмою підготовки бакалаврів (дистанційна форма навчання);
  • "Медична статистика" для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів (іноземці, дистанційна форма навчання);
  • "Актуальні проблеми медсестринства"  - для студентів 1 курсу за програмою підготовки бакалаврів (іноземці, дистанційна форма навчання);
  • "Економіка охорони здоров'я та маркетинг медичних послуг" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки магістрів (дистанційна форма навчання);
  • "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки магістрів (дистанційна форма навчання);
  • "Менеджмент і лідерство в медсестринстві" – для студентів 1 курсу за програмою підготовки магістрів (дистанційна форма навчання); 
      
         В основі вивчення цих дисциплін лежить ознайомлення студентів із основами соціальної медицини, економіки та управління у галузі охорони здоров'я, тенденціями щодо їх розвитку, вивченням принципів організації охорони здоров'я. 
        Практичні заняття з соціальної медицини та організації охорони здоров'я за методикою їх проведення є практично-орієнтованими. Вони передбачають вміння опановувати методами статистичної обробки медико-біологічної інформації, складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач, застосування статистичних методів для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних даних.