Історія кафедри

КАФЕДРА СОЦIАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНIЗАЦIЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З МЕДИЧНОЮ СТАТИСТИКОЮКафедра організації охорони здоров‘я була відкрита 1 вересня 1958 року і розпочала навчання зі студентами IV-го курсу.


 

 На посаду завідувача кафедри було обрано доц. К.Г. Горшукову.

 


У 1972 р. на посаду завідувача кафедри обирається доц. Г.Г. Конопелько, який одночасно (з 1967 р.) обіймав посаду заступника декана, потім декана лікувального факультету.З вересня 1983 р. кафедру очолив д-р мед. наук О.М. Голяченко. З 1 липня 2003 р. по 9 вересня 2014 року кафедру очолював професор А.Г. Шульгай, завдяки зусиллям якого у осінньому семестрі 2003-2004 н.р. з метою оптимізації навчального процесу був створений комп’ютерний клас.


проф. Шульгай А.Г.
З 9 вересня 2014 року кафедру очолює д-р мед. наук, доцент Г.С. Сатурська


В 1966 р. кафедра отримала назву “Соціальної гігієни та організації охорони здоров‘я”, що значно розширило горизонти її навчальної та дослідницької роботи. З 1994 р. кафедра перейменовується на кафедру “Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я”. З 2005 р. кафедра отримала назву “Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою та історією медицини”.

На кафедрі у 1984 р. створюється республіканський курс підвищення кваліфікації лікарів - медичних статистиків. За час їх існування підготовку пройшло біля 2000 лікарів з усіх областей України. За винятком невеликого проміжку часу (2003-2004 рр.; 2012-2015 рр.) на кафедрі постійно читається курс історії медицини.

З 2005 р. на кафедрі викладають основи економічної теорії.